Allahü teâlâ yumuşak olmayı emretmektedir

Takıyyüddîn bin Ahmed Dımaşki hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimler­inden fıkıh, hadis ve tarih dersleri aldı. Emeviyye Camii'nde ha­dis, fıkıh ve usûl-i fıkıh dersleri verdikten sonra Şam kâdılkudâtlığına tayin edildi. 851 (m. 1448)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Allahü teâlâ yumuşak olmayı emretmektedir. Kur’ân-ı keriminde buyuruyor ki: (Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et, onlarla en güzel şekilde tartış!) [Nahl 125]
([Ey Resulüm] etrafındakilere yumuşak davranman, Allahü teâlânın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü huylu olup, sert davransaydın hepsi dağılıp giderlerdi.) [Âl-i imran159]
Bir vaiz, (Zalim sultan karşısında doğruyu söylemek cihad olur) diye, Halife Memun’a, sert sözlerle nasihat etmeye başladı. Halife, (Ey vaiz, Allahü teâlâ, senden iyisini, benden kötüsüne gönderdiği hâlde, o, yumuşak konuştu) dedi. Vaiz, (Benden iyi ve senden kötü olan kim?) dedi. Halife, (Benden kötü olan Firavun’dur, senden iyi olan da Hazret-i Musa’dır) dedi. Allahü teâlâ, Hazret-i Musa’ya, Firavun’a yumuşak şekilde nasihat etmesini emretmiştir. (Tâhâ 44) Yarın ahirette Firavun, (Bana sert hareket edildiği için hakkı kabul edemedim) diyemeyecektir. O hâlde ölçümüz, daima yumuşak hareket etmek olmalı.
Rıfk yumuşaklık demektir. Katılığın, kabalığın tersidir. Rıfk, mülayimlik, naziklik, yavaşlılık, tatlılık, güzellik, acımak, iyilik etmek, kısaca İslamiyet’e uymaktır. Hilm de yumuşaklık demektir. Yumuşak yerine sert ve kaba konuşan, fitneye sebep olur. Her zaman yumuşak davranmaya çalışmalı, sertlikten kaçmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Rıfk, hikmetin başıdır.)
(Rıfk ile bereket hasıl olur.)
(Rıfkı olmayanın hayrı yoktur.)
(Allahü teâlâ refiktir her işte rıfkı sever.)
(Emr-i marufu ancak rıfk sahibi fakihler yapar.)
(Rıfk, insana ziynet verir, kusurlarını giderir.)
(Rıfktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur.)
(Uygun sual sormak ilmin yarısı, rıfk, geçinmenin yarısıdır.)
(Rıfk sahibi olan, dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşur.)
(İnsanlara kolaylık ve rıfk gösteren mümin, Cehenneme girmez.)
(Mümin öyle yumuşaktır ki, yumuşaklığından dolayı ahmak sanılır.)
(Hilm [rıfk] sahibi, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kimsenin derecesine kavuşur.)

Toplam Görüntülenme: 186

Yayın tarihi: Salı, 07 Nisan 2020

Bunları okudunuz mu?