Allahü teâlâya ve onun Resûlüne itaat ediniz

Şemseddîn İbn-i Merzûk hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 710 (m. 1310)’da Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. Burada zamanın büyük âlimlerinden Mâlikî fıkıh ilmi tahsil etti. Bir müddet fetva makamına getirildi. 781 (m. 1379)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Her gün beş kere namaz kılmak, Kur'ân-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Ahzâb sûresinin yetmişikinci (72) âyet-i kerimesinde meâlen, (Şüphe yok ki, biz, emâneti göklere ve yere ve dağlara sunduk. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ondan korkup titrediler. Onu insan yüklenerek, nefslerine zulmettiler. Sonunu bilemediler) buyuruldu. Bu âyet-i kerime, önceki âyette vadedilen saadetin büyüklüğünü bildiriyor. Önceki âyette meâlen, (Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uyanlar, dünyada ve âhirette saadete kavuşurlar) buyuruldu. Bu emirler ve yasaklar, emânete benzetiliyor. Emâneti yerine vermek lâzım olduğundan, ibâdetleri yapmanın lüzûmu bildirilmiş olmaktadır. Âlimler arasında, bu emânet, akıldır ve İslâmiyettir, diyenler oldu. Çünkü, aklı olan kimse, İslâmiyete uyar. Nisâ sûresinin ellisekizinci (58) âyetinde meâlen, (Ey îman edenler! Allahü teâlâya ve onun Resûlüne itaat ediniz!) buyuruldu. Allahın Resûlü, âyet-i kerimedeki emânet kelimesini, ibâdet olarak anlamış, onun için, beş vakit namaz kılmayı emretmiştir. Allahın Resûlüne itaat etmek isteyenlerin, beş vakit namaz kılmaları lâzımdır.
Abdullah ibni Abbâs (radıyallahü anh) hazretlerine sordular: Beş vakit namazı emreden âyet-i kerime, Kur'an-ı kerimin neresindedir? Cevabında: Rûm sûresinin onyedinci ve onsekizinci âyetlerini oku, dedi. Bu iki âyet-i kerimede meâlen, (Akşam ve sabah vakitlerinde, Allahı tesbîh edin. Göklerde ve yer yüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler, Allahü teâlâ içindir) buyuruldu. Akşam yapılan tesbîh, akşam ve yatsı namazlarıdır. Sabah yapılan tesbîh, sabah namazıdır. İkindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler, ikindi ve öğle namazlarıdır. Âyet-i kerimeler, beş vakit namazı emretmektedir, dedi.) 
Beş vakit namaza inanmayanlar, bu iki âyet-i kerimeyi işitince, şaşırıp kalıyor. Bu âyetlerde (Salât) kelimesi yoktur, diyorlar. Salâtı emreden, altmışbeşten ziyâde âyet-i kerime kendilerine okununca, salât duâ demektir. Biz bu âyetlere uyarak, gizlice duâ ederiz. Namaz emredilmedi, diyorlar.

Toplam Görüntülenme: 86

Yayın tarihi: Çarşamba, 16 Aralık 2020

Bunları okudunuz mu?