Fakirler, benimle cennete girecek

Abdullah bin Ebî Müleyke hazretleri hadis alimi olup tabiînin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme'de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etti. Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandı.

Mekke'de halifeliğini ilân eden Abdullah bin Zübeyr'in kadılığını yaptı. Teravih namazının Hulefâ-i râşidîn ve Eshâb-ı kirâm zamanında da yirmi rek'at kılındığını rivâyet eden Tâbiînden birçok âlimden biri de İbn-i Ebî Muleyke'dir. Mekruh vakitlerde (güneş doğarken, tam tepede iken ve güneş batarken) namaz kılmanın mekruh olduğunu bildiren bir rivâyeti de vardır. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
Hazret-i Âişe'den (radıyallahu anha) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte, "Mümine diken (batması) veya daha büyük musîbet isabet ederse, O (Günahlarına) keffârettir." Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) "Kim hesaba çekilirse azap edilmiş olur" buyurdu. Hazret-i Âişe, (Allahü teâlâ "İşte böylesi kolay bir hesaba çekilir" (İnşikâk sûresi 8) buyurmuyor mu?) diye sorunca "Bu senin dediğin arzdır (Amellerin sahiplerine arz olunmasıdır) yoksa her kim ince hesaba çekilirse helâk olur" buyurdu.
Peygamber Efendimiz mahşerde de insanların en üstünüdür. Bunu, kendileri şöyle beyân buyurdular: “(Kabirden) kalkılacağı zaman, ilk çıkacak insan benim. Rableri huzûruna geldiklerinde hatîbleri benim. Ümitlerini kestikleri zaman da müjdecileri benim! Livâ-ül-hamd benim elimdedir. Rabbimin katında âdemoğlunun en kıymetlisiyim. Övünmüyorum, hakîkati bildiriyorum. Hakîkati bildirmek benim vazîfemdir.” 
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh)rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Cennet elbiselerinden bir elbise giydirileceğim. Sonra Arş’ın sağ yanında duracağım.. Mahlûkâttan o makamda benden başka kimse bulunmayacak” buyuruldu.
İbn-i Abbâs’ın (radıyallahu anhüma) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Peygamberimiz buyurdu ki: “Cennet kapısının halkasını ilk kımıldatacak olan da benim. Bana (Cennet) açılacak ve oraya benimle birlikte müminlerin fakirleri girecek...” 
Enes bin Mâlik’den (radıyallahu anh) bildirilen hadîs-i şerîfte; “Kıyâmet günü Cennetin kapısına gelirim ve açmalarını isterim. Hâzin der ki, “Sen kimsin?” Ben Muhammedim derim. “Ben (Cenneti) sana açmakla emrolundum. Senden önce hiç kimseye açmam” diye karşılık verecek” buyuruldu.

Toplam Görüntülenme: 50

Yayın tarihi: Salı, 30 Haziran 2020

Bunları okudunuz mu?