İkiniz de dilediğiniz nimetlerden yiyin

Ebû Abdullah el-Bakkâl hazretleri fıkıh âlimidir. 588 (m. 1192) yılında vefat etti. Bir dersinde buyuruyor ki:

Allahü teâlâ Cennet ve Cehennemi, Âdem aleyhisselâmı yaratmadan önce yarattı. Sonra Âdem aleyhisselâmı ve Havva vâlidemizi ve Cennet ve Cehennem ehlini yarattı. Bütün bunlar, Âdem aleyhisselâm Cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirilmeden önce idi. Buna Kur’ân-ı kerîmin âyetleri, Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfleri şâhiddir. Şayet birisi bunu bize izah et derse, deriz ki; “Allahü teâlâ, Âdem (aleyhisselam) ile Havva vâlidemizi yaratmadı mı? Onları Cennetine yerleştirmedi mi? Bekâra sûresi otuzbeşinci âyetinde meâlen: (Biz demiştik ki: Ey Âdem, sen eşinle Cennette sakin ol. Onun, nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa nefislerinize zulmedenlerden olursunuz) buyurmadı mı? Yine (Zevcenle birlikte Cennette yerleş de, ikiniz dilediğiniz nimetlerden yiyin. Fakat su ağaca yaklaşmayın ki, sonra zalimlerden olursunuz.) Aynı sûrenin elliyedinci âyet-i kerîmesinde meâlen (Yağmur rahmetinin önünde, rüzgârları müjdeci olarak gönderen o Allahtır. Nihâyet bu rüzgârlar, buhar ile yüklü ağır ağır bulutları kaldırıp yüklendiği zaman, bakarsın ki, biz onları ölmüş (kurumuş) memleketlere sevk etmişizdir. Böylece o bulutla, o yere su indiririz de, o su ile her çeşit meyveleri çıkarırız. İşte bu ölü araziden bitkileri çıkardığımız gibi, ölüleri de böyle çıkaracağız (dirilteceğiz.) Gerekir ki, düşünür ve ibret alırsınız) buyurulmaktadır.”
Allahü teâlâ daha sonra Âdem (aleyhisselam) ile Havva’yı Cennetten yeryüzüne indirdi. Onların tövbelerini kabul etti. Onları tekrar Cennetine koyacağını vadetti. İblis’i de tard ederek, Cennetine tekrar dönmekten menetti.
İbn-i Abbâs (radıyallahü anhümâ) Bekâra sûresi yirmiyedinci âyetinin tefsîrinde buyuruyor ki:
Âdem (aleyhisselam), “Yâ Rabbî! Beni yed-i kudretinle yaratmadın mı?” diye sorunca, Allahü teâlâ “Evet yarattım” buyurdu. Âdem (aleyhisselam) “Bana katından rûh üfürmedin mi?” dedi. Allahü teâlâ “Evet” buyurdu. Âdem (aleyhisselam) “Yâ Rabbî! Bana rahmetin gadabını geçmedi mi?” dedi. Allahü teâlâ “Evet” buyurdu. “Yâ Rabbî! Beni daha önce Cennetinde oturtmadın mı?” diye sorunca, Allahü teâlâ “Evet” buyurdu. Âdem (aleyhisselam) “Yâ Rabbî! Bildiğin gibi tövbe ediyorum. Tekrar oraya dönebilecek miyim?” diye sorunca, Allahü teâlâ “Evet oraya döneceksin” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 232

Yayın tarihi: Cuma, 03 Ocak 2020

Bunları okudunuz mu?