Ümit ediyorum ki sen o kimselerdensin

İshak ibn-i Râheveyh hazretleri hadis, fıkıh ve tefsir âlimidir. 161 (778)’de Merv’de dünyaya gel­di. Abdullah bin Mübarek ve İmam-ı Şafiî gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ahmed bin Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî rivayette bulundular. 238'de (m. 853) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Hazreti Ebû Bekr “Eşyadan bir çift şeyi Allah yolunda sadaka eden kimse, Cennet kapılarından davet olunur. Cennette çeşitli kapılar vardır. Çok namaz kılanlar, namaz kapısından davet olunur. Cihâd edenler, cihâd kapısından, sadaka verenler, sadaka kapısından, oruç tutanlar, Reyyân kapısından davet olunur.” Hadîs-i şerîfini işitince, “Yâ Resûlallah! Bu kapıların yalnız birinden çağırılmakta zorluk yoktur. Acaba bu kapıların hepsinden çağrılan kimse var mıdır?” diye sorunca, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Evet vardır, ümit ediyorum ki, sen o kimselerdensin” buyurdular.
“Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz; “Bize, her ikram edene, iyilik edene mükâfatını verdik. Fakat Ebû Bekr’in iyiliğinin, ikramının karşılığını veremedik. Ona Hak teâlâ hazretleri kıyâmette ikramda bulunacak, mükâfatını verecektir. Bana, Ebû Bekr’in malının verdiği fayda gibi, hiç kimsenin malının faydası olmadı. Eğer dost edinseydim, Ebû Bekr’i dost edinirdim. Fakat ben Hak teâlâ hazretlerinin dostuyum” buyurdular.
Hazreti Ömer, “Hazreti Ebû Bekr, bizim seyyidimiz, hayırlımızdır, Resûl-i ekreme hepimizden çok sevgilidir” buyurdu. 
Hazreti Enes rivâyet etti: Peygamber efendimiz; “Ebû Bekr ve Ömer, Cennetteki erkeklerin, Peygamberlerden (aleyhimüsselâm) sonra seyyididir” buyurdu.
Peygamber efendimiz mescide girdiği zaman, Hazreti Ebû Bekr ve Ömer’den başka hiç kimse başını yukarı kaldırmazdı. İkisi sanki Resûlullah efendimize tebessüm ederlerdi. Resûlullah efendimiz de onlara bakar tebessüm ederdi.”
İbn-i Ömer (radıyallahü anhüma) anlattı: “Resûlullah efendimiz bir gün mescide girdiler. Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ömer, birisi sağında birisi de solunda idi. Resûl-i ekrem efendimiz onların ellerinden tutmuştu. 'Biz kıyâmet gününde bu şekilde kalkarız' buyurdular.”

Toplam Görüntülenme: 316

Yayın tarihi: Pazar, 13 Ağustos 2017

Bunları okudunuz mu?