Bekara suresini okumanın fazileti

Ebû Tâhir Ahmed ibn-i Sivâr hazretleri Kıraat âlimidir. 412'de (m. 1021) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis ve kıraat ilmi tahsil ederek Irak'ın şeyhülkurrâsı oldu. 496'da (m. 1103) Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Bekara suresini okumak, çok faziletlidir. Bu surede, Allahü teâlânın varlığı, kudreti, büyüklüğü, peygamberlere itaatin önemini gösteren bekara [sığır] kesme olayı bildirilmektedir. Bunun için de, bu sureye "Bekara" suresi ismi verilmiştir.
Bekara kelimesi, surenin 67, 68, 69 ve 71. âyet-i kerimelerinde geçmektedir. Sure ayrıca, binlerce meseleleri, hakikatleri ihtiva etmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bekara suresini okuyan kimseye Cennette bir taç giydirilir.) (Her şeyin zirvesi vardır. Kur'anın zirvesi ise Bekara suresidir. Gece okunursa, üç gece, gündüz okunursa, üç gün o eve şeytan gelemez.)
(Bekara suresinin her âyetiyle seksen melek inmiştir. "Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül kayyum" Arş-ı âlâ katından çıkarılarak vasıl edilmiştir.) (Kur'an surelerinin efdali Bekara suresi, Bekara suresinin âyetlerinin en büyüğü de Âyetel-kürsi'dir. Şeytan, Bekara suresi okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.) (Cinnilerin azılılarına Bekara suresindeki şu âyetlerden daha şiddetli gelen bir şey yoktur. "Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün..."den itibaren iki âyet.) (Evinizi kabre çevirmeyin, namaz kılın. Şeytan Bekara suresi okunan evden kaçar.) (Kelamların seyyidi Kur'andır, Kur'anın seyyidi de Bekara suresidir, Bekaranın seyyidi de Âyet-el-kürsi'dir.) (Kur'anı okuyun. Çünkü Kur'an kıyamette okuyanlarına şefaat etmek için gelir. İki parlak sure olan Bekara ve Âl-i İmran suresini okuyun. Çünkü bu iki sure, kıyamette iki parça bulut, iki gölgelik veya saf bağlamış iki grup kuş gibi okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenleri savunmak için gelir. Bekara suresini okumaya devam etmek bereket, terk etmek ise hasrettir. Tembel olan, bunu devamlı okumaya güç yetiremez.)
Amenerresülü diye bilinen âyetler, Bekara suresinin son iki ayetidir. Âyet-el kürsi 255. âyetidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Âyet-el kürsi âyetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.)
(Âyet-el kürsi, Kur’an-ı kerimin dörtte biridir.)
(Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.)

Toplam Görüntülenme: 386

Yayın tarihi: Cuma, 18 Ağustos 2017

Bunları okudunuz mu?