Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme

Harmele bin Yahyâ hazretleri İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. 166 (m. 782)’de Mısır’da doğup, 243 (m. 858)’de yine orada vefât etti. Abdullah bin Vehb’den şöyle rivâyet etti. 

Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl’in evinin bir kısmında, Ervâ denen bir kadın, hakkı olduğunu iddia edip, kadıya başvurdu. Bunun üzerine, Sa’îd bin Zeyd: “Evi tamamen ona bırakınız, tamamı onun olsun. Ben Resûlullahtan (sallallahü aleyhi ve sellem) işittim: (Kim haksız yere bir karış yer alırsa, kıyâmet gününde yedi kat yer boynuna dolanacaktır) buyurdu" dedi. Sonra “Allahım, eğer bu kadın yalancı ise; gözlerini kör et ve kabri de evi olsun” diye duâ etti. Daha sonra o kadın kör oldu, elleriyle duvarları yoklayarak yürürdü ve “Bana Sa’îd bin Zeyd’in bedduâsı tuttu” derdi... Daha sonra, bir gün evde dolaşırken, evinde bulunan kuyuya düşüp, bu kuyu onun kabri oldu...
Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: “Kim bana itaat ederse, Allahü teâlâya itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse, Allahü teâlâya isyan etmiş olur. Kim de benim emrime isyan ederse, bana isyan etmiş olur.”
“Sarhoşluk veren her içki haramdır.”
“Vaktiyle bir adam, insanlara borç para verir, hizmetçisine de, 'bir fakire gidersen, onun borcunu siliver, ondan bir şey isteme. Umulur ki, Allahü teâlâ bizi affeder' derdi. Nihâyet bu zât Allahü teâlâya kavuştu. Allahü teâlâ da onu affetti.” “Humma (sıtma) hastalığındaki hastanın ateşi, Cehennem hararetindedir. Onu su (içmesi) ile söndürünüz.”
“Her kim, Allaha ve âhiret gününe imân ediyorsa, ya hayır söylesin veya sussun. Her kim Allaha ve âhiret gününe îmân ediyorsa, komşusuna ikram etsin. Her kim Allaha ve âhiret gününe îmân ediyorsa, misâfirine ikram etsin.”
“Her Peygamberin Allaha duâ ettiği bir duâsı vardır. Ben de inşâallah duâmı, kıyâmet gününde ümmetime şefaat için saklamak istiyorum.”
“Her kim sıdk ile Allahtan şehîdlik dilerse, Allah onu şehîdlerin menziline ulaştırır. Velev ki, yatağında ölmüş olsa bile.”
“Sakın sizden biriniz sol eliyle yemesin ve onunla içmesin. Çünkü, şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer.”
“Ben size neyi yasak edersem ondan sakının, neyi emredersem gücünüz yettiği kadar ona yapın. Sizden öncekileri, ancak çok suâlleri ve Peygamberleri üzerinde ihtilâfları helak etmiştir.” 

Toplam Görüntülenme: 594

Yayın tarihi: Çarşamba, 11 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?