Mide dolu olunca kalbe gaflet basar

Ali bin Bekkâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 207 (m. 822)’de Şam yakınlarında Masisa’da vefât etti. İbrâhîm bin Edhem hazretleriyle görüşüp sohbet etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

“İsteyeni boş çevirme, güzel bir sözle dahi olsa onun gönlünü al, güler yüz göster. İleride Allah'a mülâki olacağını düşün.”
“Dünyalık için Allah’tan başkası seni kul edinmesin. Çünkü sen ancak seni kul olarak kabul eden Allah’ın kulusun.”
“Allah’ın mümin kullarına, selâm vermek, yemek yedirmek, işlerini görmek sûretiyle muhabbet göstermelisin. Şunu iyi bil ki, müminlerin tümü, tek bir insan, tek bir vücut gibidir.”
“Kendini cemaate alıştır. Allah korkusundan ağlamaya çalış. Allah'ın ipine sarıl. Allah’ın sevip hoşnut olacağı şeylere rağbet göster.”
"Ebû Süleymân-ı Dârânî buyurdu ki: Helâlden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca, kalbe gaflet basar, insan Rabbini unutur.”
“Sehl bin Abdullah-i Tüsterî buyuruyor ki: Yolumuzun esâsı üç şeydir: Helâl yemek, ahlâk ve amelde Resûl-i ekreme tâbi olmak, her işi yalnız Allah için yapmaktır.”
“Sana iyilik yapana iyilik yap, fenalık yapanı, zulmedeni affeyle, onlara nasihat et! Bozuk inançlı, fena huylu kimselerden kaç! Onunla arkadaşlık yapma!”
“Allahü teâlâyı iste. O’ndan başka bir şeyi isteme. O’nun mahlûkâtından bir şey bekleme. Arzu ve emelini mahlûka bağlama. Faziletler, bütün üstünlükler ve kemâller Allahü teâlâdandır. Başkasına yüz suyu dökme. Allahü teâlâya bağlan. O’na yalvar. Dünyâda her şeyin rızkı taksim olmuştur. Rızık endişesinde olma. Eline rızkından fazla bir şey geçen kişi yoktur. Herkese takdîr edilen miktar kadar ulaşır. Genç için eline geçtiği ile kanâat etmek zenginlikten hayırlıdır. (Belki o zenginlik, onu azdırır, yoldan çıkarır). Uzun zamanda kendisine köle yapar.”
“İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır, ilim; nefsi, rûhu ihyâ eder (diriltir). Aklı aydınlatır, cehâleti öldürür.”
“Zulüm; ayakların kaymasına, nimetin zevâline, milletlerin helakine sebep olur.”  
“Şu dört hasleti kendisinde bulunduran kimse akıllı ve ilim sahibidir. Birincisi; Allah korkusu. Bütün hayır ve fazîletlerin başı budur. İkincisi; güzel bir hayâ (utanma duygusu). Asâlet bununla anlaşılır. Üçüncüsü; hilm (yumuşaklık). Dördüncüsü; emri altında bulunanlara cömertlik yapmak.”

Toplam Görüntülenme: 523

Yayın tarihi: Çarşamba, 18 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?