Diline sahip olan sıkıntıya düşmez

Ali bin Bendâr Sayrafî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr’da doğdu. 359 (m. 969)’da vefât etti. İmânı ve itikâd bilgilerini hülâsa ederek yazmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

1. Allahü teâlâya, zâtına, sıfatlarına ve birliğine inanmak. 2. Allahü teâlânın meleklerine inanmak. 3. Kitaplarına inanmak. 4. Peygamberlerine inanmak. 5. Âhıret gününe îmân etmek... Kabirde suâl sorulması, kabir azâbı, mahşer yerine gitmek, hesap vermek, amellerin tartılması ve sırat köprüsünden geçmek gibi husûslara inanmak bu kısma dâhildir. 6. Kadere, hayrın ve şerrin de Allahü teâlâdan olduğuna inanmak. 7. Allahü teâlânın Cennet vaadine ve oradaki ebedî hayata îmân etmek. 8. Allahü teâlânın Cehennem ateşiyle tehdidine, Cehennem azâbına ve bu azâbın kâfirler hakkında sonsuz olduğuna inanmak. 9. Allahü teâlâyı sevmek.
10. Allah için sevmek. 11. Allah için buğzetmek. Peygamber efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem), O’nun bütün akraba ve temiz neslini, muhacirler ve Ensâr bütün Eshâb-ı kiramı sevmek, Allah için sevmeye dâhildir. 12. Peygamber efendimize salevât getirmek ve O’nun sünnetine tâbi olmak. 13. İhlâslı ve samîmi olmak. Riya ve münâfıklık olan şeyi terk etmek. 14. Günahlarına pişman olup, tövbe etmek.
15. Allahü teâlâdan korkmak. 16. Allahü teâlânın rahmetini ümid etmek. 17. Allahü teâlânın rahmetinden ümid kesmemek. 18. Allahü teâlâya şükretmek. 19. Sözünde sâdık olmak. 20. Belâlara karşı sabretmek. 21. Mütevâzı (alçak gönüllü) olmak. Büyüklere hürmet göstermek. 22. Şefkatli ve merhametli olmak. 23. Allahü teâlânın kazasına râzı olmak. 24. Allahü teâlâya tevekkül etmek.
25. Kendini beğenmemek. Kendisini övmemek de buna dâhildir. 26. Kin ve garazı terk etmek. 27. Hasedi terk etmek. 28. Gazâblanmamak. 29. Hıyânet etmemek. Hîle ve sû-i zannı terk etmek de buna dâhildir... Kısaca, burada zikredilmeyen kalp  ile alâkalı bir iş bulunursa, onlar bu saydıklarımızdan birisine dâhildir. Resûlullah efendimiz;
“Allahü teâlâya ve âhiret gününe îmân eden kimse, hayır söylesin yahut sussun” buyurdu. Lokman Hakîm dedi ki:
“Susmak hikmettendir. Fakat bunu yapan az olur.”
Kureyzî hazretleri şöyle buyurdu:
“Az konuş. Sözün şerrinden Allahü teâlâya sığın. Çünkü belâ, ağızdan çıkan sözle yan yanadır.”
“Susmak, insana sevgi ve vekar kazandırır. Diline sahip olup, onu muhafaza eden kimse, sıkıntıya düşmez.”

Toplam Görüntülenme: 625

Yayın tarihi: Cumartesi, 21 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?