Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma

Ali Ukberî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 469 (m. 1076)’da Bağdad’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

“Davete icabet sünnettir. Davete icabet edip, bir şey yemese de icabet etmiş olur. Davete icabet edilen yerde, münker (haram olan şeyler) varsa, oraya gitmek haram olur. Eğer orada mekrûh olan bir iş varsa, oraya gitmesi mekrûh olur. Âlimlerin, İslâmiyete uymayan şeylere göz yuman kimsenin davetine gitmeleri mekrûhtur. Zîrâ halkın gönlünde itibârlarını kaybederler. Müslümanların hasta kardeşlerini ziyâret etmesi, cenâzesinde hazır bulunması, ölen kimsenin ailesine taziye etmesi müstehabdır. Zimmi hastaları da ziyârette bir beis yoktur. Zîrâ Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) de bir Yahudi'yi ziyâret etti.” 
“Büyük günahları ve kabahatleri bilinmeyen kimseyi gıybet etmek haramdır. Âyet-i kerîmede meâlen buyuruldu ki: (Ey îmân edenler! Zannın birçoğundan sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. [Müslümanların ayıp ve kusurlarını]  araştırmayın; bir kısmınız bir kısmınızı [arkasından hoşlanmayacağı sözle] çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz, ölü kardeşinizin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz [değil mi?] O hâlde [gıybet etmekte] Allahtan korkun. Muhakkak ki Allah, tövbeleri kabûl edendir ve çok merhametlidir.) [Hucürât-12] 
"Fâsıkı kötülüğünden sakındırmak için, evlenecek kimselere, evleneceği kimsenin kusurunu söylemek haram değildir. Böyle yapanlara nasihat sevâbı verilir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Fâsıkta olan şeyi [kötülüğü] söyleyerek insanları ondan sakındırınız.”
“Gıybet; Müslüman kardeşini, arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir.”
“Dili tutmak, mâlâyanî (boş ve lüzumsuz şeyleri) konuşmaktan uzaklaşmak müstehabdır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa, başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Meselâ, Kur’ân-ı kerîm okumak, ilim öğretmek, Allahü teâlâyı zikretmek, emr-i ma’rûf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. İpek giymek erkeklere haram, kadınlara mübahtır. Altını zînet olarak takınmak da böyledir."
“Anne ve babaya iyilik vâcibdir. Ahmed bin Hanbel’e 'Anne ve babaya iyilik farz mıdır?' diye sorulunca buyurdu ki: Farz diyemem, ancak o vâcibdir. Onlar küfre teşvik ederlerse, haram işlemeyi isterlerse itaat edilmez.”

Toplam Görüntülenme: 313

Yayın tarihi: Salı, 24 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?