Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün

İbn-i Ebi'l-Fevâris hazretleri hadis hafızıdır. 338'de (m. 950) Bağdad’da doğdu. Se­kiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan İbn Ebü'l-Fevâris, sonra Basra ve Horasan'a gitti. Buralarda hadis tah­sil ettikten sonra  Bağdat'ta talebe yetiştirdi. 412 (m. 1022)’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:  

Ebüdderdâ’dan (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Ey insanlar! Biliniz ki hilm, yumuşak huylu olmaya çalışmakla elde edilir. İlim âlimden işitilerek öğrenilir. Kim hayrı isterse, ona verilir. Kim şerden (kötülükten) kaçarsa ondan korunmuş olur” buyurmuştur.
Abdullah bin Amr’ın (radıyallahü anhüma) rivâyet ettiği başka bir hadîs-i şerîfte de, Peygamber efendimiz buyuruyor ki: 
“.... İşte bunlar, ahlâksızlıklar içinde yüzerler ve putlara taparlarken rızıkları çoğalır, maişetleri iyileşir, sonra ansızın ölüm borusu (Sûr üflenir) çalınır. Bunu duyan herkes, onun dehşetinden boynunun bir tarafını kaldırıncaya kadar ölür. Bu ölüm borusunu ilk duyan kimse, devesinin havuzunu çamurla tamir ederken derhal can verir. Etrâfındakiler de ölürler. Sonra Allahü teâlâ, çisinti hâlinde hafif bir yağmur gönderir. O yağmurdan, insanların çürümüş cesetleri, kuyruk sokumundaki kemikten yaratılır. Sonra ikinci defa sûra üflenir, insanlar kabirlerinden kalkıp, Allahü teâlânın emrine hazır bir hâlde beklerler. Sonra bunlara;
-Ey insanlar! Haydin Rabbinize geliniz! denir. Meleklere de;
-Bunları Arasat’ta hapsediniz! Çünkü bunlar sorumludurlar, buyurulur. Sonra yine meleklere;
-Cehennemlikleri ayırınız! emri verilir. Kaç tanesinin içinden kaç tane ayrılacağı sorulunca;
-Her binden dokuz yüz doksan dokuzunu ayırınız denir. İşte bu hüküm, çocukları derhâl saçları ağarmış ihtiyârlara çevireceği, her hakîkatin apaçık meydana çıkacağı, hesap ve cezanın bütün dehşetiyle hüküm süreceği bir gündür.”
Ebû Sa’îd (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Dünyânın son günlerinde servet o kadar çoğalır ki, halifelerinizden bir halife, parayı iki el ile avuçlar da, verirken saymaz bile.”
Rifâa bin Râfi’ ez-Zükkî (radıyallahü anh) rivâyet etti: Cebrâil aleyhisselâm Resûlullah efendimize geldi de; “Yâ Resûlallah! İçinizde Bedir kahramanlarını ne derece sayarsınız?” diye sordu. Resûlullah; Müslümanların en faziletli simaları sayarız” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 320

Yayın tarihi: Çarşamba, 25 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?