Bir kızı, süsleyerek Nil Nehri'ne atarız!

Muhammed bin Atâullah Hirevî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Herat’ta 767 (m. 1365)’de doğdu. 829 (m. 1426)’da Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Kays bin Haccac şöyle naklediyor:
Mısır fethedildikten sonra, Amr bin As (radıyallahü anh) buraya vâli tayin edildi. Haziran ayında Mısır halkı Amr bin Âs’ın huzûruna gelerek “Ey kumandan! Bizim Nil Nehri için yaptığımız bir âdetimiz vardır. Onu yapmazsak nehir yükselmez” dediler. Amr bin As (radıyallahü anh) onlara, “O âdet nedir?” diye suâl etti. Onlar, “Haziran ayının onikinci günü, ebeveyni yanında kalan bâkire kızı, annesi ve babasını râzı ettikten sonra alır, çok güzel süsleyerek Nil Nehrine atarız” dediler. Amr bin As (radıyallahü anh) hazretleri “İslâmiyette böyle bir şey yoktur, İslâm dîni kendisinden önceki âdetleri ortadan kaldırmıştır” diye cevap verdi...
Halk bunun üzerine her sene yaptıkları âdetlerini yapmadılar ve Nil’in suyu artmadı. Halk o beldeden göç etmek isteyince, Amr bin As (radıyallahü anh) bir mektup yazarak durumu Hazreti Ömer’e (radıyallahü anh) bildirdi ve Hazreti Ömer, Amr bin Âs’a gönderdiği mektûpta “Böyle yapmakla iyi yapmışsın. Sana mektûbumun ilişiğinde bir yazı daha gönderiyorum. Onu, Nil Nehrine at” buyurdu. Amr bin As hazretleri o yazıyı Nil'e attı. Allahü teâlânın kudreti ile Nil yaklaşık onaltı arşın yükseldi. Böylece, o güne kadar süre gelen Mısır halkının bu âdeti ortadan kaldırıldı... 
Ubey bin Ka’b (radıyallahü anh) buyurdu ki: "Doğru yoldan ve sünnetten ayrılmayın, zira doğru yoldan ve sünnetten ayrılmayan bir kul Allahü teâlâyı andığı zaman, Allah korkusundan ve Allahü teâlânın azâblarından dolayı gözlerinden yaşlar boşanır. Yeryüzünde, doğru yoldan ve sünnetten ayrılmayan kimse Allahü teâlâyı hatırladığı zaman, Allahü teâlânın korkusundan dolayı tüyleri ürperir. Yaprakları sararmış bir ağacın yapraklarını rüzgâr nasıl dökerse, Allahü teâlâ böyle kulunun günâhlarını, sararmış yapraklar gibi döker. Allah yolunda ve Resûlullahın izinde normal olarak yürümek, Allahü teâlânın emrine ve Resûlullahın sünnetine aykırı olarak çok amel yapmaktan daha hayırlıdır. O hâlde ameliniz fazla da olsa, normal de olsa, Peygamberin yoluna ve sünnetine uygun olmasına dikkat edin.”

Toplam Görüntülenme: 337

Yayın tarihi: Çarşamba, 22 Kasım 2017

Bunları okudunuz mu?