Kevser nedir, biliyor musunuz?

Ebû Bekr Hişâm el-Basrî hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) şöyle rivâyet eder:
Bir gün Resûlullah efendimiz aramızdaydı. Hafif uykudan sonra başını gülerek kaldırdı. Biz; “Yâ Resûlallah sizi güldüren nedir?” diye sorduk. “Biraz önce Kevser sûresi inzal oldu” buyurdu ve sûreyi okudu. Sonra; “Kevser nedir biliyor musunuz?” buyurdu. Biz de; “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedik. Buyurdu ki: “Kevser bir nehirdir. Rabbim bana pek çok hayır ve iyilikler vadetti. Ümmetim kıyâmet günü o nehre getirilir. O nehirin kapları (bardakları) gökteki yıldızlar adedincedir. Ümmetimden birisi o nehirden menedilir. Ben; “Yâ Rabbî! O benim ümmetimdendir derim. Allahü teâlâ; “Onun senden sonra ne yaptığını (dinde ne bid’atler ihdas ettiğini) biliyor musun?” buyurur. 
Abdullah İbni Ömer’in (radıyallahü anhüma) bildirdiği hadîs-i şerîfte; “Pis içkiyi içen ile arkadaşlık etmeyiniz. Aynı yerde oturmayınız. Cenâzesine gitmeyiniz. Ona kız vermeyiniz ve onun kızı ile evlenmeyiniz. Muhakkak biliniz ki, içki içen kıyâmet günü mezardan yüzü kara, gözleri mavi olarak kalkar. Dili göğsüne sarkmış pis kokulu olur. Dilinden pislikler damlar. Herkes bunun pis kokusundan kaçar” buyuruldu.
Abdürrahmân bin Avfdan “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadîs-i şerîfte buyurdular ki: (Muhakkak, Ebû Bekir Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osmân Cennettedir. Alî Cennettedir. Sa’d bin Ebî Vakkâs Cennettedir. Sa’îd bin Zeyd Cennettedir. Ebû Ubeyde bin Cerrâh Cennettedir.)
Enes “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri rivâyet etmiştir. Resûlullah buyurdular ki: (Ümmetimin ümmetime en merhametlisi Ebû Bekir’dir. Allahü teâlânın emrlerinde ümmetimin en şiddetlisi Ömer’dir. Hayâ yönünden en sâdıkı Osmân’dır. En güzel mizaçlısı, Zeyd bin Sâbit’tir. En iyi okuyan Ebû Zer’dir. Helâli harâmı en iyi bilen Mu’âz bin Cebel’dir. Her ümmet içinde bir emîn vardır. Bu ümmetin emîni Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.)
İbrâhim bin Meysere’nin (radıyallahü anh) bildirdiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bid’at sahibine hürmet eden, dîn-i İslâm’ın yıkılmasına yardım etmiş olur.”

Toplam Görüntülenme: 278

Yayın tarihi: Perşembe, 23 Kasım 2017

Bunları okudunuz mu?