Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde

Ebû Abdullah el-Ezdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 148 (m. 765)’de Basra’da vefât etti. Hasan-ı Basrînin talebelerinin en başta gelenlerindendir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

“Kim oruçlu olduğunu unutarak yiyip içse orucunu tamamlasın. Ancak, Allahü teâlâ onu doyurur ve içirir.”
“Öğleyi serinlik vaktine tehir ediniz. Zira o sıcağın şiddeti Cehennemin harâretindendir.”
“Bir kimse, Allahü teâlânın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse, kendisinde Allah için ne var ona baksın.”
“Kul bir günah yapar, sonra bunu hatırladıkça üzülür. O’nun bu üzüntüsü üzerine Allah, namaz ve oruç gibi, O’na kefâret olacak bir amel yapmadan kendisini mağfiret eder.”
“Kim, kardeşinin malını elde etmek için, kasdî olarak Allah üzerine yemîn ederse, ateşten yerini hazırlasın.”
“İnsanı tehlikeye düşüren yedi şeyden sakının. Onlar; Allahü teâlâya şirk koşmak, sihirle uğraşmak, haksız yere Allahü teâlânın yasak ettiği cana kıymak, faiz yemek, haksız yere yetimin malını yemek, savaşta düşmandan kaçmak ve tertemiz namuslu mümin kadınlara iftira etmektir.”
“Üç kişinin duâsı kabul olur: Babanın çocuğuna yaptığı duâ, seferde olanın ve zulme uğrayanın duâsı."
“Batıda, genişliği yetmiş yıllık bir kapı vardır. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün, kullarının tövbe etmesi için o kapıyı açmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar da kapatmayacaktır.”
“Kul günahlarından tövbe edince, Allahü teâlâ hafaza meleklerine, azalarına ve günah işlediği yerlere günahlarını unutturur, kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzuruna çıkınca, günahlarına şâhidlik yapacak hiç kimse ve hiçbir şey olmaz.”
Ebû Abdullah el-Ezdî, Hasan-ı Basrî’den şöyle nakletmiştir: “Dünyâ; bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyâsında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir.”
“İlimden bir mesele öğrenmek, bana dünyâdan ve dünyâda bulunan şeylerden daha sevimlidir.”
“Bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibâdet etmekten hayırlıdır.”
“Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, Cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işledi ise ona baksın.”
Hasan-ı Basrî yemîn ederek şöyle dedi: "Vallahi malı, parayı üstün tutanı Allahü teâlâ zelîl kılar.”
“İnsan dünyâdan ayrılınca üç şeye hasret gider: Topladığına doymaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki âhiret yolculuğuna iyi azık temin etmez.”

Toplam Görüntülenme: 349

Yayın tarihi: Perşembe, 30 Kasım 2017

Bunları okudunuz mu?