Sarayı sular altında kalan hükümdar

Abdullah bin Muhammed Belhî hazretleri hadîs hafızı (yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle bilen) ve tarihçidir. Belh’te doğdu. 295 (m. 907)’de Bağdâd’da vefât etti. Kitâb-ül-i’lel ve Kitâb-üt-târih isimli iki eseri vardır. Kitâb-üt-târih’te şöyle nakleder:

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin doğduğu gece, İrân Kisrâsı (hükümdar) Dicle Nehri kenarında büyük bir saray yaptırmıştı. Bir sabah kalkıp bu sarayın ikiye bölündüğünü, sular altında kaldığını gördü. Yanında kâhinlerden, müneccimlerden ve sihirbâzlardan üç yüz altmış kimse bulunduruyordu. Kisrâ bunları toplayıp, köşkünün ikiye yarılıp, harap olmasının sebebini araştırıp, bulmalarını emretti. Her biri bir tarafa gidip araştırmaya başladılar.
Sihirbâzların, kâhinlerin ve müneccimlerin haber alma yolları kapandı. Sa’îb adındaki kâhin karanlık bir gecede yüksek bir tepeye çıktı. Gökyüzüne ve yeryüzüne bakınırken, Hicâz tarafından bir şimşek çaktığını ve batıya kadar ulaştığını gördü. Kendi kendine, eğer gördüğüm doğru ise, Hicâz’dan bir pâdişâh çıkacak, her tarafa hâkim olacak. Âlemde refâh ve ucuzluk olacak kanâatine vardı. Bütün sihirbâzlar, kâhinler ve müneccimler bir yere toplanıp, birbirlerine hâllerini anlattılar. Sonra bir Peygamber gönderilmiş veyâ gönderilecektir diye ittifâk ettiler. Kisrânın mülkünü alacaktır. Amâ bunu Kisrâya söyleyemeyiz. Çünkü hepimizi öldürür, dediler...
Kisrânın yanına gittiler. Sarâyın yıkılmasının sebebi, yapılma zamânının yanlış seçildiğindendir. Bir zamân belirtelim. O zamânda yapılsın, dediler. Bir zamân tayîn ettiler ve köşk o zamânda yapıldı. Kisrâ bütün devlet adamlarıyla birlikte o köşkte bir meclis kurdu. Bu sırada Dicle Nehri'nin suyu yükseldi. Köşkü su basıp yıktı. Kisrâyı boğulmak üzere iken sudan çıkardılar. Kisrâ, kâhin ve müneccimlere kızıp çoğunu öldürttü. Diğerleri biz hatâ etmişiz. Köşkün yapılması için tekrâr bir zamân seçelim dediler. Belirttikleri zamân içinde köşk yeniden yapıldı. Kisrâ korka korka gelip köşke çıktı. O çıkar çıkmaz köşk ayağının altından kayıp yıkıldı. Kisrâ nehre düştü. Kisrâyı yarı ölü vaziyette nehirden çıkardılar. Kisrâ o kâhinleri toplayıp sizi öldürürüm diye tehdit etti. Bunun üzerine kâhinler doğrusunu söyleyerek, bu alâmetler bir Peygamber geldiğini veyâ yakında geleceğini, senin saltanatına son vereceğini, mülkünü alacağını göstermektedir, dediler...
Kisrâ bu sözleri işitince, Dicle kenârına binâ yapmaktan vazgeçti. Oradaki yıkılan binâ da tamâmen harap oldu...

Toplam Görüntülenme: 377

Yayın tarihi: Pazartesi, 04 Aralık 2017

Bunları okudunuz mu?