Sözünde durmak güzel bir haslettir

Muhammed Ebû Hamza Bezzâr hazretleri Kelâm, fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 289 (m. 901)’de Bağdad’da vefat etti. İmâm-ı Ahmed bin Hanbel, bu zâta çok saygı gösterirdi. Evliyâ hâllerine âit bir mesele olursa, “Ey Ebâ Hamza! Bu hususta ne buyurursun?” diye sorar, aldığı cevaplara hayran olurdu. Ebû Hamza buyurdu ki:

“Allahü teâlâ sana hayır yollarından birini açarsa, sen o yolda gayretle devam et. Ama o nimeti sana ihsân edeni ve o nimete kavuşmana vesîle olanları da unutma. O nimete kavuştuğun için büyüklenme. Senin yapacağın şey, buna kavuşturana şükretmendir. Eğer şükretmezsen, o nimet, elinden alınır. İhsân edeni üzmüş olursun. Eğer şükredersen, sana daha hayırlı yollar, daha güzel nimetler ihsân edilir. Nitekim Allahü teâlâ, İbrâhîm sûresi 7. âyetinde (Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçekten azâbım çok şiddetlidir) buyuruyor."
“Bir kimsenin, Allahü teâlâyı sevmesi, sonra da O’nu unutması, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, sonra da O’nu bulamaması ve Allahü teâlâyı anmaktaki tadı alıp, sonra da O’ndan gâfil olması düşünülemez.
Allahü teâlâ “Câhillerden yüz çevir” (A’râf-199) buyuruyor. Nefis, câhillerin en câhilidir. O hâlde ondan daha fazla yüz çevirmelidir. Nefsinin kötü olan arzularını yapmayıp, onun âhirette kurtulmasını temin edebilirsen, nefsinin hakkını îfâ etmiş olursun, İnsanlar senin kötülüğünden emîn olurlarsa, onların hakkını îfâ etmiş olursun.
İyi geçinmek, yardımlaşmak, sözünde durmak, hakkını gözetmek öyle güzel bir haslettir ki, çok kimse onu kaçırır, az kimse onu bulur, iyi hasletlerin en büyüklerindendir.
Birisi, büyüklerden bir zâta gelerek nasihat isteyince buyurdu ki: “Açıkta ve gizlide, Allahü teâlâdan kork. Mümkün olduğu kadar hayırlı işler yap. Sana bir şey emânet eden kimsenin emânetini zayi etme. Karşındaki kimse seni sevindirse de üzse de, dâima doğru konuş. Eğer böyle yaparsan, kalbini ve bedenini istenmeyen şeylerden rahata kavuşturmuş olursun. Selmân-ı Fârisî, Hazreti Ali’ye (radıyallahü anhüma); “Beni Allahü teâlânın gazabından uzak tutacak olan şey nedir?” diye sorduğunda, Hazreti Ali; “Hiç kızma” buyurdu. Yine “Hazreti Ali buyurdu ki: “Din âlimleri sayı bakımından en az, fakat kadir ve kıymet bakımından en üstün kimselerdir.”

Toplam Görüntülenme: 276

Yayın tarihi: Çarşamba, 20 Aralık 2017

Bunları okudunuz mu?