Sıkıntı ve borç içinde olanlar

Ahmed Nehhâs hazretleri tefsîr, hadîs ve edebiyat âlimidir. Mısır’da doğdu. 338 (m. 950)’de Nil Nehrinde boğularak vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

“Zemzem suyu, içenin niyetine göre fayda verir.”
"Zemzem suyu, dünyâ ve âhıret iyiliklerinden herhangi bir fayda için niyet ederek içilirse, istenilen fayda hâsıl olur.”
“İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.” [İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.]
“Günde yüz kere (Lâ ilâhe illallah) diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.”
“Bir yere gelen, (Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka) okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.”
“Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm) derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
“Yatağa girince 3 defa (Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh) okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.”
"Allahü teâlânın katında hangi amelin daha sevgili olduğu sorulunca, Resûlullah Efendimiz; “Vaktinde kılınan namaz” buyurdu. “Sonra hangisidir?” diye sorulunca da; “Ana-babaya iyilik etmektir” buyurdu.
“Allahü teâlâya ve âhıret gününe îmân eden kimse ya hayır söylesin, yahut sussun.”
“Ey Allahın Resûlü! Müslümanlardan hangisi daha üstündür?” diye sorulunca, Resûlullah Efendimiz; “Müslümanların, elinden ve dilinden sâlim olduğu, zarar görmediği kimsedir” buyurdu.
Resûlullah Efendimize; “İnsanlar arasında en fenâ belâ ve musibete düçâr olan kimdir?” diye sorulunca; “Peygamberlerdir. Sonra onlara daha benzeyen, sonra onlara daha benzeyenlerdir”buyurdu.
Resûlullah Efendimiz devam ederek; “İnsanlar, dinlerindeki durumlarına göre imtihan olunurlar. Eğer dinlerinde kuvvetli iseler, onlara verilen belâ ve musibet daha şiddetli olur” buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 266

Yayın tarihi: Cuma, 22 Aralık 2017

Bunları okudunuz mu?