Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin

Ali Sükâkînî hazretleri hadîs âlimidir. 758 (m. 1357)’de Mısır'da vefât etti. Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü teâlâ anh” hakkında naklettiği hadis-i şerifler:

Abdüllah ibni Abbâs “radıyallahü teâlâ anhümâ” rivâyet eder. Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) huzûrunda, Ebû Bekr-i Sıddîk zikrolundu. Hazret-i Server-i âlem buyurdular ki: Ebû Bekr'in misli gibi kimse olamaz. İnsanlar beni tekzîb ederken, yani yalanlarken o beni tasdîk etti ve bana îmân etti. Herkes benden kaçarken, o bana kızını tezvîc etti. Malını bana fedâ etti. Benimle, zor kaldığımız sâatte ve gecede berâber mücâhede etti.
Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü teâlâ anh” kıyâmet gününde Cennet develerinden bir deveye binmiş olarak gelir. Eğeri yeşil zebercedden, yuları inciden, kendisi de sündüs ve istebrakdan yeşil iki elbise giymiş olduğu hâlde, bana anlatır, ben de ona anlatırım.
Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder: Resûlullah efendimiz buyurdu ki: Ben, mirâca çıkdığımda, Allahü teâlâdan istedim ki, benden sonra halîfe, Alî ibni Ebî Tâlib olsun. Melekler muzdarîb olup, dediler ki: Allahü teâlâ dilediğini yapar. Halîfe senden sonra Ebû Bekr-i Sıddîk’dır “radıyallahü teâlâ anh”.
Abdüllah ibni Abbâs “radıyallahü anhümâ” buyurdu ki: İzâ câ’e sûresi nâzil olduğu vakitte, hazret-i Abbâs, hazret-i Alî’nin yanına geldi. Dedi ki: Yâ Alî! Resûlullah efendimizin vefâtlarını haber veren âyet gelmiştir. Bizler bilmeyiz, kendilerinden sonra kim halîfe olur, hangi kimsede karâr verir? Varalım Resûlullah efendimizin huzûruna suâl edelim. Eğer bu işi bize tevdî buyurursa, Kureyş'in bizim ile düşmânlığı olmaz. Eğer bizden gayriye buyurur ise, ricâ ederiz ki, o kimseye, bizim hakkımıza riâyet etmesi için vasiyet buyursun.
Abbâs “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri, Resûlullah efendimizin huzûr-ı şerîflerine vardı. Suâl etti: Yâ Resûlallah! Sizden sonra kim halîfe olur? Cevap buyurdular ki: Yâ Abbâs! Yâ Resûlallahın amcası. Allahü teâlâ, benim halîfeliğimi Ebû Bekr’e vermiştir. Din üzerine kendi vahyeyledi. Benden sonra halîfe Ebû Bekr olur. Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin, necât ve felâh bulursunuz. Ona mutî olun, doğru yolu bulursunuz.
Abdüllah ibni Abbâs “radıyallahü anhümâ” dedi ki: Onlar Ebû Bekr hazretlerine mutî oldular; doğru yolu buldular. Her kim ki, Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü anh” hilâfetini hak bilip, bütün sahâbe-i kirâmı dost tutar, doğru yolu bulur ve emîn olur.

Toplam Görüntülenme: 258

Yayın tarihi: Cumartesi, 23 Aralık 2017

Bunları okudunuz mu?