O şahsı Cennet ile müjdele

Abser bin Kâsım hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, 178 (m. 794)’de Kûfe’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Bunlardan bir hadis-i şerif şöyledir:

Enes bin Mâlik “radıyallahü teâlâ anh” şöyle rivâyet etmiştir: 
Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün Medîne-i münevvereden çıktı. Ben de çıktım. Ensârdan birinin bostânına girdi. Ben de girdim. Buyurdu ki: (Yâ Enes! Kapıyı kapat.) Ben de kapatıp, huzûr-ı şerîflerine geldim. O sâatte bir şahıs gelip, kapıyı çaldı. Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: (Yâ Enes! Kapıyı aç! O şahsı Cennet ile müjdele. Ona benden haber ver ve söyle ki; benden sonra ümmetim üzerine halîfe olacaktır!) Ben de vardım, kapıyı açtım. Hâlbuki kapıyı çalanın kim olduğunu bilmiyordum. Baktım ki, Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” hazretleridir. Ben de hazret-i Server-i âlemin buyurdukları haberi verdim.
Bir kişi dahâ gelip, kapıya vurdu. Resûlullah Efendimiz yine buyurdu ki: (Yâ Enes! Kapıyı aç, o kişiye Cennet ile haber ver ki, Ebû Bekir'den sonra, ümmetim üzerine halîfe olsa gerektir.) Ben de vardım, kapıyı açtım. Hâlbuki kim olduğunu bilmezdim. Baktım ki, Ömer-ül Fârûk’tur “radıyallahü anh”. Resûlullah efendimizin buyurdukları müjdeleri haber verdim.
Sonra bir şahıs dahâ gelip, kapıyı çaldı. Resûlullah Efendimiz yine buyurdu ki: (Yâ Enes! kapıyı aç! O şahsa Cennet ile müjde ver. Ebû Bekir ve Ömer’den sonra, ümmetim üzerine halîfe olacağını haber ver. Ve haber ver ki, hilâfeti zamânında, mazlûm ve günâhsız olarak öldürülse gerektir ve o kanını akıttıkları zamân sabretsin.) Kapıyı açtım, baktım ki, Osmân-ı Zinnûreyn’dir “radıyallahü anh”. Habîb-i ekrem efendimizin buyurdukları haberleri söyledim. O dedi ki: (Yâ Rabbî! Yardım, herkese senden gelir. Bize sabır ihsân eyle.)
Ondan sonra bir şahıs daha kapıya vurdu. Resûlullah Efendimiz yine buyurdu ki: (Yâ Enes! Kapıyı aç! O şahsa Cenneti müjdele. Ve haber ver ki, Ebû Bekir, Ömer ve Osmân’dan sonra, ümmetim üzerine halîfe olsa gerektir. Hilâfet onun ile tamâm olur. Hilâfetinin sonunda, namâz kılarken katlolunur.) Ben de vardım. Hâlbuki kim olduğunu bilmezdim. Kapıyı açtım. Ali Murtezâ “radıyallahü teâlâ anh” hazretleridir. Resûlullah Efendimizin buyurdukları müjdeleri haber verdim.

Toplam Görüntülenme: 328

Yayın tarihi: Pazartesi, 08 Ocak 2018

Bunları okudunuz mu?