Müminlere söyle harama bakmasınlar

Hasanzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1014 (m. 1605)’de Kastamonu’da doğdu. 1085 (m. 1674)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Kur'an-ı kerim, zinâyı kesin olarak haram kıldığı gibi, zinâya sebep olacak her şeyi de yasaklamıştır. Meselâ, şehvet ile yabancı kadınlara bakmayı ve kadınların da yabancı erkeklere bakmalarını haram kılmıştır. Ayrıca, yabancı bir kadınla halvet yâni yalnız başına kapalı bir yerde berâber kalmak, yabancı kadınların seslerini dinlemek ve zarûretsiz lâubâli [cilveli] bir şekilde konuşmayı da, haram kılmıştır. İsrâ sûresinin otuz ikinci âyetinde meâlen (Zinâya yaklaşmayın. Çünkü o zinâ, çok çirkin bir amel olup, gayet kötü bir yoldur) buyurulmuştur. Furkan sûresinin altmış sekizinci âyetinde meâlen (Onlar, [müminler] Allahü teâlâdan başkasına ibâdet etmezler, Allahü teâlânın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zinâ etmezler) buyurulmuştur. Şuna da dikkat etmek lâzımdır ki, Mûsâ aleyhisselâmın şeriatinde, (Sakın zinâ etmeyesiniz) denilerek, zinâ yapmak açıkça yasak edilmiştir. İsâ aleyhisselâmın şeriatinde ise, zinâ yapmak yasak edilmekle berâber, şehvet gözü ile bakmak da, zinâdan sayılmıştır. Şeriatlerin en mükemmeli ve en üstünü olan İslâmiyette ise; her ikisini de en geniş şekilde içerisine alarak, zinâya yaklaşmaktan nehyedilmiştir. Çünkü yaklaşmaktan sakındırılınca, hâliyle zinâ fiilinden ve bakmaktan da sakındırılmış oluyor.
Diğer bir âyet-i kerime ise, zinâdan sakınanları, zinâdan kaçanları müjdelemek husûsundadır. Bu âyet-i kerime, Ahzâb sûresinin otuzbeşinci âyeti olup, bu âyet-i kerimede meâlen: (Allahü teâlânın hükmüne [emrine] boyun eğen erkekler ve kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibâdete devam eden erkekler ve kadınlar, [fiillerinde ve kavillerinde] sâdık erkekler ve sâdık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını zinâdan koruyan erkekler ve kadınlar ve Allahü teâlâyı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allahü teâlâ mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırladı) buyurulmuştur.
Nûr sûresi, otuzuncu âyetinde meâlen: (Ey Resûlüm! Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Îmanı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar) buyurulmuştur.

Toplam Görüntülenme: 259

Yayın tarihi: Cumartesi, 24 Şubat 2018

Bunları okudunuz mu?