Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz

Sadreddîn Hatîb-i Dârayâ hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 642 (m. 1244)’de doğdu. 725 (m. 1325)’de Şam yakınlarında vefât etti. Peygamber Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât okumanın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Allahü teâlâ, Ahzâb sûresinin ellialtıncı âyet-i kerîmesinde meâlen; “Gerçekten Allah ve melekleri, peygambere salât ederler. Ey îmân edenler! Siz de ona salât edin ve gönülden teslim olun” buyuruyor.
Evs bin Evs’in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “En faziletli gün, cuma günüdür. Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı cuma günü yarattı. Kıyâmet, cuma günü kopar. Cuma günleri bana çok salevât okuyunuz! Bunlar bana bildirilir.” Bunun üzerine Eshâb-ı Kirâm; “Öldükten sonra da bildirilir mi?” diye sorduklarında; “Toprak, Peygamberlerin vücûdunu çürütmez. Bir mümin bana salevât okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filân sana selâm söyledi ve duâ etti, der” buyurdu.
Hazreti Ali’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Bahil (cimri), yanında anıldığım hâlde bana salât okumayandır” buyurdu.
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Unutmaktan korkan kimse, Resûlullah Efendimize çok salât okusun.” Şöyle anlatılır: Bir zât, Ebû Câ’fer Kâğıdî’yi vefâtından sonra rüyâsında gördü. Kâğıdî’ye; “Allahü teâlâ sana nasıl muâmele etti?” diye sorunca; “Allahü teâlâ, bana merhamet ve beni mağfiret eyledi” dedi. Sebebi sorulunca, şöyle cevap verdi: “Ben, Allahü teâlânın huzûrunda durduruldum. Allahü teâlânın emri üzerine melekler, günahlarımı ve Resûlullah Efendimize okuduğum salâtları hesapladılar. Okuduğum salâtları, günahlarımdan daha çok buldular. Bunun üzerine Allahü teâlâ, meleklere; 'Ey meleklerim! Onu hesaba çekmeyin, onu Cennetime götürün' buyurdu." 
Muhammed bin Sa’îd bin Mutarrif anlattı: Her gece yatağıma girdiğim zaman, muayyen miktarda Resûlullah Efendimize salât okurdum. Yine bir gece Resûlullah Efendimize salât okudum, o sırada uykum geldi ve uyudum. Rüyâmda, Resûlullah Efendimizi gördüm. Oda kapısından teşrîf buyurunca, odanın içerisi aydınlanıverdi. Sonra bana; “Gel, bana çok salât okuyan o ağzını öpeyim” buyurdu. Bir müddet sonra uyandığımda, odada misk kokusunun yayıldığını gördüm.”
Huzeyfe (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Bir kimse Resûlullah Efendimize salât okuyunca, o salâtın bereketi, salâtı okuyan o şahsa, oğluna ve torununa ulaşır.”

Toplam Görüntülenme: 299

Yayın tarihi: Çarşamba, 28 Şubat 2018

Bunları okudunuz mu?