Kâfirlere şefaat edilmeyecektir

İsmail Ferruh Kırımî hazretleri 19. yüzyıl Osmanlı âlimlerindendir. Aslen Kırımlı olup, buraları Ruslar tarafından işgal edilince İstanbul’a hicret etmiştir. Hüseyn Vâiz-i Kâşifî’nin yazdığı Fârisî (Mevâhib-i aliyye) tefsîrini Türkçeye çevirmiş, (Mevâkib) ismini vermiştir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Mekke kâfirleri, "Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) ölecek, ondan kurtulacağız" diyorlardı. Bunun üzerine Zümer sûresi, otuzuncu âyet-i kerîmesi geldi, meâlen, (Sen öleceksin. O kâfirler de ölecekler. Sonra, kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız. Senin haklı olduğun, müşriklerin, bâtıl, bozuk olduğu meydana çıkacak) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, kâfirlerin yanlış yolda olduklarını bildirmek için geldi. Yoksa Resûlullah Efendimiz öldükten sonra, duymaz, ruhsuz toprak olur gibi bir şey bildirmediği gibi, bununla bir ilgisi bile yoktur. Ölmek, dünya hayatından ayrılmak demektir. Bundan, kabir hayatının yok olması, ruhun da ölmesi anlaşılmaz.
Zümer sûresinin kırkdördüncü âyet-i kerîmesine gelince, (Kureyş kâfirleri, putların kendilerine şefaat edeceklerini söylüyor. Onlara söyle ki, Allahü teâlânın izni olmadan, hiç kimse şefaat edemez) buyuruldu.
Resûlullah Efendimize şefaat etmesi için izin verilecek. O da, dilediği müminlere şefaat edecektir. Bakara suresindeki Âyet-el Kürsî’de de, böyle olduğunu bildirmektedir.
Müddessir sûresinin kırksekizinci âyet-i kerimesi de, (Şefaat etmelerine izin verilenler, kâfirlere şefaat ederlerse, şefaatleri onlara fayda vermez) demektedir. Bu âyet-i kerîmelerin hepsi, şefaat etmek için, müminlere yardım etmek için izin verileceğini, kâfirlere şefaat edilmeyeceğini bildirmektedir. Resûlullah Efendimizin müminlere şefaat edeceğini bildiren çeşitli hadîs-i şerîfler vardır. Kıyamet günü her Peygamber şefaat edecektir. Sonra âlimler, sonra şehidler, sonra salihler, sonra Kur’ân-ı kerîmi tecvîd ile, tegannî etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar, küçük çocuklar şefaat edecektir. Böyle olduğunu bildiren hadîs-i şerîfler Kütüb-i sittede yazılıdır. Çocukların cenaze namazını kılarken, (Yâ Rabbî! Bu çocuğu şefâatçi eyle!) diye okunacağı, bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır.

Toplam Görüntülenme: 135

Yayın tarihi: Perşembe, 01 Mart 2018

Bunları okudunuz mu?