Büyüklere saygı küçüklere şefkat

Ebû Abdullah Hemedânî hazretleri Tebe-i tabiînden büyük bir hadîs ve fıkıh âlimidir. 100 (m. 718)’de İran’da Hemedân’da doğup, 168 (m. 785)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

“Yalnız iki kişiye gıpta edilebilir: Biri; Allahü teâlânın mal verdiği ve hak yolda harcamaya muvaffak kıldığı kimse, diğeri ise; Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfleri anlama gücü verip de, onunla amel eden ve bunları başkalarına da öğreten kimsedir.”
“Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı şu üç şeydir: İlki; kendisine duâ eden sâlih çocuk, ikincisi; sevâbı kendisine ulaşan sadaka. Üçüncüsü; ölümünden sonra amel edilen ilmî eserler ve talebeleri.”
“Büyüğe saygı göstermeyen, küçüğe şefkat etmeyen ve iyiliği emredip, kötülükten sakındırmayan bizden değildir.”
“Kim Allahü teâlânın rızâsından başka bir gaye ile ilim öğrenirse veya ilmini dünyâ menfaatine âlet ederse, Cehennemde yerini hazırlasın.”
“Misvak kullanınız. Zîrâ misvak, ağzı temizleyen ve Rabbin rızâsını kazandıran bir âlettir.”
“İnsanlar, ezan okumanın ve (cemâatle namaz kılarken) ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilseler, bunun için birbirleriyle mücâdele etseler, sonra kura çekmekten başka çâre bulmasalar, kura çekerlerdi. Namazı ilk vaktinde kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, ona koşarlardı. Sabah ve yatsı namazını cemâatle kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, dizleri üstünde emekleyerek de olsa gelir, cemâatle kılarlardı.”
“Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için, bir kimse bir câmi yaparsa, Allah o kimse için Cennette bir köşk yapar.”
Ebû Abdullah hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları:
“Sanki dünyâ avucumda idi. O derecede zengin idim. Fakat bazen, cebimde bir dirhem olmadan sabahladığım günler olurdu.”
“İyilik yapmak, bedende kuvvet, kalpte nûr, gözde ışıktır. Kötülük yapmak ise, bedende gevşeklik, kalpte karanlık ve gözde körlüktür.”
“Gece ve gündüz, her yeniyi eskitir, her uzağı yakınlaştırır, vadedilen her iyiliği, bildirilen her musîbeti getirir. Gündüz, insanoğluna şöyle seslenir: Ey Âdemoğlu! Belki de benden sonra bugünün olmayacak, öleceksin. Sen bunu bilmiyorsun. Onun için beni fırsat bil, iyi işlerle meşgul ol... Gece de, insana aynı sözleri söyler.”
“Şeytân, insan için doksan dokuz tane hayır kapısını sadece bir kötülüğü yaptırabilmek için açar.”

Toplam Görüntülenme: 341

Yayın tarihi: Cuma, 23 Mart 2018

Bunları okudunuz mu?