Ümitleri kıran ölümü çok düşünün

Şemseddîn ibn-i Acîmî hazretleri Şafiî mezhebi hadîs âlimlerindendir. 938 (m. 1531)’de Kudüs’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Kim kalbini tamamen dünyâ sevgisine kaptırırsa, üç şeye müptelâ olur: 1- Yorgunluğu bitmeyen çırpınma, 2- Ne kadar kazansa doymayan hırs, tamah, 3- Bitmeyen emel ve arzu... Dünyâ hem tâliptir, insanı kul eder, hem de matlûptur, insana hizmet eder. Kim âhireti unutur, dünyâya tâlip olursa, âhiret onu talep eder ve onun canını alır. Kim de âhireti isterse, rızkını bitirip ölünceye kadar dünyâ ona hizmet eder.”
“Üç kimsenin gözleri Cehennem ateşi görmez: 1- Gazâda nöbet tutan göz, 2- Allah korkusundan ağlayan göz, 3- Allahın bakılmasını haram kıldığı şeylere bakmayan göz.”
Bir gün Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) mescide girdiğinde, bazı kimselerin kahkaha ile güldüğünü görünce, onlara şöyle buyurdu: “Ne bu hâliniz? Eğer ağız tadını bozan ölümü, çok düşünseydiniz, sizi bu hâlde görmezdim. Ümitleri kıran ölümü çok düşünün. Zira kabir, her gün muhakkak şu sözleri söyler: Ben gurbet ve ayrılık eviyim. Ben, yalnızlık ve toprak eviyim. Bana gelenleri toprak ediciyim. Ben, kurt ve böcek eviyim. Bana gelen ölüler kurtlanır, böceklere yem olur.”
Bir mümin kulun cenâzesi gömüldüğü zaman kabir ona; “Hoş geldin, sefâlar getirdin. Üzerimde yürüyenlerin arasında en çok sevdiğim sendin. Bugün benim himâyemdesin. Pek yakında sana yapılan iyilikleri göreceksin” der ve Allahü teâlâ kabri ona gözünün alabildiği yere kadar genişletir. Cennetten bir kapı açılır. Fâcir ve kâfir bir kul defnedilince de kabir ona; “Sana burada ne geniş yer var, ne de rahatlık. Üzerimde yürüyenlerin arasında en sevmediğim sendin. Biraz sonra seni bana bırakıp gittiklerinde, benimle yalnız kalınca, göreceksin sana ne işkenceler yapacağım” der ve hemen kabir daralmaya başlar. Kabir o kadar daralır ki, kaburga kemikleri birbirine girer. Ona azap etmek için, yetmiş büyük yılan gönderilir. Eğer onun bir tanesi dünyâda olsa, nefesinden çıkan zehirin etkisinden, yeryüzünde hiçbir şey yetişmez, işte o yılanlar, kıyâmet gününde hesaba çekilinceye kadar, ona azap ederler. Kabir, ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”

Toplam Görüntülenme: 284

Yayın tarihi: Salı, 10 Nisan 2018

Bunları okudunuz mu?