İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin

Ebû Ali Hirevî hazretleri hadîs âlimi olup, hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 211 (m. 926)’da Afganistan’da Herat’ta doğdu. 301 (m. 913)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Abdullah İbni Abbâs’ın rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Allahın, Peygamberi Muhammed’e indirdiği Kur’ân-ı kerîm, yepyeni, apaçık ve tahrif edilmemiş bir vaziyette elinizde iken, nasıl olur da Ehl-i kitaba soru sorarsınız? Yoksa Allah, Kur’ân-ı kerîmde, onların kendilerine gönderilen kitaplarını değiştirdiklerini, tahrif ettiklerini, elleriyle yeniden kitaplar yazarak, birkaç kuruşa satmak için, 'Bu Allah katından inme bir kitaptır' dediklerini size haber vermedi mi? Sorduğunuz sorulara verdikleri cevâbı kabul etmekten sizi menetmedi mi? Allaha yemîn ederim ki, onlardan herhangi birinin, Allahın indirdiği kitaptan bir şey sorduklarını görmedik.”
Amr bin Avf’ın bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: “Size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe dalâlete düşmezsiniz: Allahın kitabı ve Peygamberinin sünneti.”
Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır.”
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü vakit, amelinin sevâbı kesilir. Ancak üçü müstesna: Sadaka-i câriye, faydalanılan bir ilm veya kendisine duâ eden iyi evlât (bunların amel defteri kapanmaz).”
Abdullah İbni Mes’ûd’un (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “İki kişiye gıbta edilir ki, bunlar: Allahın kendisine mal verip hak yolunda sarfına muvaffak kıldığı kişi ile, Allahın kendisine verdiği ilimle hükmeden ve onu (başkasına) öğreten kişidir.”
Abdullah İbni Mes’ûd rivâyet etti: Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin, ilmin yok olması demek, âlimlerin ölmesi demektir. İlim öğrenin, çünkü hiçbiriniz, öğrendiklerinize ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz.”
Ebüdderdâ’nın rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Sabah akşam ilimle uğraşmayı cihâd kabul etmeyen kimse, hem akılsız, hem de kısır görüşlüdür.”

Toplam Görüntülenme: 517

Yayın tarihi: Cuma, 20 Nisan 2018

Bunları okudunuz mu?