Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır

Abdüllatîf bin Muhammed el-Hamevî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Rezîn" diye meşhûr olmuştur. 649 (m. 1251)’de Şam’da doğdu. 710 (m. 1310)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât ve selâm getirmenin fazileti pek büyüktür. Salât ve selâma devam etmeli ondan gafil olmamalıdır. Bilhassa cuma günleri çok salât ve selâm okumalıdır. Allahü teâlâdan bir şey isteyen kimse, önce Allahü teâlâya hamd ve sena ettikten sonra, Resûlullah efendimize salât okumalıdır. Böyle bir dua kabule pek lâyıktır. İki salât ile (duânın başında ve sonunda olmak üzere) yapılan dua geri çevrilmez.
Resûlullah efendimize bir salât okuyana, Allahü teâlâ on rahmet eder. O kimsenin on hatâsı affolur. On derece yükseltilir. On sevap yazılır. Melekler de ona salât okurlar, yani o kimse için istiğfar okurlar, o kimsenin af ve mağfiretini Allahü teâlâdan isterler. Server-i âleme çok salât okuyan kimsenin günahları af ve mağfiret olunur.
Bir kitapta Resûl-i ekreme salât yazan kimse çok sevâba kavuştuğu gibi, Resûlullah efendimizin ismi bu kitapta kaldığı müddetçe, melekler o kimse için istiğfar okurlar. Resûlullah efendimize on kere salât ve selâm okuyan kimse, bir köle azâd etmiş gibi olur. Resûlullah efendimiz, kabri yanında salât okuyan kimsenin okuduğu salâtı duyar. Allahü teâlânın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar, ümmetinin okudukları salâtı Resûlullah efendimize iletirler. Resûlullahın temiz Ehl-i beytine, akrabasına, O’nun seçkin soyuna, Eshâb-ı kirâma, müminlerin anneleri durumunda olan mübârek zevcelerine hürmet ve tazim, Resûlullaha olan, hürmet ve tazimdendir.
Resûl-i ekrem Eshâbı hakkında şöyle buyurdu: “Benden sonra Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer’e uyunuz!" 
“Sizden biriniz, Uhud dağı kadar sadaka verse, Eshâbımdan birisinin verdiği yarım sa’ sadaka sevâbına ulaşamaz.”
Eshâb-ı kirâmı mehd ve senada bulunan kimse, nifaktan uzaktır. Onlara uyan, doğru yolu bulur. Çünkü Resûlullah efendimiz “Eshâbım, gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz” buyuruyor. Onlara hürmet ve tazimde bulunan, ebedi âhiret yurdunda kerâmet elbiseleri giyer. Onlar hakkında, Resûlullahın hakkına riâyet edeni, Allahü teâlâ, hem dünyâ, hem de âhirette muhafaza eder.
  •  

Toplam Görüntülenme: 230

Yayın tarihi: Cumartesi, 26 Mayıs 2018

Bunları okudunuz mu?