Dünyada iken cennet ile müjdelenenler

Lâhık bin Humeyd hazretleri fıkıh ve hadis âlimi olup Tabiînin büyüklerindendir. Basra'da doğdu. Horasan'a yerleşti ve orada 100 (m. 718)’de vefât etti. Hulefa-i Râşidînin üstünlükleri hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Abdullah bin Ebû Safvân'ın (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Benim Eshâbımdan iki kişi vardır ki; biri yumuşaklıkla, diğeri de sertlikle emreder. Her ikisi de isâbet edicidir. Bunlar, Ebû Bekr ile Ömer'dir."
Abdullah İbn-i Ömer'in (radıyallahü anhümâ) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Her peygamberin iki emîn veziri vardır. Benim semâ ehlinden iki vezirim Cebrâil ile Mikâil aleyhisselâm ve yerdeki iki emînim ve vezirim ise, Ebû Bekir ile Ömer'dir."
Ebû Sa'îd-i Hudrî'nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz! Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, sizin biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir müd arpası kadar sevap alamaz."
Zeyd bin Erkam şöyle anlatıyor: "Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün beni, kendilerini Cennet ile müjdelemem için Ebû Bekir, Ömer ve Osman'a (radıyallahü anhüm) gönderdi."
Abdullah İbni Abbâs hazretlerinin bildirdiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır."
Abdullah İbni Ömer (radıyallahü anhümâ) şöyle anlatıyor: Resûlullah efendimiz Hazreti Ali'ye buyurdu ki: "Ey Ali! Sen Cennettesin. Ey Ali! Sen Cennettesin. Ey Ali! Sen Cennettesin."
Ebû Hamra'nın (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "Âdem aleyhisselâmın ilmini, Nûh aleyhisselâmın anlayışını, İbrâhim aleyhisselâmın hilmini, Yahyâ bin Zekeriyyâ aleyhisselâmın zühdünü görmek isteyen, Ali bin Ebî Tâlib'e baksın."
Hazreti Huzeyfe'nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Allahü teâlâ, İbrâhim aleyhisselâmı dost edindiği gibi, beni de dost edindi. Cennette benim köşküm ile İbrâhim aleyhisselâmın köşkü karşı karşıyadır, ikisinin arasında Ali bin Ebî Tâlib'in köşkü vardır."
Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Cehenneme girmesi lâzım gelen yetmiş bin günahkâr Müslüman, Osman'ın şefaati ile, sualsiz, hesapsız Cennete girecektir."

Toplam Görüntülenme: 24

Yayın tarihi: Çarşamba, 27 Haziran 2018

Bunları okudunuz mu?