Ölümden nasıl gaflette olunur

Hüseyn ibn-i Kâvân Geylânî hazretleri tefsîr, usûl, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 842 (m. 1438)’de İran’daki Geylân’da doğdu. 889 (m. 1484)’de Mekke’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki: “Güzel ahlâk, güzel ahlâk sahibi olan kimsenin boynunda, Allahü teâlânın rızâsından bir halkadır. Rahmetten bir zincire bağlanmıştır. Bu zincir de Cennet kapısında bir halkaya bağlanmıştır. Zincir onu Cennete doğru çeker ve bu kapıdan Cennete girmesine sebep olur. Kötü ahlâk da sahibinin boynunda Allahü teâlânın gazâbından bir halkadır. Bir zincir ile Cehennem kapısındaki bir halkaya bağlıdır. O zincir de kötü ahlâk sahibini oraya çeker ve o kapıdan Cehenneme sokar.”
Eyyûb bin Utbe şöyle rivâyet etmiştir: Resûlullaha bir adam gelip, “Yâ Resûlallah din nedir?” dedi. “Güzel ahlâktır” buyurdu. Sonra sağ tarafına geçip, “Din nedir?” dedi. “Güzel ahlâktır” buyurdu. Arkasından gelip, “Yâ Resûlallah din nedir?” dedi. Güzel ahlâktır” buyurdu. Sonra ona dönüp, “Din bilgilerine sâhip olsan da, olmasan da, din; kızmamandır” buyurdu.
İbrâhim bin Edhem hazretleri bir yere gitmişti. Karşısına onu tanımayan bir asker çıktı “Sen köle misin?” dedi. “Evet” deyince, “Mamûr yer nerededir?” deyince, mezarlığı gösterdi. Asker buna kızıp, kamçı ile kafasına vurup yaraladı. Bunu talebeleri öğrenince vuran adama “Sen ne yaptın?” Bu zât, İbrâhim bin Edhem hazretleridir” dediler. Vuran kişi af dileyip elini öptü. “Neden sen köle misin dediğim zaman evet dedin?” diye sordu. “Çünkü ben, Allahın kuluyum” dedi. “Peki o sana vururken, onun Cennete girmesi için ona duâ ettin. Bunun sebebi nedir?” dediler. Buyurdu ki: “İstedim ki ona benden kötülük dokunmasın, benden nasîbini iyilik olarak alsın.”
Abdullah bin Dinar şöyle anlattı: Lokman Hakim oğluna şöyle dedi: “Ey oğul! Ateş gelirken ondan nasıl emin olunur. Dünyânın insandan ayrılması muhakkak iken, dünyâya nasıl meyledilir. Ölümden nasıl gaflette olunur, ölümün geleceğinden asla şüphe yoktur. Sen uyuduğun gibi öleceksin. Ey oğul! İnsanın üç şeyi vardır. Rûhunu Azrail aleyhisselâm alır. Hayır veya şer, ameli kendisine âittir. Bedenini ise kurtlar yer ve toprak çürütür.”

Toplam Görüntülenme: 317

Yayın tarihi: Cumartesi, 11 Ağustos 2018

Bunları okudunuz mu?