Âlimler olmasaydı insanlar helak olurdu

Abdullah ibn-i Kurtubî hazretleri hadîs, kırâat ve lügat âlimidir. 556 (m. 1161)’de Endülüs’te (İspanya) Malaga’da doğdu. 611 (m. 1214)’de Malaga’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) “İhlâs nedir?” diye sorulunca, “Rabbim Allahtır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır” buyurdu. Resûlullaha “Hangi amel daha faziletlidir?” diye sorulunca; “Allaha ve Resûlüne imân etmek” buyurdular. “Sonra nedir?” diye sorulunca; “Allah yolunda cihâddır” buyurdular. “Sonra nedir?” denilince de; “Kabul olan hacdır” buyurdular.
Peygamberimiz diğer hadîs-i şerîflerde buyurdu ki: “Kim Allah için ihlâsla kırk gün ibâdet ederse, kalbinden diline hikmet akar. Allahü teâlâya kırk gün ihlâsla ibâdet eden her kulun kalbinden, diline hikmet pınarları fışkırır.”
“Şüphesiz sıdk (doğruluk) iyiliğe (hayra) hayır da Cennete götürür. Kişi, doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura (fıska, günaha) götürür. Şüphesiz günah da Cehenneme götürür. Kişi, yalan söyleye söyleye nihâyet yalancılardan yazılır.”
“Ayıp ve kusurlardan kendini korumak isteyen sussun.” 
"Âlimlere tâbi olun."
"Âlimler, birer rehber ve kılavuzdur."
"Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu."
"Bilmediklerinizi salih âlimlerden sorup öğrenin."
"Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helâk olursunuz."
"Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir."
"Ahir zamanda, âlimler ölür, câhiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır."
“Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da hataları söndürür.”
“Dünyada ipek giyen, âhirette giyemez.”
“Nikâhı ilân ediniz.”
“Allah yolunda bir gece bekçilik yapmak bin gündüzü oruçlu geçmekten efdaldir.”
“Süt emen ve süt emilen biribirine namahrem değildir.”
“İlim husûsunda birbirinize faydalı olunuz. Birbirinizden gizlemeyiniz, ilimdeki hıyânet, maldaki hıyânetten daha kötüdür.”
“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya şükretmiş olmaz.”
“Şunlar, münafığın sıfatlarındandır: Lanet, onun selâmıdır. Haram kazanç, onun yiyeceğidir. Hıyânet, gündüz insanların arasında bulunup geceleyin de üstünkörü yapıvermek de, onun ganîmetlerindendir.”

Toplam Görüntülenme: 327

Yayın tarihi: Salı, 21 Ağustos 2018

Bunları okudunuz mu?