İmam olmanın sorumluluğu

Seyfeddîn ibn-i Kutluboğa hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Türkmen asıllıdır. 798 (m. 1396)’de doğdu. Tefsîr, kelâm ve fıkıhta asrının İmâmı sayıldı. 881 (m. 1477) senesinde Kahire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cemaatle namaz kılmak Sünnet-i hüda, yani İslam’ın şiarı olan mühim sünnettir. Cemaate imamlığa en layık olmada tercih sırası şöyledir:
1- Sünneti yani din bilgilerini en iyi bilen, namazı bozanları ve bozmayanları en iyi bilen. 2- Kur’ân-ı kerimi en iyi okuyan, tecvidi en iyi bilen. 3- Takvası daha çok olan. 4- En yaşlı olan. 5- Huyu, ahlakı daha güzel olan. 6- Yüzü en güzel olan. 7- Nesebi en güzel olan. 8- Sesi en güzel olan. 9- Elbisesi daha temiz ve güzel olan. 10- Malı, mevkii daha çok olan. 11- Mukim seferiye tercih edilir. 12- Çoğunluğun seçtiği imam olur. 13- Çoğunluk da seçmezse, kura çekilir. Bir evde, ziyafette, seçim aranmadan, ev sahibi, ziyafet sahibi imam olur. Yahut, imamı bu seçer. Daha üstünü varken, başkası seçilirse, uygun değilse de, günah olmaz.
Ümminin, kendisi gibi ümmi olanlara imam olması caizdir. Ümmi, Kur’ân-ı kerimi yüzünden okumasını bilmeyen kişidir. Ümminin, Kur’ân-ı kerim okumasını bilene imam olması caiz değildir. Tecvidle okuyamayan da, tecvidle okuyana imam olamaz.
Kendisinden daha ehli varken imamlığa geçmemelidir. İmam olmanın sorumluluğu büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kur’ân-ı kerimi en iyi okuyan imam olsun; bunda eşit olunca, sünneti [İslamiyet’in hükümlerini] en iyi bilen imam olsun, bunda da eşit olursa, en yaşlı olan imam olsun!)
(Ezan okumak için koşun, fakat imamlığa atılmayın!)
(İmam olan, Allah’tan korksun, imamlık ettiklerinin sorumluluğunu yüklendiğini bilsin! Eğer imam namazı eksiksiz kıldırırsa, cemaatin sevabı kadar da imama sevap verilir. Eğer eksik kıldırırsa, günahı yalnız imama olur.)
Kendinde imamlık şartları bulunan kimsenin tevazu ediyorum zannıyla imamlıktan imtina edip, yerine imamlık şartları bulunmayanı geçirerek, imamlıktan kaçması uygun olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Kıyametin dehşeti içinde, üç sınıfın korkmadığı ve hesap vermediği görülür. Bunlar misk tepelerinde, mahşer halkının hesabı görülünceye kadar otururlar. Bunlardan biri, bir topluluğun rızası ile onlara imamlık edenlerdir.)

Toplam Görüntülenme: 277

Yayın tarihi: Çarşamba, 22 Ağustos 2018

Bunları okudunuz mu?