Dünyalık olan şeyler melundur

Takıyyüddîn Ebû İshâk hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 602 (m. 1205)’de Şam’da doğdu. 692 (m. 1293)’de orada vefât etti. Çok hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

“Kişi sevdiği ile beraberdir.”
“Allahü teâlâ güzeldir, güzelliği sever.”
“Allahü teâlâ dünyâyı, sevdiğine de sevmediğine de verir. Âhireti ise ancak sevdiğine verir.”
“Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mümin kimse, kızmazsa, Allahü teâlâ kıyâmet günü, onu herkesin arasında çağırır. Cennette istediğin hûrînin yanına git der.”
“Sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi, kızgınlık da îmanı bozar.”
“Bir kimse ilmini gizler, kimseye öğretmezse, kıyâmet gününde Allahü teâlâ ona ateşten bir gem vurur.”
“Kıyâmet gününde insanların en şiddetli azâba uğrayacak olanı, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.”
“Dikkat ediniz. Haber veriyorum! İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa, bütün uzvlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu et parçası kalbdir.” [Bu et parçası, kalb denilen, görülemiyen ve his organları ile anlaşılamıyan, gönül denilen bir cevherin yuvasıdır. Bu et parçasının temiz olması demek, gönlün temiz olması demektir. Bu et parçasına da, mecâzen kalb denilmiştir.]
“Yatağa girip Kur’ân-ı kerîmden bir sûre okuyan her Müslümana, Allahü teâlâ mutlaka, onun için bir melek tayin eder ve o melek, tâ uykusundan uyanıncaya kadar onu rahatsız edecek bir şeyi ona yaklaştırmaz.”
“Bir kimse, beni çocuğundan ve babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe, iman etmiş olmaz."
“Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı affet. Kötülük yapana iyilik et!”
"Yâ Rabbî! Bana ilim ver, hilm ile ziynetlendir, takvâ ihsân eyle! Âfiyet ile beni güzelleştir.”
“Dünyalık olan şeyler, melundur. Allah için olan şeyler, Allahü teâlânın râzı olduğu şeyler, melun değildir.”
“Dünya nimetlerinden bana, kadınlarım ve güzel koku sevdirildi.”
“Kim Kur’ân-ı kerîmi okur ve emirlerine uyarsa, kıyâmet günü babasına bir taç giydirilir.” 
“Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, âhiretin dünyaya üstünlüğü gibidir.”
“Namazın ilk vakti Allahü teâlânın rızâsı, son vakti ise affıdır.”
“Cemâatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmiyedi derece daha üstündür.”

Toplam Görüntülenme: 234

Yayın tarihi: Cumartesi, 03 Kasım 2018

Bunları okudunuz mu?