Günahlarına tövbe edip daha kötüsünü yapanlar

İbn-i Devâlîbî hazretleri Hanbelî mezhebi hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Abdülmuhsin’dir. 634 (m. 1236)’da doğdu. Hadîs ilminde büyük bir âlim olarak yetişti. 728 (m. 1327)’de Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “En büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir” buyurdu. “Yâ Resûlallah! Bir kimse kendi namazından nasıl çalar?” diye sordular. “Namazın rükû’unu ve secdelerini tamam yapmamakla” buyurdu. “Safları, doğru ve düzgün yapmak, namazın güzelliğindendir.”
Birisi Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem), “En faziletli amel hangisidir?” diye suâl etti. “Allahü teâlâya îmândır” buyurdu. “Sonra hangisidir?” dedi. “Allah yolunda cihâddır” buyurdu. Soran kimse, “Sonra hangisidir?” diye suâl edince, “Hacc-ı mebrûrdur (kabul olunmuş hacdır)” buyurdu.
“Zekâtını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi, elbette kıyâmet günü kendisi ile sahip olduğu mal, artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar hâline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap  gün boyunca ve Allahın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse Cennet veya Cehenneme giden yolu görecektir.”
“Allahü teâlâdan başka ilâh olmadığını söyleyinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundum. Kim ki, Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur derse, İslâm hakkı hariç, benden malını ve nefsini korumuş olur. Hesabı da Allahü teâlâya âittir.”
“Kim bana bir salevât-ı şerîfe okursa, Allahü teâlâ ona on rahmet eder.”
“Kur’ân-ı kerîmi, kendi görüşü ile açıklayan, doğru olsa dahi, hatâ etmiştir.” 
“Gariplere ne mutlu, gariplere ne mutlu.” "Ey Allahın Resûlü! Garipler kimlerdir?" denildi. O zaman “Kalabalık ve kötü kimseler arasında bulunan, az ve sâlih kimselerdir. Onlara buğzedenler, sevenlerden daha çoktur.”
“Allahü teâlâ, sünnet-i seniyyeye yapışan kulunu Cennete sokar.”
“Her kötülük sahibi için tövbe vardır. Fakat kötü ahlâk sahibi bundan müstesna. Çünkü o, bir günahtan tövbe eder, sonra ondan daha kötüsünü yapar.”
“Rükû ve secdeleri tam yapınız. Vallahi ben sizi ön tarafımdan gördüğüm gibi, arkadan da görürüm.”
“Sizden birisi uykusundan kalkınca, üç kere yıkamadıkça elini su kabına sokmasın. Çünkü eli geceleyin nerede idi, o bunu bilemez.”

Toplam Görüntülenme: 269

Yayın tarihi: Pazartesi, 28 Ocak 2019

Bunları okudunuz mu?