Rûme Kuyusu'nu kim satın alırsa

Germiyânlı Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerindendir. "Molla Izârî" diye meşhurdur. Kütahyalıdır. 901 (m. 1495)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, Hazreti Osman’ın (radıyallahu anh) faziletlerini şöyle anlattı:

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret ettiği ilk günlerde, şehirde su sıkıntısı çekiliyordu. Rûme Kuyusu'ndan başka da kuyu yoktu. Bu kuyu ise bir Yahudi'ye âit olup suyunu satardı. Resûlullah “Rûme Kuyusu'nu kim satın alıp, kendi kovasını Müslümanların kovası ile beraber tutarsa, Cennetteki kovası bundan hayırlı olur” buyurdular.
Hazreti Osman (radıyallahu anh) kuyuya varıp, Yahudi ile pazarlık etti. Yahudi kuyunun hepsini satmadı. Hazreti Osman da, nöbetleşe, bir gün kendisinin, bir gün Yahudi'nin olmak üzere yarısını satın aldı. Hazreti Osman, kendi nöbet gününde kuyuyu Müslümanlara serbest bırakırdı. Yahudi, nöbetinde suyu para ile satardı. Müslümanlar, Hazreti Osman’ın nöbetinde iki günlük sularını alır, Yahudi'nin nöbetinde kuyunun yanına bile uğramazlardı. Yahudi'nin işi böylece bozuldu. Yahudi, işi bozulunca, yarısını onikibin dirheme sattığı kuyunun diğer yarısını sekizbin dirheme satmayı teklif etti. Hazreti Osman, diğer yarısını da alıp, kuyunun Müslümanlara her gün hizmet vermesini temin etti. Resûlullah efendimiz; “Kıyâmete kadar, Rûme Kuyusu'ndan içen her kimsenin her içimine karşılık, Osman için bir köle azâd etmiş sevâbı vardır” buyurdu.
Resûlullah hayatta iken mevcut olan hususiyetlerinden biri de, Hazreti Osman’ın, Resûlullahın iki mübârek kerîmeleriyle evlenmiş olmasıdır. Böyle bir üstünlük, ondan önce ve sonra kimseye nasip olmamıştır. Bu sebeple Hazreti Osman, Zinnûreyn (iki nûr sahibi) olarak isimlendirilmiştir.
Resûlullahın âhirete teşrîflerinden sonraki durum ise: Hazreti Osman’ın (radıyallahu anh) pekçok gayr-i müslim memleketi fethetmesidir. Bu sebeble pekçok insan Müslüman olmuştur. Hazreti Osman, fetihleri sebebi ile Müslüman olanların sevapları kadar sevaba sahiptir.
Hazreti Osman (radıyallahu anh), Kur’ân-ı kerîmi meşhur kırâatler üzerine cem etmek suretiyle, Müslümanlar arasındaki okuyuş farklılıklarını gidermiş oldu. Böyle büyük bir işin sevâbına da kavuştu. Hazreti Osman (radıyallahu anh), şehîd edilmek istendiği zaman, buna sabretti. Arkadaşlarını, muhaliflerle muharebeye girmekten menetti.

Toplam Görüntülenme: 130

Yayın tarihi: Cuma, 05 Nisan 2019

Bunları okudunuz mu?