Merhametli ve sabırlı kimselerin fazileti

Muhammed El-Ahvâl hazretleri hadîs ilminde ve Arap edebiyatında büyük bir âlimdir. 250 (m. 864) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîfte; “Ümmetimin iyilerinden bir cemâat var ki, ilâhî rahmetin genişliğinden açıkta gülerler, azâbının korkusundan da gizli yerlerde ağlarlar. Bedenleri yerde, gönülleri göklerdedir. Rûhları dünyâda, akılları ise âhirettedir. Yürümeleri vekar iledir” buyurdu.
Resûl-i ekreme “Biri var, yakîni güzel, fakat günahı çok, diğeri ibâdette pek gayretli, fakat yakîni az” diye anlatılınca, Resûlullah efendimiz “Âdemoğlunun günâhı bulunur. Fakat onun tabiatı akıl, seciyyesi yakîn olursa, günahları ona zarar vermez. Çünkü o, ne zaman günah işlese tövbe ve istiğfar eder. İşlediği günahına pişmanlık duyar. Allahü teâlâ onun fadlını devam ettirir ve bununla Cennete girer” buyurdu.
Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Allahü teâlâ buyurdu ki: Eğer benim rahmetimi istiyorsanız, mahlûkuma merhamet ediniz.”
Üsâme bin Şureyk’in bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya şükretmiş olmaz.”
Ebû Bekr el-Verrâk’ın bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah “Her ân seni görmekte olan Allahü teâlâdan gâfil olma. Şükrünü, itaat ve tevâzuunu, hiçbir zaman mülkünden çıkamadığın Allahü teâlâya yap” buyurdu.
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) bildirdi: Resûlullaha “Ey Allahın Resûlü! Acaba Cennete hesapsız girecek kimse var mıdır?” diye sorduklarında Resûlullah “Evet, her merhametli ve sabırlı kimse” buyurdu.
Sehl bin Sa’d es-Sa’îdî’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah Abdullah bin Abbâs’a; “Ey küçük! Sana bazı şeyler öğreteyim, onlardan faydalanırsın” buyurdu. Abdullah bin Abbâs (radıyallahü anh), “Buyur yâ Resûlallah” dedi. Resûlullah şöyle buyurdu: “Allahü teâlânın senin için yazmadığı bir şeyi ile insanlar sana fayda vermek için çalışsalar, buna onların gücü yetmez. Yine kullar, Allahü teâlânın ezelde senin için yazmadığı şeyler ile zarar vermeye çalışsalar, onlar buna güç yetiremezler. Eğer sıdk ile yakîn içerisinde Allahü teâlâ için amel yapmaya gücün yeterse, yap. Gücün yetmezse, şüphesiz istemediğin şeylere sabretmekte pekçok hayır vardır. Bil ki, nasr (yardım) sabır ile beraberdir. Ferahlık sıkıntı ile beraberdir.”

Toplam Görüntülenme: 96

Yayın tarihi: Cumartesi, 15 Haziran 2019

Bunları okudunuz mu?