Hizmet edene hizmet edilir

Ebü’l-Hasen Âbürî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 283 (m. 977)’de İran’da Sicistan’ın Âbür köyünde doğdu. 363 (m. 974)’de orada vefât etti. “Menâkıb-ı İmâm-ı Şafiî” kitabında buyuruyor ki:

Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münâkaşada kocasına; "Ey Cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs, hanımına; "Ben Cehennemliksem, seni boşadım" dedi, fakat hanımını da çok seviyordu. Âlimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi. "Senin Cehennemlik olup olmadığını Allah bilir." dediler.
Âlimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmâm-ı Şâfiî hazretleri kalkıp; "Ben senin meseleni çözerim" dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar âlimin cevap veremediğine, nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmâm-ı Şâfiî dedi ki:
"Önce sen benim sorularıma cevap ver!" Ve devâm etti:
"Bir günah işleyeceğin vakit, Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?" dedi.
"Allahü teâlâya yemîn ederim ki çok oldu."
"Bu hâlinle Cennetlik olduğun anlaşılmaktadır" buyurdu. Orada bulunan âlimler, hangi delîl ile bu hükmü verdiğini sordular:
"Kur'ân-ı kerîmde; (Bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan menederse, onun yeri elbette Cennet'tir) buyurulmaktadır. Hükmümü bu âyet-i kerîmeye göre verdim" buyurdu. Oradakiler susup kaldılar. 
              ***
Bu mübarek zat, talebeleriyle ve sevenleriyle olan çeşitli sohbetleri sırasında buyurdu ki:
“Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibâdete yönelmelidir.”
“Gururlanıp böbürlenmek, âdi ve bayağı kimselerin vasfıdır.”
“Hizmet edene, hizmet edilir.”
“Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur.”
“İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalplerin hayâtı, gözlerin aydınlığıdır.”
“Sâdık dost ve hâlis kimyâ/Az bulunur, hiç arama!”
“Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.”
“İlim öğrenmek, nâfile ibâdetten üstündür.”
“Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zâyi etmiş olur. Lâyık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur.”
“Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünyâ) ise; kıymeti, barsaklarından çıkardığı kazûrat kadardır.”
“Dünyâda en huzursuz kimse, kalbinde hased ve kin taşıyanlardır.”
“Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.”

Toplam Görüntülenme: 75

Yayın tarihi: Pazartesi, 17 Haziran 2019

Bunları okudunuz mu?