İnsanların malına göz dikme ki!

Ahmed bin Abdülvâhid hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 564 (m. 1168)’de Şam’da doğdu. 623 (m. 1226)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Eshâb-ı Kehf, hazret-i Mehdî’nin yardımcıları olacaktır ve İsâ (aleyhisselâm) bunun zamânında gökten inecektir. İsâ (aleyhisselâm) Deccal ile harb ederken, hazret-i Mehdî, onunla berâber olacaktır. Bunun hükümdârlığı zamânında, her zamankinin aksine olarak ve hesâpların tersine olarak, Ramazân-ı şerîfin ondördüncü günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır.”
“Benî İsrâîl yetmişbir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi cehenneme gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasârâ da yetmişiki fırkaya ayrılmıştı. Yetmişbiri cehenneme gitmiştir. Bir zamân sonra, benim ümmetim de yetmişüç kısma ayrılır. Bunlardan yetmişikisi cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur." Eshâb-ı kirâm, bu bir fırkanın kimler olduğunu sorduğunda buyurdu ki: "Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir.”
“Gizli yapılan günâhın tevbesini gizli yapınız! Âşikâre yapılan günâhın tevbesini âşikâre yapınız! Günâhınızı bilenlere, tevbenizi duyurunuz!”
“Benden sonra Müslümânlar arasında çok ayrılık olacaktır. O zamanda yaşayanlar benim yoluma ve Hulefâ-i Râşidînin (aleyhimürrıdvân) yoluna yapışsın! Sonradan meydâna çıkan, moda şeylerden kaçınsın! Çünkü, dînde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmaktır. Benden sonra, dînde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizlikdir.”
“Mesut o kimsedir ki, dünya onu terk etmezden önce, o dünyâyı terk etmiştir.”
“Arzûsu âhiret olup, âhiret için çalışana, Allâhü teâlâ dünyâyı hizmetçi yapar. Yalnız dünyâ için çalışana, yalnız kaderinde olan gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur.”
“Sizlerin fakîr olacağınızı düşünmüyor, bunun için üzülmüyorum. Sizden önce gelmiş olanlara olduğu gibi, dünyânın elinize bol bol geçerek, Allâhü teâlâya âsî ve birbirinize düşmân olmanızdan korkuyorum.”
“Mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.”
“Dünyâyı terk eyle ki Allahü teâlâ seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki, herkes seni sevsin!”
“İmânında veya ibâdetinde bidat, bozukluk bulunan bir kimseye, Allâh için sert bakanın kalbini, Allahü teâlâ îmânla doldurur ve kokudan korur.”

Toplam Görüntülenme: 165

Yayın tarihi: Pazar, 24 Kasım 2019

Bunları okudunuz mu?