Nimeti verenden gâfil olmak asla yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Eylül 2019

Yarhisârlı Mustafa Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bilecik’e bağlı Yarhisar’da doğdu. 911 (m. 1505)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Tövbe hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Otuz dokuzu gam, biri ferahlık denizi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Eylül 2019

Ali Musannifek hazretleri Hanefî âlimlerinden ve Fahreddîn-i Râzî’nin torunlarındandır. 803 (m. 1401)’de İran’ın Bistâm kasabasında doğdu. 875 (m. 1470)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikrin hayırlısı hafi rızkın hayırlısı kâfi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Eylül 2019

Abdürrahîm Efendi, Otuzbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Adana’da doğdu. 1066 (m. 1656) senesinde Belgrad’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennem ateşinden uzaklaşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Eylül 2019

Ebü’l-Feyz Murtaza Zebidî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs ilminde söz sahibi idi. 1145 (m. 1732)’de, Hindistan’da Bekerâm şehrinde doğdu. 1205 (m. 1791)’de Mısır’da vefât etti. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat okumanın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

İçinden misk kokusu gelen kabir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Eylül 2019

Seyyid Hüseyin Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 1138 (m. 1725)’de Şam’da doğdu. 1188 (m. 1774)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe etmeden ölenlerin hâli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Eylül 2019

Niksârlı Muhyiddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu ve tahsilini burada tamamladı. Sultan İkinci Bâyezîd Hân tahta geçtiğinde İstanbul’a davet etti. Ayasofya’daki tefsîr derslerinde Sultan da hâzır bulunurdu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Harama bir şeye helal demenin cezası

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Eylül 2019

İbn-i Nasrullah hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 765 (m. 1364)’de Bağdad’da doğdu. 844 (m. 1440)’da Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fenalıkların başı fena arkadaştır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Eylül 2019

Bedreddin Bûrinî hazretleri Osmanlılar zamanında Şam’da yaşamış olan Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 963'te (m. 1556) Filistin'in Saffûriye şeh­rinde doğdu. Sonra Şam’a gitti ve Ömeriyye Medresesi'nde oku­du. Emeviye Camii'nde Şafiî fıkhı okutmaya ve birçok medresede ders vermeye baş­ladı. 1024'te (m. 1615) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dinleyeni sıkacak kadar uzun konuşmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Eylül 2019

Şemsüddîn Megûşî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Tunus’ta doğdu. Kanunî Sultan Süleymân Hân onu İstanbul’a davet etti. İstanbul’daki âlimler arasında meşhur oldu. Daha sonra, Mısır’a gitmek için izin istedi. 947 (m. 1540)’da Kâhire’de vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın rahmetini ummalı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Eylül 2019

Celâleddîn Muhammed Tâzifî hazretleri fıkıh âlimi ve kadıdır. 899 (m. 1494)’de Haleb’de doğdu. 963 (m. 1556)’da aynı yerde vefât etti. Kalâid-ül-Cevâhir adlı eserinin mukaddimesinde, özetle şöyle dedi:

Devamını oku...