Ben şefaate izinli değilim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ağustos 2017

Ömer ibn-i Şahin hazretleri hadis hafızı olup yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti. 297'de (m. 909) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 385'te (m. 996) Bağdat'ta ve­fat etti. Enes bin Malik’ten (radıyallahü anh) şu hadîs-i şerîfi nakletti:

Devamını oku...

Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ağustos 2017

Ebül-Abbas ibn Cüreyc hazretleri Şafiî âlimidir. 249'da (863) Bağdat'ta doğdu. Ebû Dâvûd Sicistânî, Muham­med bin İmrân es-Sâiğ ve daha pek çok kimseden hadis dinledi. İmam-ı Şafiî'nin önde gelen talebelerin­den Müzenî ve Os­man el-Enmâtî'den fı­kıh okudu. 306'da (m. 918) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Ağustos 2017

Ebû Abdullâh ibn-i Süfyân hazretleri kıraat âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Buradaki âlimlerden ilim tahsil etti ve kıraat ilminde ileri bir seviyeye ulaştı. Ömrünün sonunda hac vazifesini yerine getirdi ve 415'te (m. 1024) Medine'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanlar bütün peygamberlere inanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ağustos 2017

Kutbüddîn Muhammed ibn-i Sultân hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 870 (m. 1465)’de Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Zâhiriyye Medresesi ve Emeviyye Camii'nde de müderrislik yaptı. 950'de (m. 1544) Şam’da ve­fat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Meleklerin hayâ ettiği kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ağustos 2017

Ahmed Saffâr hazretleri hadîs âlimlerinden olup hafızdı, yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti. 352 (m. 963)’de Basra’da vefât etti. Hazreti Âişe vâlidemizden (radıyallahü anhâ) şu hadîs-i şerîfleri nakletti: 

Devamını oku...

Çocuğa hediye" diyerek verilenler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ağustos 2017

Muhammed ibn-i Sûde hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 1111 (m. 1700)’de Fas'ta dünyaya gel­di. Medrese tahsilinden sonra Merakeş ve Fas'ta kadı­lık yaptı. 1209 (m. 1795)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bekara suresini okumanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ağustos 2017

Ebû Tâhir Ahmed ibn-i Sivâr hazretleri Kıraat âlimidir. 412'de (m. 1021) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis ve kıraat ilmi tahsil ederek Irak'ın şeyhülkurrâsı oldu. 496'da (m. 1103) Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Birbirinize yiyecek ikram ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ağustos 2017

Ahmed bin Sinân el-Kattan hazretleri hadîs âlimlerindendir. 256 (m. 869) senesinde vefât etti. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilip hafızdır. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Aldatarak satmak hıyanet olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ağustos 2017

İbn-i Semûre el-Ca'dî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 547 (m. 1152)’de Yemen'de doğdu. Buradaki büyük fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'in çeşitli şehirlerinde kadılık ve müftülük yaptı. 580'de (m. 1184) Ebyen’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İzin verilen hayvanı avlamak caizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ağustos 2017

İbn-i Râşid hazretleri Mâlikî fıkıh alimidir. Tunus yakınlarındaki Kafsa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Mısır'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Tunus’a döndü ve talebe yetiştirdi. 736'da (m. 1336) orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...