Kabir azâbından Allaha sığınırız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Şubat 2019

Ebü’l-Kâsım Mekkî el-Makdisî hazretleri Kudüs’te yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 432 (m. 1040)’da doğdu. 492 (m. 1099) senesinde, Kudüs’te Haçlılar tarafından şehid edildi. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Cennetten ümitli ol cehennemden kork

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Şubat 2019

Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânın büyüklerindendir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin onbeşinci bâtından torunudur. 1216 (m. 1801)’de İstanbul’da doğdu. 1282 (m. 1866)’de aynı yerde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Ona sirkeden başka bir şey şifa vermez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Şubat 2019

Ebû Abdullah Muhammed Tilmsânî hazretleri tefsîr ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Cezayir’de Tilmsân’da doğdu. 759 (m. 1358)’de Fas’ta vefât edip, Tilmsân’da defnedildi. “En-Nûr-ül-bedri fit-ta’rîf bil-fakîh el-makkârî” isimli eserde şunlar anlatılır:

Devamını oku...

Küfr-i inadi ve küfr-i cehli nedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Şubat 2019

Alâüddîn Zâhid Buhârî hazretleri tefsîr, kelâm, usûl ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 546 (m. 1151)’de Buhârâ’da vefât etti. Söylendiği zaman, küfre düşüren sözleri şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Şubat 2019

Seyyidî Hamîdî hazretleri Osmanlılar devrinde yetişen büyük âlimlerdendir. Isparta’da doğdu. 913 (m. 1507)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları söyledi:

Devamını oku...

Kâfirlerle dost, arkadaş olmayınız!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Şubat 2019

Kara Çelebi hazretleri Osmanlılar zamanında Bursa’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 965 (m. 1557) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Elemlerin, kederlerin yok olması için

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Şubat 2019

Ahmed Şihâbüddîn Kalyûbî hazretleri Şafiî mezhebi âlimidir. Mısır’ın Kalyûb şehrinde dünyâya geldi. 1069 (m. 1659)’da vefât etti. “Tuhfet-ür-râgıb” kitabının son sözünde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zaruret olmadan dilenmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Şubat 2019

Ali bin Muhammed Kalsâdî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 815 (m. 1412)’de Endülüs’te (İspanya) Besta (Baeza) şehrinde doğdu. 891 (m. 1486)’de Cezayir’de Becâye şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Çocuk kokusu cennet kokusudur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Şubat 2019

Kâfzâde Fâizî Efendi Osmanlı âlimlerinden ve şâirlerindendir. 998 (m. 1589)’de İstanbul’da doğdu. 1031 (m. 1622)’de aynı yerde vefât etti. Çeşitli derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Belalardan ve nazardan korunmak için

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Şubat 2019

Muhyiddîn Kâfiyecî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 788 (m. 1386)’de İzmir’e bağlı Bergama’da doğdu. 879 (m. 1474)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...