Şeytan, aranızdaki boşluklarda dolaşır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Şubat 2018

Ebû Velîd Nişâbûrî hazretleri Horasan’da yetişen hadîs âlimlerinin imamıdır. 270 (m. 883)’de doğdu. 349 (m. 960)’da Nişâbûr’da vefât etti. Onun rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Hazreti Âişe şöyle bidiriyor:

Devamını oku...

Müminlere söyle harama bakmasınlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Şubat 2018

Hasanzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1014 (m. 1605)’de Kastamonu’da doğdu. 1085 (m. 1674)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ana-babanın kabrini ziyaret etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Şubat 2018

Bedreddîn Hasen Nablûsî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Filistin’deki Nablus’ta doğdu. 772 (m. 1370)’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Adalet, mülkünde olanı kullanmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Şubat 2018

İbn-i Ümm-i Kâsım hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh, tefsîr, usûl ve kırâat âlimlerindendir. Mısır’da doğdu. 749 (m. 1348)’de vefât etti. Bir dersinde, adalet hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Şubat 2018

Ali Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 1132 (m. 1719)’da Şam’da doğdu. 1184 (m. 1770)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rabbim şefaat için bana izin verir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Şubat 2018

Abdülmelik Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde âlimdir. 407 (m. 1016)’de İran’da, Nişâbûr’da vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı kitabından bir bölüm:

Devamını oku...

Namaz müminin mi’râcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Şubat 2018

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi 16. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 918'de (m. 1512) Edirne'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra İstanbul’a gelerek Ebüssuûd Efendi'nin derslerine devam etti. Çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra Şeyhülislâmlık maka­mına getirildi. 988'de (m. 1580) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İslâmı yıkmaya yardım edenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Şubat 2018

Ahmed bin Abdülmelik hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. El-Müezzin diye tanınır. 388 (m. 998)’de İran’da Nişâbûr’da, doğdu. 470 (m. 1078)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Şubat 2018

Fahrüddîn ibn-i Asâkir hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. 555 (m. 1160)’da doğup, 620 (m. 1223)’de, Şam’da vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerfiler:

Devamını oku...

​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Şubat 2018

Esed bin Mûsâ hazretleri hadîs hafızlarından (yüz bin hadis-i ravileriyle birlikte ezbere bilen) idi. “Esedü’l-Hadîs” (Hadîs Aslanı) lakabı ile meşhur oldu. 132 (m. 749)’da Basra’da doğdu. 212 (m. 827)’de Mısır’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...