Nasihat, müminlere elbette fayda verir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Nisan 2018

Sirâcüddîn Decîlî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 664 (m. 1265)’de doğdu. 732 (m. 1331)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Nisan 2018

İbn-i Hayran hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Bağdâd’da yaşadı. 310 (m. 923) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe makamlarının sonu yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Nisan 2018

Hüseyn bin Muiz Belhî hazretleri Hindistan evliyâsının büyüklerindendir. Delhi’de doğdu. Sekizinci asrın ortalarında vefât etti. Talebelerine yazdığı mektupları toplandı. “Mektûbât” adı verildi. Bu eserdeki mektuplardan biri aşağıdadır:

Devamını oku...

Akıl, iyiyi kötüden ayıran bir kuvvettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Nisan 2018

Cemaleddîn Sübkî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup, büyük âlim Takıyyüddîn-i Sübkî hazretlerinin oğludur. 722 (m. 1322)’de doğdu. 755 (m. 1354)’de vefât etti. Bir suale şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Dertlinin hâlinden dertli anlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Nisan 2018

Şemseddîn ibn-i Alvân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Suriye’deki Hama şehrinde doğdu. 954 (m. 1547)’de Hama’da vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Nisan 2018

Muhammed ibn-i Allân Mekkî hazretleri Şafiî âlimlerinin en büyüklerindendir. 996 (m. 1588)’de, Mekke-i mükerremede doğdu. 1057 (m. 1647)’de orada vefât etti. Delîl-ül-fâlihîn kitabından bazı hadîs-i şerîflerin şerhi:+-++

Devamını oku...

Hayâ ve imân birbirine bağlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Nisan 2018

Gıyâsüddîn Muhammed ibn-i Akûlî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 733 (m. 1333)’de Bağdad’da doğdu. 797 (m. 1395)’de aynı yerde vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Nisan 2018

Abdullah ibn-i Akîl hazretleri tefsîr, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 698 (m. 1298)’de doğdu. 769 (m. 1367)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ümitleri kıran ölümü çok düşünün

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Nisan 2018

Şemseddîn ibn-i Acîmî hazretleri Şafiî mezhebi hadîs âlimlerindendir. 938 (m. 1531)’de Kudüs’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Nisan 2018

Kâdı-ül-Cemâa İbn-i Abdüsselâm hazretleri fıkıh, usûl, kelâm ve beyân âlimidir. 676 (m. 1277)’de Tunus’ta doğdu. 749 (m. 1348)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...