Velîler, günâha devam etmekten mahfuzdurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Mayıs 2019

Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri İstanbul’daki âlim ve evliyânın en büyüklerindendir. 192 (m. 1778) senesinde Bağdad’da doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin talebesidir. Tasavvufta pek yüksek derecelerin sahibi ve fıkıh ilminde büyük âlim idi. İstanbul halkı senelerce onun feyz ve bereketlerinden istifâde etti. 1281 (m. 1864) senesinde Üsküdar'da vefât etti. Ebû Eyyûb-el-Ensârî ve diğer Eshâb-ı kirâmdan sonra, İstanbul’un en yüksek üç evliyâsından biri de Abdülfettâh-ı Akrî hazretleridir. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu kulumu cehenneme atın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mayıs 2019

Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri hadîs ilminde hafız idi. 297 (m. 910)’da Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği bir hadis-i şerif şöyledir:
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Öfkelenince hemen abdest almalıdır.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mayıs 2019

Ebû Abdullah Mervezî hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 202 (m. 817)’de Bağdâd’da doğup, 294 (m. 906) târihinde vefat etmiştir. Babası, Mervli’dir. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, herkese iyilikte bulunur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mayıs 2019

İbn-i Nakkaş hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, hadîs, tefsîr, âlimidir. İsmi, Muhammed bin Abdülvâhid’dir. 725 (m. 1325)’de Fas’ta doğdu. 763 (m. 1361)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Uyanık ol, kendine dost ara

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mayıs 2019

Muhammed bin Nadr hazretleri Tebe-i tabiînden olup her yerde hakkı konuşarak, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehyi ani’l-münkeri bildirirdi. Kûfe’de yaşadığı ve orada vefât ettiği bilinmektedir. 

Devamını oku...

Konuşmanın edepleri ve incelikleri

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mayıs 2019

Şemseddîn Zeynî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 662 (m. 1263)’de doğdu. 726 (m. 1326)’da Medîne-i münevverede vefât etti. İlim öğrenirken dikkat edilecek hususları anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Ameller imandan parça değildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mayıs 2019

Ebû Abdullah Muhammed Tâî hazretleri kelâm ve Mâlikî fıkıh âlimidir. 370 (m. 980)’de Bağdâd’da vefât etti. Bir dersinde “İman” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Kendisine cennetten kapı açılan kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mayıs 2019

İbn-ül-Hall hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Mübârek’tir. 475 (m. 1082)’de doğdu. 552 (m. 1157)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahtan başka ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mayıs 2019

Hayâtîzâde Mehmed Emîn Efendi Altmışbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1160 (m. 1748)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Gıybet ve iftira hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mayıs 2019

Zeynüddîn Hemedânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 548 (m. 1153)’de İran’da Hemedan’da  doğdu. 584 (m. 1188)’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilen) derecesinde âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...