Kevser nedir, biliyor musunuz?

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Kasım 2017

Ebû Bekr Hişâm el-Basrî hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Bir kızı, süsleyerek Nil Nehri'ne atarız!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Kasım 2017

Muhammed bin Atâullah Hirevî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Herat’ta 767 (m. 1365)’de doğdu. 829 (m. 1426)’da Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Kasım 2017

Ebü’l-Kâsım Lâlkâî hazretleri kelâm, hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs ilminde hâfız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilirdi. 418 (m. 1027’de Afganistan’da Dînever’de vefât etti. Lalkâî’nin, Ricâl-üs-Sahîhayn isimli eserinde, Peygamber efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) sonraki olayları ve Eshâb-ı kirâmın buyurduklarından yaptığı rivâyetlerden bazıları:

Devamını oku...

En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Kasım 2017

Menteşeli Hızır Şâh hazretleri Sultan İkinci Murâd Hân devri Usûl ve kelâm âlimlerindendir. Aslen Menteşe (Muğla) vilâyetindendir. 853 (m. 1449)’da Aydın-Söke ilçesi Balat kasabasında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hilmi olmayana ilmi fayda vermez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Kasım 2017

Hıdır Nehrevânî Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cizrelidir. 675 (m. 1276)’da Mısır’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman evvel, oğluna şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

O, dünyânın en büyük hatibi idi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Kasım 2017

Ali bin Ebî Bekr Heysemî hazretleri hadîs âlimidir. 735 (m. 1335)’de doğdu. 807 (m. 1405)’de Kâhire’de vefât etti. Mu’cem-üz-zevâid isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

İmam, kendisine uyulmak içindir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Kasım 2017

Hennâd bin Sırrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Kûfe’de doğdu. 243 (m. 857)’de vefât etti. Onun rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Seven, sevdiğine boyun eğer

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Kasım 2017

Esîrüddîn Hevârî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 760 (m. 1369)’de Kâhire’de doğdu. 843 (m. 1439)’de, Şam’da vefât etti. Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat-ı şerife okumanın fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Merkebi ölen fakirin gözyaşları

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Kasım 2017

İsâ bin İkbâl Hettâr hazretleri Yemen’de yetişen evliyadandır. 606 (m. 1209)’da Cened şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Canlarını ve mallarını feda ettiler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Kasım 2017

Muhammed bin Ömer hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Fas’ta Magrâve’de doğdu. 843 (m. 1439)’de Cezayir’in Vehrân şehrinde vefât etti. Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...