Namazı terk etmenin tehlikesi büyük

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Ekim 2020

Alî İbnü'l-Kattân El-Mağribî hazretleri hadis âlimidir. 562'de (m. 1167) Fas’ın Fes şehrinde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Merakeş'e giderek buradaki âlimlerden hadis öğrenip icazet aldı. Bu sırada çıkan iç karışıklıklardan dolayı Sicilmâse'ye yerleşti ve çok talebe yetiştirdi. 628'de (m. 1231) orada vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Ekim 2020

Abdurrahmân İbnü’l-Kâsım hazretleri İmam-ı Mâlik'in önde gelen talebelerindendir. 128 (m. 746)’da Filistin'in Remle şeh­rinde doğdu. Aile­si Remle'den Kahire'ye göç etti. Burada ilim tahsil ettikten sonra Medine'ye giderek İmam-ı Mâlik hazretlerine talebe oldu ve onun vefatına kadar yirmi yıl dersleri­ne devam etti. İbnü’l-Kâsım 191 (m. 806)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Vakti gelince, namazı hemen kıl

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Ekim 2020

Ebü'l-Abbâs Ahmed İbnü'd-Delâî hazretleri hadis hafızıdır. 393’te (m. 1003) Endülüs'­te (İspanya) Meriye (Almeria) yakınlarındaki Delâye (Dalias) köyünde doğdu. İlim tahsili için gittiği Mekke'de sekiz yıl ka­larak pek çok âlim­den hadis ve fıkıh dersleri aldı. Endülüs'e dönen İbnü'd-Delâî, Me­riye Camii'nde ders vermeye başladı. 478'de (m. 1085) Meriye'de vefat etti. Namazın faziletleri hakkındaki şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Yalan söylemek büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ekim 2020

Ebü'l-Mehâsin İbnü'l-Cevzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Büyük âlim Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin oğlu olup, 580 (m. 1185)’de Bağdat'ta doğdu. Babasından ve buradaki büyük âlimlerden kıraat, tefsir, hadis, fıkıh dersleri tahsil etti. Müstansıriyye Medresesi'nde Hanbelî mez­hebi müderrisi olarak görev yaptı. 656 (m. 1258)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey Kümeyl! Ölünce her şey ortaya çıkar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ekim 2020

Saruhanî Ahmed Efendi, Halvetiye şeyhlerinin âlimlerinden bir zattır. 1041 (m. 1631)'de Manisa’da vefat etti. Dekâyıku'l-Hakâyık isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Allah indinde en kıymetli sözler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ekim 2020

Abdurrahman bin Muhammed İdrisi hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (937) Semerkant’ta doğdu. Hadis tahsili için gittiği Bağdat'ta Dârekutnî'den çok sayıda ha­dis yazdı. Memleketine dönerek bir çok talebeye hadis öğretti. 405 (m. 1015)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hiç kimseyi camiden nefret ettirmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ekim 2020

Abdullah el-İbyânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 351 (m. 864)’te Tunus'ta İbyâne köyünde doğdu. Tunus'taki meşhur âlimlerden ders aldı. Zamanında Mâliki mezhebini en iyi bilen âlimlerden biri ve bu mezhebin fetva mercii oldu. 352 (963)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O akıl nerede ki, kemaline erişsin

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Ekim 2020

Kâdı Hamîdüddîn Nâgûrî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Asıl adı Muhammed Atâ’dır. Buhara'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Hindistan'a Nâgûr şehrine göç etti ve bu şehirde kadı oldu. Kutbüddin Bahtiyar Kâkî ve Ferîdüddin Genc-i Şeker'in sohbetlerine devam etti. Kutbüddin'den Çeştiyye icazeti aldı. 643 (m. 1246)’da Delhi'de vefat etti. Hocası Kutbüddîn Bahtiyar Kâkî hazretlerinin ayak ucuna defnedildi.

Devamını oku...

Onlar, faydasız işlerden kaçınır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ekim 2020

Burhânüddîn Abdullah Ebrî hazretleri Şafii fıkıh âlimidir. İran’da Tebriz'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra kadılık yaptı. Sonra kâdılkudâtlık makamına getirildi. 743'te (m. 1342) Tebriz'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Farzlara önem vermeyen imanını kaybedebilir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ekim 2020

Hanefî Mehmed Efendi 49. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Nahcivan'da doğdu. Bir süre burada tahsil gördükten sonra İstanbul'a gitti. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, kadılık, Ru­meli ve sonra Anadolu kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1069'da (m. 1658) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...