Hazret-i Hadîce'nin fazileti pek çoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Nisan 2020

Şemsüddîn Muhammed İbn-i Nâsırüddin hazretleri hadis hafızı ve siyer âlimidir. 777'de (m. 1375) Şam’da doğdu. İlim tahsili için Mek­ke, Medine ve Halep'e gitti. Dönüşünde çok talebe yetiştirdi. İbn-i Hacer Askalânî hazretleri bunlardandır. İbn-i Nâsırüddin 842'de vefat etti. Siyer kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Sizin peygamberiniz doğru söylemiş

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Nisan 2020

Muhammed bin Nasır Sellâmî hazretleri Hadis hafızıdır. 467'de (m. 1075) Bağ­dat'ta doğdu. Önceleri Şafiî mez­hebine mensup iken gördüğü bir rüya üzerine Hanbelî mezhe­bini seçti. İbn-i Nasır 550'de (m. 1155) Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Şeytan'ın sıtma tuttuğu anlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Nisan 2020

Ebû Muhammed Abdullah el-Berberî hazretleri Hadis hafızıdır. 210'da (m. 825) doğdu. Aslen Mağrib'de Bilâdülberber bölgesinde doğdu. Bağdat'a giderek zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 301'de (m. 914) Bağdat’ta vefat etti. Şöyle nakleder:
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) şöyle rivâyet etti:

Devamını oku...

İbadetlere bir şey ilave etmek bidattir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Nisan 2020

Ebü'l-Kâsım Kayrevânî hazretleri, Mâlikî fıkıh âlimidir. "İbn-i Nâcî" adıyla meşhur oldu. 760 (1359)’da Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. İlim tahsili için Mısır ve Fas’a gitti. Memleketine dönderek talebe yetiştirdi. 839’da (1435) Kayrevan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Melek helâle, şeytan harama davet eder

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Nisan 2020

Burhâneddin İbn-i Müflih hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 816'da (m. 1413) Şam’da doğdu. İbn-i Hacer Askalânî ve birçok âlimden fıkıh ilmi tahsil etti. Müderrislik, sonra da Şam kadılığı yaptı. 884'te (m. 1479) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Din ilimlerinin en mühimi fıkıhtır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Nisan 2020

Muhammed ibn-i Lübâbe el-Kurtubî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Medrese tahsilinden sonra İlbîre'de (Elvira) kadılık, Kurtuba'da şûra üyeliği yaptı. 330 (m. 942)’de Kurtuba'da vefat etti. Bir dersinde ilmin ehemmiyeti hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah Efendimiz altı yerde şefaat edecektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Nisan 2020

Ebü'l-Abbâs Ahmed el-Konstantînî hazretleri Mâliki fıkıh ve siyer âlimidir. İbn-i Kunfüz adıyla meşhur oldu. 740 (1340)’da Cezayir'in Konstantîne şehrinde doğdu. Medrese tahsilinden sonra Kostantîne'de kadılık, müftülük ve hatip­lik yaptı. 810 (1407)’de orada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Nisan 2020

Muhammed Tayyib İbn-i Kîrân hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 1172'de (m. 1758) Fas’ta doğdu. Orada bulunan fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 1227(m. 1812)’de Fas'ta vefat etti ve Ravzat’ül-ulemâ Kabristanı'nda defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden istiyorum, sana yalvarıyorum ya Rabbi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Nisan 2020

Ahmed bin Salih el-Cîlî hazretleri Hadîs ve târih âlimlerindendir. 520 (m. 1126) senesinde doğdu. Kur’ân-ı kerîmin kırâatine âit bütün rivâyetleri, Ebû Muhammed Sıbt-ül-Hayyât ve başkasından okuyup öğrendi. Yüz binden çok hadîs-i şerîfi ezberlediği için “Hâfız” unvanına sahip oldu. Târih ilmine dâir yazdığı eserleri kıymetlidir. 565 (m. 1170) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki: 

Devamını oku...

Din kardeşlerine yardımcı olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Nisan 2020

Ebû Sa’îdzâde Feyzullah Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının kırkyedincisidir. 1040 (m. 1630) senesinde İstanbul’da doğdu. 1110 (m. 1698) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...