Faydasız ilim ilim değildir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Ağustos 2017

İbn-i Kudâme hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1134 (H. 528) senesinde doğdu. 1210 (H.607) yılında Şam’da vefât etti. Şam’da birçok âlimden ilim tahsil etti. Sonra Mısır’a gitti. Orada Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi. Kudüs’ün fethinden sonra oraya yerleşti.

Devamını oku...

İki cihanda aziz olmak için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Ağustos 2017

Bozkırlı Mehmed Kudsî Efendi Osmanlı alim ve velilerinden olup Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. 1784 (H.1198) senesinde Konya'nın Bozkır kazâsının Aliçerçi köyünde doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Ödemişli Hasan Efendiye talebe oldu. 

Devamını oku...

Allahü teala bizi her an görüyor

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Ağustos 2017

Ahmed bin Fâris hazretleri Tefsîr, fıkıh ve lügat âlimlerindendir. 329 (m. 941)’de İran’da Kazvin’de doğdu. Bir müddet Horasan’da kaldı. Sonra Rey şehrine gelip burada birçok eser telîf etti ve yazdı. 395 (m, 1004)’de Rey şehrinde vefât etti. Bir dersinde, “Nefis Muhasebesi” hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Temmuz 2017

Irâkîzâde Mehmed Efendi Osmanlı tasavvuf büyüklerinden olup, Çerkezdir. 922 (m. 1516) senesinde Medîne-i münevverede mücavir iken vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gafillerle beraber oturmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Temmuz 2017

Muhammed Iclî Yemenî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1011 (m. 1602) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Münakaşayı terk etmenin mükâfatı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Temmuz 2017

Hüşeym Vâsıtî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 104 (m. 722)’de Bağdâd’ta doğdu. 183 (m. 799)’da orada vefât etti. Ayrıca tefsîr, fıkıh ve kıraat ilimlerinde de âlimdir. Tefsîrinde şöyle nakleder;

Devamını oku...

Akla danışmadan tâbi olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Temmuz 2017

Şerîf İzzeddîn Hüseynî hazretleri kırâat, târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 818 (m. 1415)’de Şam’da doğdu. 874 (m. 1469)’de Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünya hayatının ziynetleri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Temmuz 2017

Ahîzâde Sinânüddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Aslen, Aydın iline bağlı Güzelhisar kasabasından olup, 936 (m. 1529) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cesur desinler diye savaştın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Temmuz 2017

Sa’îd bin Mensûr Horasânî hazretleri İmâm-ı Mâlik hazretlerinin talebelerinden, İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretlerinin hocalarındandır. Hadis ilminde imam olup, müctehid idi. Üç yüz binden fazla hadîs-i şerîfi râvileriyle beraber ezberden bilirdi. Horasan’da doğdu. 227 (m. 842)’de Mekke’de vefat etti. Rivâyetlerinden bazıları:

Devamını oku...

Siz, bizden evvel göçtünüz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Temmuz 2017

Ebü’l-Hasen İbni Ni’me hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve fıkıh âlimlerindedir. 490 (m. 1097)’de Endülüs’ün (İspanya) Meriyye (Merida) şehrinde doğdu. İlim tahsili için Kurtuba’ya (Cordoba) gitti. Sonra Belensiye’ye (Valencia) yerleşti. 567 (m. 1172)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...