Gözlerin görmediği nimetlere kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Nisan 2020

Ahmed ibn-i Mücâhid et-Temîmî hazretleri kıraat âlimidir. 245'te (m. 859) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın meşhur kıraat âlimlerinden ders aldı ve çok talebe yetiştirdi. 324'te (m. 936) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah, Süreyyâ yıldızını bile görürdü

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Nisan 2020

Ömer bin Abdurrahmân ibn-i Muhaysın hazretleri "On dört kıraat imamı"ndan biridir. Kıraat tahsilini Mücâhid bin Cebr ve Saîd bin Cübeyr'den yaptı. Kendisinden Süfyân bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî gibi âlimler ilim tahsil etti. İbn-i Muhaysın 123 (m. 741)’de Mekke'de vefat et­ti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

İyi bir Müslüman nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Nisan 2020

İbn-i Ebi’l-Kâdî hazretleri hadîs, usûl ve Şafiî fıkıh âlimidir. Aslen Harezmlidir. 346 (m. 957) senesinde vefât etti. “İyi bir Müslüman nasıl olur?” diye sorduklarında, buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan, yaratılışında her şeyden habersizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Nisan 2020

Muhammed ibn-i Keysân hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. 299 (m. 912)’de orada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Biz ona 'mübarek ağaç' diyorduk

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Nisan 2020

İmâdüddîn ibn-i Kesîr hazretleri siyer, tefsir, hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 701"de (m. 1301) Busrâ'da doğdu. Küçük yaşta Şam’a giderek büyük âlimlerden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 774 (m. 1373)’te Şam’da vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Tövbe eden, günah işlememiş gibi olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Nisan 2020

Muhammed bin İsâ es-Sâlîhî hazretleri Halveti şeyhlerindendir. 1074 (m. 1663)’de Şam’ın Sâlihiye semtinde doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerini tahsil ettikten sonra Halvetiyye tarikatına Şam’daki Muallak Camii'nde bu tarikatın şeyhliğini yaptı. 1153 (m. 1740)’da vefat etti. Sohbetlerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hezheplere göre süt kardeşliği.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Nisan 2020

Şemsüddîn ibn-i Kasım el-Gazzî Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 859'da (m. 1455) Filistin’de Gazze'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire’ye giderek birçok âlimden fıkıh dersleri aldı. Daha sonra Ezher'de müderrislik yaptı. 918 (m. 1512)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Nisan 2020

Abdülbâkî ibn-i Kâni hazretleri hadis âlimidir. 265te (m. 879) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Hanefî mezhebine mensup olan İbn-i Kani, bir ara kadılık yaptı 351 (m. 962)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ yumuşak olmayı emretmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Nisan 2020

Takıyyüddîn bin Ahmed Dımaşki hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimler­inden fıkıh, hadis ve tarih dersleri aldı. Emeviyye Camii'nde ha­dis, fıkıh ve usûl-i fıkıh dersleri verdikten sonra Şam kâdılkudâtlığına tayin edildi. 851 (m. 1448)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dinimizde hayânın yeri çok mühimdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Nisan 2020

Ebü'l-Fazl Bedrüddîn Esedî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 798 (m. 1395)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil ettikten sonra Şam medrese­lerinde ders verdi. Sonra Dârül’adl müftülüğü ve kadı nâibliği yaptı. 874'te (m. 1470) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...