Hazreti Lokman'a hikmet verdik

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Kasım 2017

Ahmed Savî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1175 (m. 1761)’de Mısır’da doğdu. 1241 (m. 1825)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Celâleyn Tefsîri üzerine yazdığı dört ciltlik haşiyesi meşhurdur. Bu kitaptan bazı kısımlar:

Devamını oku...

Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Kasım 2017

Yahyâ el-Kûfî hazretleri kırâat, hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. Yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 203 (m. 808)’de Vâsıt’ta vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Kasım 2017

Ali bin Hasen hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. Hadîs ilminde, sözleri delîl olan müctehid âlimlere denilen “İmâm” payesine ulaşmıştır. 253 (m. 867) senesinde vefat etti. Hulefa-i Raşidin’in üstünlükleri ile ilgili şu hadis-i şerifleri nakleder:

Devamını oku...

Ey gâfil insan, uzun emeli terk et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Ekim 2017

Sa’deddîn ibn-i Arrâk hazretleri fıkıh, hadîs ve kırâat âlimidir. 907 (m. 1501)’de Beyrut’ta doğdu. 963 (m. 1556)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fâni kimselerin çocuklarısınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Ekim 2017

Ahmed bin Muhammed Sanhâcî hazretleri Mâlikî âlimlerindendir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’teki (İspanya) Meriyye (Marbella) şehrinde doğdu. 536 (m. 1142)’de Fas’taki Merrâkeş’te vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslüman ya müctehid veya mukalliddir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Ekim 2017

Muhammed ibn-i Arafe hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 716 (m. 1316)’de Tunus’ta doğdu. 803 (m. 1401)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O zata karşı edebi asla terk etme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Ekim 2017

Zileli Abdurrahmân Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Tahsîl ve terbiyesini Zile'deki âlimlerden aldıktan sonra Kastamonu'ya gelerek Şeyh Şâbân-ı Velî tekkesinde Mustafa Çelebi Efendiden dersler aldı. Evliyâlık yolunda ilerledi. Şâbân-ı Velî tekkesinde sekizinci şeyh olarak irşâd makâmına oturdu. 1673 (H.1083) senesinde Kastamonu'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahtan korkanlar herkese faydalı olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Ekim 2017

Ebû Şâkir ibn-i Ammâr hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 768 (m. 1367)’de Kâhire’de doğdu. 844 (m. 1441)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde Allah korkusu hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Maksadı ahiret olan perişan olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Ekim 2017

Safiyüddîn Ahmed bin Alvân hazretleri Yemen’deki evliyanın meşhurlarındandır. Taîzz yakınlarında Akâka’da doğdu. 665 (m. 1267) yılında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ekim 2017

İbn-i Ebi'l-Fevâris hazretleri hadis hafızıdır. 338'de (m. 950) Bağdad’da doğdu. Se­kiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan İbn Ebü'l-Fevâris, sonra Basra ve Horasan'a gitti. Buralarda hadis tah­sil ettikten sonra  Bağdat'ta talebe yetiştirdi. 412 (m. 1022)’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:  

Devamını oku...