Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Şubat 2018

Ahmed Batrûcî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 542 (m. 1147)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. [Astronomi âlimi Batrûcî daha sonra yaşamıştır.]
Bu mübarek zat, Sahâbe-i kiramın büyüklüğü ve derecelerinin yüksekliği hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İhsân ettiğini hatırlayan kimse cömert değildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Şubat 2018

Ebü’l-Kâsım el-Mukrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan âlimlerinden idi. 378 (m. 988)’de Nişâbûr’da vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki: 

Devamını oku...

Maddi ve manevi rızıkların dağılımı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Şubat 2018

Âşık Efendi, Kanunî Sultan Süleymân zamanında Edirne’de yaşamış büyük velîlerdendir. Edirne yakınlarında Âhûr köyünde doğdu. 975 (m. 1567)’de İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Şubat 2018

İbn-i Hıllikân hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 770 (m. 1369)’da Kâhire’de doğdu. 855 (m. 1451)’de aynı yerde vefât etti. Hazreti Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

En fazîletli amel nefse muhalefettir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Şubat 2018

Ali bin Abdullah Tevâşi hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 748 (m. 1347)’de Hicaz bölgesinde Hail’de vefât etti. Çok kerametleri görüldü. Bunlardan biri şöyledir:

Devamını oku...

İbadetlerin sahih olması için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Ocak 2018

Ali bin Muhammed hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 621 (m. 1224)’de Lübnan’da Ba'lebek'de doğup, 701 (m. 1301)’de yine burada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dört kimse hayırla şahitlik ederse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Ocak 2018

Ebü’l-Esved Düelî hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 604’de Kûfe’de doğdu. 689 (H.69)’da Basra’da vefât etti. Hazret-i Ömer ve Hazreti Ali’den (radıyallahü anhüma) çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Arapçada nahv (cümle yapısı) ilmini ilk ortaya koyandır...

Devamını oku...

Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Ocak 2018

Ali bin Asâkir Betâihî hazretleri kırâat, hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Gözleri görmezdi. 490 (m. 1097)’de Irak’ta Betâih’te doğdu. 572 (m. 1177)’de Bağdad’da vefât etti. Kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

İslamın güzel ahlâkı ile süslen

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Ocak 2018

Ahmed Mehdevî hazretleri tefsîr, kırâat ve Mâlikî fıkıh âlimidir. Tunus’ta Mehdiyye’de doğdu. 440 (m. 1048)’de vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennet ehlinin ekserisi fakirler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ocak 2018

Ebû Recâ’ el-Utâridî hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Mekke’nin fethinde îmân etti. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) göremedi. Sonra Basra’ya gitti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İmrân bin Husayn Ebî Mûsâ, İbn-i Abbâs ve Hazreti Aişe’den (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. 117 (m. 735)’de vefât etti.

Devamını oku...