Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Nisan 2020

Muhammed Tayyib İbn-i Kîrân hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 1172'de (m. 1758) Fas’ta doğdu. Orada bulunan fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 1227(m. 1812)’de Fas'ta vefat etti ve Ravzat’ül-ulemâ Kabristanı'nda defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden istiyorum, sana yalvarıyorum ya Rabbi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Nisan 2020

Ahmed bin Salih el-Cîlî hazretleri Hadîs ve târih âlimlerindendir. 520 (m. 1126) senesinde doğdu. Kur’ân-ı kerîmin kırâatine âit bütün rivâyetleri, Ebû Muhammed Sıbt-ül-Hayyât ve başkasından okuyup öğrendi. Yüz binden çok hadîs-i şerîfi ezberlediği için “Hâfız” unvanına sahip oldu. Târih ilmine dâir yazdığı eserleri kıymetlidir. 565 (m. 1170) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki: 

Devamını oku...

Din kardeşlerine yardımcı olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Nisan 2020

Ebû Sa’îdzâde Feyzullah Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının kırkyedincisidir. 1040 (m. 1630) senesinde İstanbul’da doğdu. 1110 (m. 1698) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Gözlerin görmediği nimetlere kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Nisan 2020

Ahmed ibn-i Mücâhid et-Temîmî hazretleri kıraat âlimidir. 245'te (m. 859) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın meşhur kıraat âlimlerinden ders aldı ve çok talebe yetiştirdi. 324'te (m. 936) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah, Süreyyâ yıldızını bile görürdü

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Nisan 2020

Ömer bin Abdurrahmân ibn-i Muhaysın hazretleri "On dört kıraat imamı"ndan biridir. Kıraat tahsilini Mücâhid bin Cebr ve Saîd bin Cübeyr'den yaptı. Kendisinden Süfyân bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî gibi âlimler ilim tahsil etti. İbn-i Muhaysın 123 (m. 741)’de Mekke'de vefat et­ti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

İyi bir Müslüman nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Nisan 2020

İbn-i Ebi’l-Kâdî hazretleri hadîs, usûl ve Şafiî fıkıh âlimidir. Aslen Harezmlidir. 346 (m. 957) senesinde vefât etti. “İyi bir Müslüman nasıl olur?” diye sorduklarında, buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan, yaratılışında her şeyden habersizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Nisan 2020

Muhammed ibn-i Keysân hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. 299 (m. 912)’de orada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Biz ona 'mübarek ağaç' diyorduk

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Nisan 2020

İmâdüddîn ibn-i Kesîr hazretleri siyer, tefsir, hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 701"de (m. 1301) Busrâ'da doğdu. Küçük yaşta Şam’a giderek büyük âlimlerden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 774 (m. 1373)’te Şam’da vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Tövbe eden, günah işlememiş gibi olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Nisan 2020

Muhammed bin İsâ es-Sâlîhî hazretleri Halveti şeyhlerindendir. 1074 (m. 1663)’de Şam’ın Sâlihiye semtinde doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerini tahsil ettikten sonra Halvetiyye tarikatına Şam’daki Muallak Camii'nde bu tarikatın şeyhliğini yaptı. 1153 (m. 1740)’da vefat etti. Sohbetlerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hezheplere göre süt kardeşliği.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Nisan 2020

Şemsüddîn ibn-i Kasım el-Gazzî Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 859'da (m. 1455) Filistin’de Gazze'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire’ye giderek birçok âlimden fıkıh dersleri aldı. Daha sonra Ezher'de müderrislik yaptı. 918 (m. 1512)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...