İman etmek, şerefli olmaya sebeptir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Eylül 2020

Hammâd bin İshâk el-Ezdî hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlimidir. 199'da (m. 815) Basra'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti. Abbasî halifeleri yanında müstesna bir yeri olan Hammâd, Halife Mühtedî-Billâh döneminde Bağdat kadılığı yaptı. 267 (m. 881)’de Sus şehrinde vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın sıfatları ezelîdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Eylül 2020

Bahâüddîn Muhammed İbşîhî hazretleri fıkıh âlimidir. 790'da (1388) Mısır'da İbşûye köyünde doğdu. Kahire'ye giderek Celâleddin el-Bülkinî'nin ders­lerine devam ederek fıkıh ve tefsir oku­du. Çok talebe yetiştirdi 854'te (m. 1450) vefat etti. el-Müstetraf adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Şefaate kavuşacak en mesut kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Eylül 2020

Halîfe bin Hayyât hazretleri hadis hafızı ve ensâb âlimidir. 160 (m. 777)’de Basra'da doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden kıraat, hadis, ahbâr ve ensâb öğrendi. 240 (m. 854)’ Basra'da vefat etti. “Tabakâtü'r-ruvât” isimli eserinde meşhur hadis râvîleri hakkında bilgi vermektedir. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Müslümanın ölümü sonsuz hayattır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Eylül 2020

Ebû Alî Hasen bin Ahmed hazretleri Hanbelî fıkıh, kıraat ve hadis âlimidir. 396 (1005)’de Bağdat'ta doğdu. Kâdî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ gibi âlimlerden ilim tahsil etti. İcazet alarak çok talebe yetiştirdi. 471'de (m. 1079) Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Âdem! Doğru söyledin

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Eylül 2020

Ebû Şüca' El-İsfahânî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Aslen İsfahanlı olup 434 (m. 1042)’de Basra'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Basra'da kırk yıldan fazla Şafiî fıkhı okuttu. Bir süre Basra kadılığı yaptı. 533 (m. 1139)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Bir ân Rabbinden gâfil olma sakın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Eylül 2020

Ebüssü’ûd Cârihî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 930 (m. 1523) senesinde Mısır’da vefât etti. Şehâbeddîn Merhûmî’den ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Hârika ve kerâmetler sahibi idi. Çok talebe yetiştirdi. Ebüssü’ûd Cârihî buyurdu ki:

Devamını oku...

Müteşâbih ve muhkem âyet-i kerimeler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Eylül 2020

Şerefüddîn İbnü’l-Bârizi hazretleri Şafiî fıkıh, kıraat ve hadis âlimidir. 645'te (m. 1248) Suriye’de Hama'da doğdu. Burada ve Şam’da ilim tahsil ettikten sonra talebe yetiştirdi ve Hama'da kırk yıl süreyle kadılık yaptı. 738'de (m. 1338) Hama'da veffat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlemlerin hepsini de Allahü teâlâ yarattı

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Eylül 2020

Ebû Bekr Muhammed el-Meâfirî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 468'de (m. 1076) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Erken yaşta hıfzını, kırâat-i aşereyi tamamladı. Sonra Kurtuba'ya (Cordoba) giderek Mâliki fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 543 (m. 1148)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey âdemoğlu! Dünyâ sevgisini kalbinden çıkar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Eylül 2020

Mehmed Cemâlî Efendi Osmanlı evliyâ ve ulemâsının büyüklerindendir. Cemâleddîn-i Aksarâyî’nin torunlarındandır. Amasya’da doğup yetişti. 899 (m. 1493) yılında Mekke-i mükerreme yolunda Tebük’te vefât etti. Amasya ve Aksaray’da zamanının fen ve din âlimlerinden ilim tahsil etti. Seyyîd Yahyâ Şirvânî hazretlerinin halîfelerinden olan Pir Muhammed Erzîncanî’nin hizmetine girdi. İstanbul’a gelip, pekçok talebe yetiştirdi. “Şerhu Erba’îne hadîsen Kudsiyyen” adlı eserinde şunları nakleder:

Devamını oku...

Herkesin huyu değişebilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Eylül 2020

Ahmed Çârpûrti hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 746 (m. 1345) senesinde vefât etmiştir. Tebrîz’de yerleşmiş, aklî ilimlerde mütehassıs olmuştur. Buyurdu ki:

Devamını oku...