Dört türlü zekât malı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Mart 2019

Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 (m. 1200)’de Suriye’deki Ca’ber kalesinde doğdu. 687 (m. 1288)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât mevzuunda, şunları anlattı:

Devamını oku...

Fâsık kimsenin yüzüne gülme

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Mart 2019

İbrâhim bin Usayfir hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Kâhire’de doğdu. 942 (m. 1535) senesinde aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ ile kul arasındaki sır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Mart 2019

Ebû İshâk bin Şeybân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Kazvinlidir. 337 (m. 949)’de vefât etti. Hac için Mekke-i mükerremeye giderken, önce Medîne-i münevvereye uğrayıp, Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyâret ederek, “Esselâmü aleyke yâ Resûlallah” diye selâm verir, kabr-i şerîften “Ve aleyküm selâm ey İbn-i Şeybân” sesini duyardı. Kendisi anlattı:

Devamını oku...

Ebedî saadete kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Mart 2019

Kâdı’l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (m. 1254)’de Bağdad’ın Hârisiyye köyünde doğdu. 711 (m. 1311) senesinde Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yâ Resûlallah! Ben şehîd değil miyim?

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Mart 2019

Takıyyüddîn Makdisî hazretleri hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 679 (m. 1280) yılında Filistin’de vefât etti. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimleri gibi, yüksek ilimleri ve yardımcı ilimleri öğrenen Takıyyüddîn Makdisî hazretleri zamanın meşhur âlimlerinden hadîs öğrendi. Naklettiği hadis-i şeriflerden:

Devamını oku...

Onlar işitirler, fakat cevap veremezler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Mart 2019

Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Filistin’de Nablus’ta doğdu. H. 1033 (m. 1623)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Niçin bizden ibret almadın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Mart 2019

Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri büyük kırâat ve tefsîr âlimidir. 355 (m. 966)’da Tunus’ta Kayrevan’da dünyâya geldi. 437 (m. 1045)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Mülk sûresinin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Mart 2019

Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 819 (m. 1416)’da Filistin’de Remle’de doğdu. 888 (m. 1483)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, Sünnet-i seniyyeye uygun itikâdı şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bilmemek özür değil günah olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Mart 2019

Magnisavîzâde Mehmed Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Hân devrinin büyük âlimlerindendir. Aslen Magnisa (Manisa)lıdır. 888 (m. 1483) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onlar, kâfirlere karşı çok şiddetlidirler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Mart 2019

Muhammed Kastalânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 614 (m. 1218)’de Mısır’da doğdu. 686 (m. 1287)’de vefât etti. Bir dersinde Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...