Dünyayı seven kişi ölümü sevmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Temmuz 2018

Muhammed ibn-i Ebi’l-Hamâil hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 932 (m. 1525)’de Mısır’da vefât etti. Güzel ahlakı ile tanınmış olup, hanımının huysuzluklarını yumuşaklıkla karşılardı. O kızınca, susar, cevap vermezdi. Kul haklarına çok dikkat ederdi. Allah için ilme çok ehemmiyet verirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Talebe, hocasına karşı ukalâlık etmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Temmuz 2018

Şemseddîn Harrânî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 583 (m. 1187)’de Urfa-Harran’da doğdu. 678 (m. 1279)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Temmuz 2018

Ebû Hâdî ibn-i Cevherî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimdir. 1151 (m. 1738)’de Kâhire’de doğdu. 1215 (m. 1801)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rahmân ism-i şerîfinin manası

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Temmuz 2018

Bedreddîn ibn-i Cemâa hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 639 (m. 1241)’de Suriye’de Hama’da doğdu. 733 (m. 1333)’de Kâhire'de vefât etti. Keşf-ül-me’ânî isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Temmuz 2018

Şehâbeddîn ibn-i Asker hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’de Bağdat’ta doğdu. 732 (m. 1332)’de orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kendine istediğini herkes için iste

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Temmuz 2018

İbn-i Abd-i Rabbih hazretleri Endülüs âlimlerindendir. 246 (m. 860)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğup, 328 (m. 940)’da burada vefât etti. El-Ikd -ül-ferîd kitabından seçmeler:

Devamını oku...

Kötülükten kaçan çok ecir kazanır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Temmuz 2018

Ebû Ahmed Nişâbûrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 293 (m. 905)’de doğdu. 375 (m. 985)’de vefât etti. “Hüseynek” ismiyle tanınmıştır. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ölü ve diriye de sevap bağışlanabilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Temmuz 2018

Hüsâmeddîn Sığnakî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. “Hidâye” adındaki eseri şerh etti. Ayrıca Pezdevî’nin “Usûl”ünü de şerh etmişti. 711 (m. 1311)’de Halep’te vefât etti. “Hidâye Şerhi” isimli fıkıh kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zulmedeni affet, akrabanı gözet

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Temmuz 2018

Ebü’l-Kâsım ibn-i Beşkuval hazretleri hadîs âlimidir. 494 (m. 1101)’de doğdu. 578 (m. 1182)’de İspanya’da Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hanefi'de namazın sünnetleri

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Haziran 2018

Mehmed Şerif Efendi 109. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1130'da (m. 1717) doğdu. Medrese tahsilinden sonra kadılık, Anadolu, sonra Rumeli kazas­kerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâmlığa getirildi. 1204'te (m. 1790) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...