Peygamberimize tâbi olmak farzdır, lâzımdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Ocak 2021

Muhammed bin Ebî Bekr hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve kelâm âlimidir. 491 (m. 1098)’de doğdu. 573 (m. 1177)’de vefât etti. En meşhur eseri Şir’at-ül-İslâm adlı eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Zafer ve yardım, ancak Allahü teâlâdandır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Ocak 2021

Muhammed ibn-i Zekî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 550 (m. 1155)’de Şam’da doğdu. 598 (m. 1201)’de aynı yerde vefât etti. Kudüs’ün Haçlılardan geri alındığı gün Mescid-i Aksâ’da okuduğu hutbe dillere destan oldu. Bu hutbesinde, kahraman İslâm askerlerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Kusurlarımdan sana iltica ederim Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Ocak 2021

Ebû Bekr ibn-i Münzir hazretleri fıkıh ilminde mutlak müctehid olup, Mekke’de “Şeyh-ül-harem” diye meşhûr idi. 242 (m. 856)’de İran’ın Nişâbûr şehrinde doğdu. 319 (m. 931)’de Mekke’de vefât etti. Bu mübarek zatın, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizden ve O’nun Sahâbîlerinden rivâyet ettiği duâlardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Kur’ânı biz indirdik, yine biz koruyacağız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Ocak 2021

Burhânüddîn ibn-i Kerekî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 835 (m. 1432)’de Kâhire’de doğdu. 922 (m. 1516)’da aynı yerde vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dünya ve âhiret saadeti için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Ocak 2021

Ebu Ali Belhî hazretleri Türkistan’da yaşamış olan büyük hadis âlimlerindendir. Belh şehrinde doğdu. Belh ve Merv’de hadis tahsilinden sonra Nîşâbur'a ve Bağdat'a gitti. Tekrar Belh’e döndü. 295 (m. 908)’de bozuk bir mezhep olan Karmatîler tarafından Belh'te şehid edildi. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Cinlerin de kâfirleri ve müminleri vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Ocak 2021

Şemseddîn ibn-i Câbir hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 673 (m. 1274)’de Tunus’ta doğdu. 749 (m. 1338)’de orada vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Rabbinin azamet ve kibriyâsından bahset

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Ocak 2021

Abdullah İbni Ebî Dâvûd hazretleri Büyük hadîs âlimlerinden olup “Kütüb-i Sitte” adı verilen meşhûr altı hadîs-i şerîf kitabından birinin sahibi olan Ebû Dâvûd’un oğludur. 230 (m. 844)’de İran’da Sicistan’da doğdu. Üç yüz binden fazla hadîs-i şerîf ezberlemişti. Hadîs ilminde hüccet (senet) oldu. 316 (m. 928)’de vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Adam başka, adam kılığına giren başkadır!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Ocak 2021

Hüseyin Hamevî hazretleri Suriye’deki evliyânın büyüklerindendir. 1106 (m. 1694)’de Şam’da vefât etti. Cenâze namazını Şeyh Abdülganî Nablüsî hazretleri kıldırdı. Bir talebesine yazdığı mektûbunda buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazı terk edenin çekeceği sıkıntılar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Ocak 2021

Zâhir Hasan Nu’mânî hazretleri tefsîr ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 547 (m. 1152)’de Kudüs yakınlarındaki Nu’maniye’de doğdu.  598 (m. 1202)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bidatlerin hepsi doğru yoldan ayrılmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Ocak 2021

Hâlid bin Ma’dân hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, hadîs âlimidir. Eshâb-ı kiramdan 70 zâtla görüştü. Humus’ta ikâmet etti. 104 (m. 722)’de vefât etti. Her iki günde bir kırkbin tesbih (sübhanallahi ve bihamdihi...) okur ve bunun çok kıymetli olduğunu bildirirdi. “Her kim bu kelimeyi söylese Allahü teâlâ onun için bir melek yaratır, melek kıyâmete kadar bunu söyleyen kişi için duâ eder” buyururdu. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları...

Devamını oku...