Doğru bir tövbe edebilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Ocak 2021

Şerîf Mehmed Efendi Yirmidördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 975 (m. 1568)’de Bursa’da doğdu. 1024 (m. 1615)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, tövbe hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah'ın ve dört halîfenin sünnetleri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Aralık 2020

Muhammed bin Ahmed Ezherî hazretleri Şafiî mezhebi tefsîr, fıkıh ve lügat âlimlerindendir. Doğum târihi 282 (m. 895) senesi olup, 370 (m. 980)’de Afganistan’da Herat’da vefât etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nebilerle, sıddîklarla beraber olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Aralık 2020

Ebü’l-Hüseyn Bezzâr hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 286 (m. 899)’da Bağdâd’da doğmuştur. 379 (m. 989)’da Bağdâd’da vefât etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Vaktini boşa geçirmek ne acı bir hâldir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Aralık 2020

Şeyh Ebû Abdullah Merzûki hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 721 (m. 1321) senesinde vefât etti. Kerâmetleri çok olup, zamanında onun benzeri yok idi. Yahyâ el-Merzûkî şöyle anlatır:

Devamını oku...

Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Aralık 2020

Ebû Şüca' İsfahânî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Aslen İsfahanlı olup 434 (m. 1042)’de Basra'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra kırk yıldan fazla Şafiî fıkhı okuttu. Bir süre Basra kadılığı yaptı. 533 (m. 1139)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah Efendimiz hürmetine istemek

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Aralık 2020

Ebû Sehl Su’lûkî hazretleri fıkıh, tefsîr ve kelâm âlimidir. 296 (m. 908)’de doğdu. 369 (m. 979)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah'a ortak koşma ve namazını kıl

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Aralık 2020

Mûsâ bin Talha hazretleri Tabiîn devrinde yetişen büyük fıkıh âlimlerindendir. Babası, Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen on kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah’tır. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında dünyâya geldi. İsmini Peygamber Efendimiz koydu. Sonra Kûfe’ye, sonra da Basra’ya gitti. 103 (m. 771)’de orada vefât etti. Çok hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Her işimizde ihlâs üzere olmalıyız

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Aralık 2020

Hüseyn bin Ali Üsvânî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 739 (m. 1338)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Duânın kabul olması için şartlar vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Aralık 2020

Seyyid Alizâde Yakûb Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bursa’da doğdu. Orada asrının âlimlerinden okudu. Sonra Bursa’da Hamzabey Medresesi’nde müderris oldu. Daha sonra; İstanbul’da Semâniyye medreselerinin birinde müderris oldu. 931 (m. 1524) senesi hac dönüşü, Mısır’da vefât etti. En büyük eseri olan (Şir’a-tül-islâm) şerhinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerim, harf ve kelime olarak gönderildi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Aralık 2020

Seyfüddîn İbnü'l-Cündî hazretleri kı­raat âlimidir. 699 (m. 1300)’de Şam’da doğdu. Zehebî bu tarihi 698 olarak vermiştir. Mekke'de ve Kahire'de zamanın büyük âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti. 769 (m.1368)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...