Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Eylül 2017

Ahmed Menînî hazretleri hadîs âlimidir. 1089 (m. 1679)’da Lübnan’da Trablus’un Menîn köyünde doğdu. 1172 (m. 1759)’da Şam’da vefât etti. "Lâ ilâhe illallah" kelime-i tayyibesi hakkında naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Kabir azâbı rüyâ gibi değildir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Eylül 2017

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 909 (m. 1503) senesinde Amasya’da vefât etti. Kabir hâlleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Bid’atlerin hepsi dalâlettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Eylül 2017

Ebû Ali Muhammed bin Ali hazretleri Fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. "Üstâd-ül-Azam" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid olup, Hazreti Hüseyin’in evlâdındandır. 574 (m. 1178)’de, Yemen’de Terim’de doğdu. 653 (m. 1256) senesinde orada vefât etti. “Bedâi’u ulûm-il-mükâşefât-i vet-tecelliyât” kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Onlar hayattayken kıymetlerini bilelim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Eylül 2017

Üsküdârlı Mehmed Emîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Babası Seyyid Abdülhayy Efendi, evliyânın büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin kızından torunudur. 1149 (m. 1736) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Birgivî Muhammed Efendi’nin Adâb risalesine şerh” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Rûhları bedenlerine geri verilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Eylül 2017

Molla Üveys hazretleri Osmanlı âlimlerdendir. 969 (m. 1561)’de Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1037 (m. 1627)’de Üsküp’de kadı iken vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...

Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Eylül 2017

Ahmed Huveyyî hazretleri Şafiî mezhebi kelâm âlimlerindendir. 583 (m. 1187)’de Azerbeycan’ın Huvey kasabasında doğdu. 637 (m. 1240)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey kulların sığınağı olan Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Eylül 2017

Hasen bin Osmân hazretleri Cezâyir-Tilmsân’da yetişen fıkıh âlimlerindendir. 724 (m. 1324)’de doğdu. 790 (m. 1388)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her bid’at, bir sünneti yok eder

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Eylül 2017

Ebü’l-Abbâs Venşerisî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 834 (m. 1430) senesinde Cezayir’de Tlemsan’da doğdu. 914 (m. 1508)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölü, kabre konduğu vakit

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Eylül 2017

Çivizâde Hacı Mehmed Efendi Onsekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 937 (m. 1530)’da İstanbul’da doğdu. 995 (m. 1587)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennete ilk girecek olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Eylül 2017

Velîd bin Şüca hazretleri hadîs âlimlerinin meşhûrlarındandır. 243 (m. 857)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...