Siz de ona salat edin gönülden teslim olun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Eylül 2019

Amasyalı Abdülvehhâb Efendi, Osmanlı âlimlerindendir. Müeyyed-zâde diye bilinir. 920 (m. 1514)de Amasya’da doğdu. 970 (m. 1563)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyânın ruhları feyizlerin kaynağıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Eylül 2019

Mücellâ Mahzûmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Suriye’de Urşuf’ta doğdu. 550 (m. 1155) yılında Mısır’da vefât etti. Kabir ziyareti hakkında şunları söyledi:

Devamını oku...

Ahmak kimselerle münâkaşa etme

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Eylül 2019

İmam-ı Mücâhid hazretleri Tabiînin en meşhûr âlimlerindendir. 24 (m. 645) senesinde doğdu. 104 (m. 723)’de Mekke’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Kadınlar cenâzede bulunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Eylül 2019

Ebû Bekr Haffâf hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 495 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 543 (m. 1148)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey insanlar, gölgeye gidiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Eylül 2019

Ali Muzafferüddîn Şîrâzî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Şîrâz’da doğdu. 922 (m. 1516)’da orada vefât etti. Bir dersinde, “Kıyâmet gününün dehşeti” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Sakın gelen fakirleri boş çevirme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Eylül 2019

Ahmed Ticânî hazretleri meşhur âlim ve velilerindendir. 150 (m. 1737) senesinde Cezayir’de Ayn-ı Mâdî denilen yerde doğdu. Orada tahsilini tamamladıktan sonra Kâhire’ye gitti. Evliyânın büyüklerinden Ahmed bin İdrîs’le görüştü. Ondan ilim öğrenip feyz aldı. Hilâfeti ile şereflendi.1230 (m. 1815) senesinde Fas’ta vefât etti. Oğluna şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Nimeti verenden gâfil olmak asla yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Eylül 2019

Yarhisârlı Mustafa Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bilecik’e bağlı Yarhisar’da doğdu. 911 (m. 1505)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Tövbe hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Otuz dokuzu gam, biri ferahlık denizi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Eylül 2019

Ali Musannifek hazretleri Hanefî âlimlerinden ve Fahreddîn-i Râzî’nin torunlarındandır. 803 (m. 1401)’de İran’ın Bistâm kasabasında doğdu. 875 (m. 1470)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikrin hayırlısı hafi rızkın hayırlısı kâfi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Eylül 2019

Abdürrahîm Efendi, Otuzbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Adana’da doğdu. 1066 (m. 1656) senesinde Belgrad’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennem ateşinden uzaklaşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Eylül 2019

Ebü’l-Feyz Murtaza Zebidî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs ilminde söz sahibi idi. 1145 (m. 1732)’de, Hindistan’da Bekerâm şehrinde doğdu. 1205 (m. 1791)’de Mısır’da vefât etti. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat okumanın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...