Sahurun tamamı berekettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Haziran 2017

İsmail bin Ca'fer el-Ensarî hazretleri hadis ve kıraat âlimidir. 100 (m. 718)’de Medine’de dünyaya geldi. Orada Tabiinin büyüklerinden hadis tahsil etti. Ömrünün sonlarına doğru Bağdat'a yerleşti. 180 (m. 796)’da orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Feyz-i ilâhîye kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Haziran 2017

Ebû Abdullah Tilmsânî hazretleri Cezayir’de yaşamış olan Mâlikî âlimi ve tasavvuf büyüklerindendir.. 683 [m. 1284] de vefât etti. (Misbâh-uz-zulâm) kitabı çok kıymetlidir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Devamını oku...

Dîne karıştırılan bidatlerden sakın

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2017

Şihâbüddîn Ahmed bin Ali hazretleri evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 969 (m. 1561) senesinde Kudüs’te vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Oruç, cehennemden uzaklaştırır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2017

Ahmed bin Abdüddâim el-Makdisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 575 (m. 1179)’da Kudüs’te doğdu. 668 (m. 1269)’de vefât etti. Muhaddis Mamer’in kâtibi idi. Oruç ile ilgili naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Mayıs 2017

Ahmed Vefâî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve velîdir. 1014 (m. 1605)’de doğdu. 1086 (m. 1675) senesinde Mısır’da vefât etti. “İsbât-u kerâmât-il-evliyâ ba’de mevtihim” adlı eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Mayıs 2017

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddîn Kütahya’da yetişen âlimlerdendir. 741 (m. 1340)’da Kütahya’da doğdu. 803 (m. 1400)’de vefât etti. “Kenz-ül-küberâ” isimli eserinden bazı kısımlar:

Devamını oku...

Pişmanlık, kâfirler ve münâfıklar içindir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Mayıs 2017

Kutb-i ebdâl Ebû Ali Kalender hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden olup, Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın talebelerindendir. Pânipüt şehrinde doğdu. 723 (m. 1323)’de Bûte Kihtar kasabasında vefât etti. Dostlarından İhtiyâreddîn’e yazılmış olduğu bildirilen kıymetli mektupları vardır. Bu mektuplarından birinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ramazan ayı, çok şereflidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Mayıs 2017

Ebû Nuaym Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Filistin’de Gazze’de doğdu, 822 (m. 1419)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İbadete bid'at karıştırmak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Mayıs 2017

Şüreyk bin Abdullah Nehâî hazretleri Tebe-i tabiîn devri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 95 (m. 713)’de Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794)’de Kûfe’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rızkı, ummadığı yerden gelenler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Mayıs 2017

Takıyyüddîn Şümünnî hazretleri Fıkıh, tefsir, hadis âlimidir. 801 (m. 1399)’da İskenderiyye'de doğdu. 872 (m. 1468)’de Kâhire'de vefât etti. Kemâl-üd-dirâye fî şerh-in-Nikâye isimli kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...