Sen kırk senedir namaz kılmamışsın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Eylül 2020

Efdalzâde Hamîdüddin Efendi 7. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Bursa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Molla Yegân'a talebe oldu. Sonra Bursa ve İstanbul'da müderrisliğe, Sultan II. Bayezid zamanında şeyhülislâmlığa getirildi. 908 (m. 1503)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Dünyâ, geçilecek bir köprü gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Ağustos 2020

İbrâhîm ibn-i Kurkûl hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 505'te (m. 1111) Endülüs’te (İspanya) Meriye'de (Almeria) doğdu. İlk tahsilinden sonra Mâleka'ya (Malaga), ardın­dan da Fas'a göç et­ti. Buralarda zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh ve kelâm ilmi tahsil etti. 569'da (m. 1174) Fas'ta vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İslâmın beşinci şartı hacdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Ağustos 2020

Ali bin İbrahim Dağıstanî hazretleri Nakşibendî şeyhlerinden bir zat olup Dağıstan’ın Berküşat kasabasında doğdu. Medine-i Münevvere’de yerleşip Seyyid Muhammed Ürmevî’ye intisab ederek Nakşibendî yolunda sülûkunu tamamladıktan sonra icazet aldı ve çok talebe yetiştirdi. 1116 (m. 1704)’de orada vefat etti. “Cami’ül-Menasik” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Kabrimi ziyâret edene şefaatim vâcib oldu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Ağustos 2020

Ebû Zekeriyyâ Yahya İsfahânî hazretleri hadis âlimidir. 434'te (m. 1043) İran’da İsfa­han'da doğdu. Küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı ve meşhur âlimlerden ders aldı. Horasan, Nîşâbur, Hemedan, Cibâl, Basra ve Bağ­dat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 512'de (m. 1119) İsfa­han'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Sırât'ı şimşek gibi geçenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Ağustos 2020

İzzeddin İbn-i Cemâa hazretleri Şafiî fıkıh alimidir.  694 (m. 1294)’de Şam’da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı kerimi ezberledi. Babası Kahire'de kâdılkudât olunca tahsilini orada sürdürdü. Kahire'deki Sâlihiyye Medresesi'nde müderris oldu. Sonra Mısır kâdılkudâtlığına getirildi. Daha sonra Mekke'ye yerleşti ve 767 (m. 1366)’da orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm imâmları

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Ağustos 2020

Ahmed ibn-i Mihrân Nîşâpûrî hazretleri Kırâat-i aşereye dair ilk eseri yazan âlimdir. 295'te (908) İran’da İsfahan’da doğ­du; Nîşâpur'da başladığı tahsili­ni ilerletmek için Bağdat, Şam, Buhara, Semerkant gibi ilim merkezleri­ne gitti ve kıraat âlimlerinden istifade etti. 381'de (m. 992) Nîşâpur'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe etmemek o günahı işlemekten daha kötüdür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Ağustos 2020

Ebû Ca’fer bin Sinân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Nişâbûr’da doğdu. Ebû Hafs ve başka büyük zatlarla görüşüp sohbet etti. Ömrünün son yirmi senesini Mekke-i mükerremede, Harem-i şerîfte geçirdi. O vakitte, orada bulunan âlimlerin ileri gelenlerinden idi. 311 (m. 923)’de orada vefât etti. 

Devamını oku...

Onlar Allaha ortak koşmazlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Ağustos 2020

Kemâleddin İbn-i Ebî Şerîf hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 822 (m. 1419)’da Kudüs'te doğdu. İbn-i Hacer Askalânî ve o devrin büyük âlimlerinden Şafiî fıkhı tahsil etti. Kahire'ye giderek İbnü'l-Hümâm'ın derslerine katıldı. Kudüs'e dönerek Salâhiyye Medresesi'nde müderris oldu. 906'da (m. 1500) Kudüs'te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlâ iyi huyluları sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Ağustos 2020

Züheyr bin Harb en-Nesâî hazretleri hadîs hafızı ve fıkıh âlimidir. 185'te (m. 801) Bağdat'ta doğdu. Yahya bin Maîn ile Ahmed bin Hanbel'den hadis ve fıkıh öğrendi. 279 (m. 892) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Âhir zaman Peygamberinin doğduğuna işarettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Ağustos 2020

Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi Halveti tarikatından arif ve fazıl bir zat olup Eskişehirlidir. Niyazi-i Mısrî hazretleri Bursa'da iken ona intisab etti. Kısa zamanda yetişerek hilâfet aldı ve Bursa'da insanları irşad etme vazifesi verildi. 1135 (m.1722)’de Bursa'da vefat etti. Mürşidinin “Kaside-i Bürde tesbii”ni “Fevaid-i Zümrüdiyye” ismiyle şerh etti. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...