Kimse rızkını yiyip bitirmeden ölmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Mart 2020

Mahfuz bin Ahmed Kelvezânî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 432 (m. 1041)’de Bağdat'ta doğdu. Kadı Ebû Ya'lâ ile İmam Gazâlî hazretlerinin derslerine devam ederek icazet aldı. Talebeleri  arasında Abdülkâdir-i Geylânî gibi büyük âlimler vardır. Kelvezânî 510 (m. 1116)’da Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Farzlara ve haramlara, olduğu gibi inanmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Mart 2020

Ebû Nasr Semerkandî hazretleri Hanefî âlimidir. Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin hem hocası hem ders ar­kadaşıdır. Semerkand’da III. (m. IX.) yüzyılın ilk yarısında doğdu. III. (m. X). yüzyılın sonunda vefat etti. Bu mütbarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâfire, ölümden daha kötü bir şey olamaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Mart 2020

İsmail bin Iyaş hazretleri hadis hafızıdır. 108'de (m. 726) Şam’da doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden ilim tahsil etti ve yüz binden ziyade hadis ezberleyerek hafız oldu. İbn-i İshak, Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Müba­rek gibi büyük âlimler ondan istifade ettiler. Bu mübarek zat 181'de (m. 797) vefat et­ti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Hadis nakletmek için icazetli olmak lazımdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Mart 2020

Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi Yirmibeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul Kadılığı yaptığı zamanda, İstanbul’da mahsûlün bol ve bereketli olmasından dolayı “Ebü’l-Meyâmin” diye anılmaya başlanmıştır. 953 (m. 1546) senesinde İstanbul’da doğdu. 1015 (m. 1606) senesinde aynı yerde vefât etti ve Fâtih Câmii mezarlığına defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Talebe, her işinde üstadına uymalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Mart 2020

Sadeddin Hamevî hazretleri büyük velilerdendir. Necmüddîn-i Kübrâ hazretlerinden feyiz almıştır. Sadreddîn-i Konevî hazretleri ile de sohbet etmiştir. (Mahbûbül-muhibbîn) kitabı meşhurdur. 650 [m. 1252] senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Mart 2020

İbrâhîm bin Şeybân hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İran'ın Kirmanşah şehrinde doğdu. İlim tahsilinden sonra evliyanın büyüklerinden Ebû Abdullah Mağribî'ye intisab etti. Onun vefatından sonra halife­si İbrahim Havvâs'tan feyiz aldı. 330 (m. 941)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlara sabah akşam ateş gösterilir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Mart 2020

İbn-i Cümle hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de, Şam’da doğdu. 738 (m. 1338)’de aynı yerde vefât etti. Kitabında şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahım! Onu bana şefaatçi eyle!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Mart 2020

Yahya ibn-i Sâid el-Hâşimî hazretleri hadis âlimidir. 228'de (m. 842) Bağdat'­ta doğdu. İmam-ı Müslim ile Ebû Dâvûd Sicistânî'nin hocası olan Hasan bin İsâ bin Mâsercis'ten hadis ilmi tahsil etti. Kendisinden Taberânî, İbn-i Adî ve Dâre-kutnî hadis rivayet ettiler. İbn-i Sâid el-Hâşimî 318'de (m. 930) Kûfe'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ölümden şüphen varsa, uyuma

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Mart 2020

Ebû Abdullâh ibn-i Sahnûn hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 202'de (m. 817) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Mısır ve Hicaz’a giderek zamanın büyük âlimlerinden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti. Kayrevan'a dönerek talebe yetiştirdi. 256 (m. 870)’da vefat etti. Uyuma âdâbı hakkında şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Sen, kendini övdüğün gibisin Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Mart 2020

İbn-i Cerîr Taberî hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve Şafiî fıkıh âlimdir. 224 (m. 839)’de İran’daki Taberistan’da Amul şehrinde doğdu. 310 (m. 923)’da Bağdâd’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...