Akıl, göz gibidir din bilgileri de ışık

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Kasım 2018

Cârullah Magribî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 1020 (m. 1611)’de Magrib’de doğdu. 1080 (m. 1669)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, birbirlerini Allah için severler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Kasım 2018

Muhammed Berdânî hazretleri hadîs, kırâat ve Hanbelî fıkıh âlimidir. Kuzey Irak’ta Berdân aşiretindendir. 388 (m. 998)’de doğdu. Bağdad’a göçüp orada yerleşti. 469 (m. 1076)’da vefât etti. Muhammed Berdânî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Devamını oku...

İlim amelden, iman ise ilimden öncedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Kasım 2018

Ebû Musa bin Ebân hazretleri Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh âlimlerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 221 (m. 836)’da Basra’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Koğuculuk yapan Cennete giremez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Kasım 2018

İsâ bin Abdülazîz hazretleri Hadîs, kırâat ve nahiv âlimidir. 550 (m. 1155)’de doğdu. 629 (m. 1231)’de İskenderiyye’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ayakta duramayan hastanın namazı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2018

Hamîdîzâde Mustafa Efendi 119. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1144'te (m. 1731) doğdu. Medrese tahsilinden sonra saray hocalığına getirildi. Nakşiben­dî tarikatına mensup olduğundan saray görevlilerinden bir­çoğu onun müridi oldu. 1204'te (m. 1789) şeyhülislâm tayin edildi. 1208'de (m. 1793) Ma­nisa'da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Kasım 2018

Abdülmelik Cüveynî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhur fıkıh ve hadîs âlimidir. 419 (m. 1028)’de İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn nahiyesinde doğdu. 478 (m. 1085)’de Nişâbûr’da vefât etti. İlimdeki yüksekliğinden dolayı kendisine, “İmâm-ül-Haremeyn” unvanı verildi. 

Devamını oku...

Kardeşleriniz arasında sulh yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Kasım 2018

Abdurrahmân bin Muhammed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 978 (m. 1571)’de Şam’da doğdu. 1051 (m. 1641)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirme

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Kasım 2018

Hamîd bin Ali İmâdî hazretleri fıkıh âlimidir. 1103 (m. 1691)’de Şam’da doğdu. Muhakkik, edip, ârif ve kâmil bir zât idi. 1171 (m. 1757)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her sıkıntıdan sonra ferahlık vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Kasım 2018

Yeniceli Şeyh Mustafa Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Günümüzde Makedonya’da bulunan Vardar Yenicesi'nde miladi onbeşinci yüzyılda yaşadı.
Bu mübarek zat, bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Kasım 2018

Ebü’l-Abbas Uklîşî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Babası, Endülüs’te (İspanya) Ukliş’ten (Ucles) Dâniye (Denia) şehrine gelip yerleşti. Ebü’l-Abbâs Uklişî orada doğdu. 550 (m. 1155)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...