Halife Hârûn Reşîd'i ağlatan mübarek zat

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Haziran 2019

Şakîk-i Belhî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İbrahîm Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. 174 (m. 790) senesinde vefât etti. Ticâretle uğraşırdı. İbrâhim Edhem hazretlerinin sohbetlerine başladı. Ondan feyiz alarak olgunlaştı.

Devamını oku...

Bu ümmetin en önce unutacağı ilim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Haziran 2019

Ebû Tâhir bin Tayfun Secâvendî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 596 (m. 1200)’de vefât etti. Müfessir, fakîh ve miras taksiminden bahseden ferâiz ilminde mütehassıs idi. Es-Sirâciyye fil-ferâiz adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Mikaîl’i gülerken hiç görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Haziran 2019

Hâkem-ül-Kebîr hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed Kerâbîsî’dir. 285 (m. 898) senesinde doğdu. 378 (m. 988)’de İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyorlar:

Devamını oku...

Bu dükkânı hemen boşalt

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Haziran 2019

Muhammed Urre hazretleri Şam’da yetişen Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 999 (m. 1590)’da vefât etti. Kerâmetleri pek çoktur:

Devamını oku...

Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Haziran 2019

Ebü’l-Hasen Muhammed hazretleri Tefsîr âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 899 (m. 1493)’de Kâhire’de doğdu. 952 (m. 1545)’de Kâhire’de vefât etti. Tefsirinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Süs için, gösteriş için öğrenmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Haziran 2019

Şemseddîn Muhammed Acemî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Acem beldelerinden İyc’de doğup yetişti. 985 (m. 1577)’de Şam’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sabredenlere lütuf ve ihsânlarımı müjdele

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Haziran 2019

Ebû İshâk Salebi hazretleri tefsîr ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 427 (m. 1035) senesinde Nişâbûr’da vefât etti. Zamanındaki birçok âlimden ilim alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Salebî, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Devamını oku...

Yalan söylemek çok büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Haziran 2019

İbn-i Nakîb hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 702 (m. 1302) senesinde Mısır’da doğdu. 769 (m. 1368) senesinde Kâhire’de vefât etti. Çeşitli ilimlerde üstün bir âlim olarak yetişti. Fıkıh, kırâat, usûl, nahiv ve edebiyat ilimlerinde mütehassıs bir âlim idi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Göz beni fitne tuzaklarına düşürdü

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Haziran 2019

Zâhirüddîn Muhammed Ruzrâverî hazretleri hadîs, fıkıh ilimlerinde âlim, edîb ve şâirdir. 437 (m. 1045)’de İran’da Ehvaz’da doğdu. 487 (m. 1094) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.

Devamını oku...

Mümin Allahü teâlâya kavuşmak ister

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Haziran 2019

Muhammed bin Hüseyn El-Ezdî hazretleri Musul’da yetişen hadîs âlimlerindendir. Hadîs ilimlerine âit birçok eserler yazdı. 374 (m. 984)’de Musul’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Devamını oku...