Allah düşmanlarını sevmek, imanı yok eder

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Ocak 2019

Hâmidî Abdülkâdir Çelebi Osmanlı Şeyhulislâmlarının Onikincisidir.  Isparta’da doğdu. Bursa’da medrese tahsili yaptıktan sonra çeşitli yerlerde kadılıklarda bulundu. Sonra Anadolu Kadıaskerliği'ne, nihayet Şeyhülislâmlığa getirildi. 955 (m. 1548) senesinde, Bursa’da 70 yaşını geçmiş olarak vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Âdemoğlu! Benden uzaklaşma

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ocak 2019

Ebû İyâs Muâviye bin Kurre hazretleri Tabiînin büyüklerinden tanınmış bir hadîs âlimidir. 113 (m. 731)’de vefât etti. Eshâb-ı kiramdan birçoğu ile görüşerek hadîs-i şerîf rivâyet etti. Bunlar meşhûr Kütüb-i sittede yer almıştır. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, iyilerin hürmetine bağışlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ocak 2019

Muallâ bin Mensûr hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 211 (m. 826) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Peygamberlere itaat etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Ocak 2019

İbn-i Tarâr hazretleri fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 303 (m. 915) târihinde doğup, 390 (m. 1000) senesinde vefât etmiştir. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yeryüzü hazinelerine vâkıf mübarek zat

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ocak 2019

Fevrî Ahmed Molla Osmanlı âlimlerinin büyüklerindendir. Arnavut asıllı bir Hristiyan iken sonradan Müslüman oldu. 978 (m. 1570)’de Şam’da müftî iken vefât etti. Hızır aleyhisselâm ile ilgili olarak buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, adâletleri ile örnek oldular

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ocak 2019

Molla Cürcân hazretleri Osmanlı devrinde yetişen fıkıh, kelâm ve fen âlimi olup, Sakarya’da Akyazı kasabasında doğdu. 969 (m. 1562)’de Amasya’da vefât etti. Hazreti Ebû Bekir ve Ömer’in (radıyallahu anhüma) faziletleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu ümmetin en hayırlısı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ocak 2019

Mis’ar bin Kedam hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerde çok güvenilir olduğu için kendisine “Mushaf” da denir. Doğum târihi bilinmemektedir. 155 (m. 772)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Mis’ar hazretlerinin rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Bu mescidde sesini yükseltme

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ocak 2019

Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde namıyla meşhur oldu. 971 (m. 1565)’de vefât etti. Resûlullah efendimizi (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) vesîle ederek, Allahü teâlâdan bir şey istemek mevzuunda şunları anlattı:

Devamını oku...

Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Ocak 2019

Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük velîlerdendir. Hicri onbirinci asrın ortalarında vefât etti. Rivâyet edilir ki:

Devamını oku...

Muhtaç olanlara yardım edebilirsin

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ocak 2019

Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’da doğdu, 899 (m. 1494)’de Bursa kadısı iken vefât etti. Resûlullah efendimizi (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) vesile ederek, Allahü teâlâdan bir şey istemek mevzûunda şunları anlattı:

Devamını oku...