Tasavvuf, baştan başa edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Temmuz 2018

İbn-i Hılligân hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve târih âlimidir. Kuzey Irak’ta Erbîl’de 608 (m. 1211)’de doğup, yine burada 681 (m. 1282)’de vefât etti. En meşhûr eseri “Vefeyât-ül-a’yân fî ebnâ-iz-zeman” adlı tarih kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Temmuz 2018

Nûreddîn ibn-i Hatîb hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 750 (m. 1349)’de Suriye-Hama’da doğdu. 834 (m. 1431)’nde, aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan, sâlihlerden uzak kalmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Temmuz 2018

Ebû Abdullah ibn-i Hâc hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 737 (m. 1336)’da Kâhire’de vefât etti. İbn-i Hac, çok kıymetli eserler yazmıştır. Medhal-üş-Şer’-iş-şerîf isimli eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Onu kendisine habip eyledi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Temmuz 2018

Bedreddîn Halebî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. 710 (m. 1310)’da Haleb’de doğdu. 779 (m. 1377)’de vefât etti. İbn-i Habîb (Bedreddîn Halebî) birçok eser yazdı. Bunlardan biri olan “En-Necm-üs-Sâkıb” adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Resûlullah efendimiz anıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Temmuz 2018

Ebü’l-Yüsr ibn-i Gars hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 833 (m. 1430)’da doğdu. 894 (m. 1489)’de Kahire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünya ve âhiret saadeti için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Temmuz 2018

Abdüllatîf Kudsî Efendi Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. 786 (m. 1384)’de Kudüs’te doğdu. 856 (m. 1452)’de Bursa’da vefât etti. Zeyniler Dergâhı'ndaki türbesine defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahım, takvâyı bunlara azık et!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Temmuz 2018

Nûreddîn ibn-i Gânim Makdisî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Kudüslüdür. 920 (m. 1514)'de Kâhire’de doğdu. 1004 (m. 1595)’de Kâhire’de vefât etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Temmuz 2018

Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâm, târih ve edebiyat âlimidir. 642 (m. 1244) senesinde Bağdad’da doğdu. 723 (m. 1323) senesinde vefât etti. Birçok hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyetlerde bulundu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Temmuz 2018

Abdürrahîm ibn-i Furât hazretleri hadîs, târih ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 759 (m. 1358)’de Kâhire’de doğdu. 851 (m. 1448)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Temmuz 2018

Süleymân ibn-i Fetâ hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. İran’da Nehrevân’da doğdu. 493 (m. 1100)’de İran’da İsfehan’da vefât etti. “Tefsîr-ül-Kur’ân” isimli eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...