En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Kasım 2017

Menteşeli Hızır Şâh hazretleri Sultan İkinci Murâd Hân devri Usûl ve kelâm âlimlerindendir. Aslen Menteşe (Muğla) vilâyetindendir. 853 (m. 1449)’da Aydın-Söke ilçesi Balat kasabasında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hilmi olmayana ilmi fayda vermez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Kasım 2017

Hıdır Nehrevânî Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cizrelidir. 675 (m. 1276)’da Mısır’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman evvel, oğluna şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

O, dünyânın en büyük hatibi idi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Kasım 2017

Ali bin Ebî Bekr Heysemî hazretleri hadîs âlimidir. 735 (m. 1335)’de doğdu. 807 (m. 1405)’de Kâhire’de vefât etti. Mu’cem-üz-zevâid isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

İmam, kendisine uyulmak içindir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Kasım 2017

Hennâd bin Sırrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Kûfe’de doğdu. 243 (m. 857)’de vefât etti. Onun rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Seven, sevdiğine boyun eğer

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Kasım 2017

Esîrüddîn Hevârî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 760 (m. 1369)’de Kâhire’de doğdu. 843 (m. 1439)’de, Şam’da vefât etti. Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat-ı şerife okumanın fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Merkebi ölen fakirin gözyaşları

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Kasım 2017

İsâ bin İkbâl Hettâr hazretleri Yemen’de yetişen evliyadandır. 606 (m. 1209)’da Cened şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Canlarını ve mallarını feda ettiler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Kasım 2017

Muhammed bin Ömer hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Fas’ta Magrâve’de doğdu. 843 (m. 1439)’de Cezayir’in Vehrân şehrinde vefât etti. Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Birbirinize kardeş muamelesi yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Kasım 2017

Hemmam bin Münebbih hazretleri Tabiîn'in meşhûrlarından olup, Ebû Hureyre’den (radıyallahü anh) yazdığı yüzkırk kadar hadîs-i şerîfi nakletmesiyle tanınır. Bu hadîs-i şerifleri bir kitapta topladı. 132 (m. 750) senesinde vefât etti. Bu hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Şehitlerin de şefaati haktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Kasım 2017

Arab Çelebi, Osmanlı hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 950 (m. 1543)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Kasım 2017

Hanîf İbrâhim Efendi Osmanlı âlim ve velîlerinden olup, 1217 (m. 1802)’de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Mehmed Emîn Tokâdî’nin halîfelerinden Müstakimzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi, aynı zamanda Hanîf İbrâhim Efendi’nin de sohbet meclislerinde bulunmuştur. Bir sohbetinde, zikir ile ilgili bazı hususları şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...