Kimse kimsenin rızkını yiyemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Mart 2018

Elbistânlı Ahmed Hayatî Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’dandır. 1229 (m. 1814)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Dine hile yapan ihânet etmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Mart 2018

Hasen bin Ali Harîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 697 (m. 1298) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Mart 2018

Ebü’l-Hasen Havfî hazretleri tefsîr âlimidir. 430 (m. 1039) yılında Mısır’da vefât etti. Ebü’l-Hasen Havfî, istibrâ ve istincâ ile ilgili olarak, hocası Muhammed bin Abdullah Nişâbûrî’den şöyle nakleder:

Devamını oku...

Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Mart 2018

İbn-i Hâmid-i Verrâk hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de, hacdan dönerken, Mekke yolunda vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Mart 2018

Ahmed bin Abdurrahmân İşbilî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimlerindendir. 293 (m. 906)’da Endülüs’te (İspanya) İşbiliyye’de (Sevilla) doğdu. 399 (m. 1009)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Aciz bir insan olduğunu unutma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Mart 2018

Ali bin Ahmed Sa’dî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 595 (m. 1199)’de doğdu. 690 (m. 1291)’da Şam’da vefât etti. Namazın fazileti hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Mart 2018

Ahmed Sayyâd hazretleri Yemen’de yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 579 (m. 1183)’de Zebîd şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimete şükredenin nimetleri artar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Mart 2018

Ebü’l-Kâsım Nasrabâdî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da Nişâbûr’da doğdu. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti. 367 (m. 977)’de orada vefât etti. Kendisi anlatıyor: 

Devamını oku...

Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Mart 2018

Molla Zeyrek hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. Asıl adı Mehmed olup, Hacı Bayrâm-ı Velî'den ders aldı. "Zeyrek" ismi de kendisine onun tarafından verildi. Şah Efendi'nin derslerine girerek tahsilini ilerletti. 903 (m. 1497)’de Bursa'da vefat etti. Bir dersinde zekât hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Hayâ edilmeyen işte hayır yoktu

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Mart 2018

Ahmed bin Ebî Hayseme hazretleri hadîs, târih, edebiyat ve neseb âlimidir. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi, râvîlerinin halleriyle, birlikte ezberden bilen) ve zamanının imâmı idi. 185 (m. 801)’de doğdu. 279 (m. 892)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...