Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Eylül 2017

Ebu’l-A’lâ el-Basrî hazretleri hadîs âlimidir. 111 (m. 729)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günahı çok olan çok su dağıtsın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Eylül 2017

Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi Yüzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Seyyiddir. 1172 (m. 1758)’de İstanbul’da doğdu. 1249 (m. 1833)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde su içme âdâbını şöyle anlattı:

Devamını oku...

İşi, sözüne uygun olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Eylül 2017

Ahmed bin Yahyâ el-Adevî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 600 (m. 1204) senesinde doğdu. 749 (m. 1348) senesinde Kudüs’te vefât etti. Buyurdu ki:
 

Devamını oku...

Dilini yersiz sözlerden koru

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Eylül 2017

Yûnus bin Ubeyd hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Basralıdır. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Enes bin Mâlik’i gördü. 139 (m. 756) yılında vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) idi. Yûnus bin Ubeyd’in, Hazreti Hasan’dan rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: 

Devamını oku...

İnsanların elindekine düşkün olma ki

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Eylül 2017

Ebü’l-Feth Kavvâs hazretleri hadîs âlimlerindendir. 303 (m. 915)’de Bağdâd’da doğdu. 385 (m. 995) yılında, aynı yerde vefât etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Eylül 2017

İbn-i Hübeyre hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Abbasî halîfesi Muktefî’nin veziri idi. 499 (m. 1105)’de Irak’ta doğdu. 556 (m. 1161)’da Bağdad’da vefât etti. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yaptığı açıklamalar meşhûrdur. Şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlâ günahını affetti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Eylül 2017

Ali bin Ahmed hazretleri hadîs âlimlerindendir. 628 (m. 1231) yılında Kahire’de doğup, 704 (m. 1305) yılında orada vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Onun için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ağustos 2017

Ya'kub ibn-i Şeybe hazretleri hadis hafızıdır. 182'de (798) Basra'da doğdu. Yahya bin Maîn ve Ahmed bin Hanbel gibi muhaddislerden ders aldı. Tah­silini tamamladıktan sonra Bağdat'a yer­leşip burada ve Sâmerrâ'da hadis okutan İbn-i Şeybe 262'de (m. 875) Bağdat'­ta vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Zilhiccenin ilk on gününün fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ağustos 2017

İmâdüddîn İsmâîl el-Makdisî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 782'de(1380) Kudüs'te doğdu. Burada Kur'ân-ı kerim ve bazı temel eserleri ezberledi. Sonra ilim tahsili için Kahire'ye gitti. Orada Şafiî fıkhı tahsil ederek Kudüs'e döndükten sonra talebe yetiştirdi.  852 (m. 1448) tarihinde vefat et­ti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hendekte yaşanan mucizeler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Ağustos 2017

Ömer bin Şebbe en-Nümeyri hazretleri fıkıh, hadis ve tarih âlimidir. 173'te (m. 789) Basra'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. 262 (m. 876)’da Sâmerrâ'da vefat etti. Târihu'I-Medîneti'I-münevvere adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...