Sâlih arkadaş, seni gafletten uyandırır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Kasım 2018

Şeyh Fethullah-ı Verkânisî hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen evliyâdandır. Siirt'in Verkanis köyünde doğdu. Nakşibendiyye yolu büyüklerinden, büyük velî Abdurrahmân Tâhî (Tâgî) hazretlerinin sohbetlerine devâm etti ve kızı Tayyibe Hâtunla da evlendirdi. Tasavvuf yolunda ilerledi. 1899 (H.1317) senesinde Bitlis'te vefât etti.

Devamını oku...

Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Kasım 2018

Ebezâde Abdullah Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmlarının ellibirincisidir. Bulgaristan’da Balçık kasabasında doğdu. 1126 (m. 1714)’de Trabzon’a giderken, bindiği gemi battı ve boğularak vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, kendilerine zulmediyorlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Ekim 2018

Ali bin Sûdûn Yeşbegavî hazretleri Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, edîb ve şâirdir. 810 (m. 1407)’de Kâhire'de doğdu. 868 (m. 1464)’de Şam'da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün Müslümanlara hürmet et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Ekim 2018

Ahmed ibn-i Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de doğdu. 1020 (m. 1611)’de Hindistan’ın Benderşahar şehrinde vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kendi çıkarlarının arkasından koşma

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Ekim 2018

Burhânüddîn İbrâhim er-Rakka hazretleri tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimidir. 647 (m. 1249)’de Suriye’de Rakka’da doğdu. 703 (m. 1303)’de Şam’da vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Kâinâta ibret nazarıyla bakmak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Ekim 2018

Eyyûbî Abdullah Efendi Osmanlı kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. Eyüpsultan semtinde ikâmeti sebebiyle "Eyyûbî" denildi. 1252 (m. 1836) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şeyhülislâm Hamdizâde Mustafa Efendi’den, Gelenbevî İsmâil Efendi’den, kırâat ilmi ve yüksek ilimleri okudu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allah, en hayırlı koruyucudur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ekim 2018

Ebû Muhammed Sa’bî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158) yılında Yemen’de, Sehfene’de vefât etti. Yemen’deki ilim merkezlerinde ilim öğrendikten sonra, Hicaz tarafına gitti. Hicaz’da İslâm âleminin çeşitli bölgelerinden gelen âlimlerin ilminden istifâde etti. Zamanında, Yemen Müslümanlarının en ileri gelen âlimi oldu.

Devamını oku...

Vakitleri çalışmakla ve ibâdetle geçirmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Ekim 2018

İmâmüddîn ibn-üs-Sükkerî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158)’de Mısır’da doğdu. 624 (m. 1227)’de vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Abdesti bozanlar ve bozmayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Ekim 2018

Ebû Bekr Harrânî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Urfa-Harran’da doğdu, 624 (m. 1227) senesinde aynı yerde vefât etti. Bağdad’da İbn-i Şâtîl ve başkalarından hadîs-i şerîf dinledi. Daha sonra Vâsıt’a giderek orada Hanefî mezhebi fıkıh ilmi tahsil etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şüphe etmek küfre sebep olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Ekim 2018

İbn-i Ziyâd hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 238 (m. 852) senesinde Horasan’da Nişâbûr’da doğdu. Buradan Irak, Şam, Mısır şehirlerine giderek ilim tahsil etti. Son olarak Bağdâd’a yerleşti. 324 (m. 936) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...