Onlar işitirler, fakat cevap veremezler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Mart 2019

Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Filistin’de Nablus’ta doğdu. H. 1033 (m. 1623)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Niçin bizden ibret almadın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Mart 2019

Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri büyük kırâat ve tefsîr âlimidir. 355 (m. 966)’da Tunus’ta Kayrevan’da dünyâya geldi. 437 (m. 1045)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Mülk sûresinin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Mart 2019

Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 819 (m. 1416)’da Filistin’de Remle’de doğdu. 888 (m. 1483)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, Sünnet-i seniyyeye uygun itikâdı şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bilmemek özür değil günah olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Mart 2019

Magnisavîzâde Mehmed Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Hân devrinin büyük âlimlerindendir. Aslen Magnisa (Manisa)lıdır. 888 (m. 1483) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onlar, kâfirlere karşı çok şiddetlidirler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Mart 2019

Muhammed Kastalânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 614 (m. 1218)’de Mısır’da doğdu. 686 (m. 1287)’de vefât etti. Bir dersinde Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Ümmetim! Yâ Rabbî! Ümmetim

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Mart 2019

Kâdızâde Kutbeddîn Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Bursa’da doğdu. 957 (m. 1550)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, bu ümmetin üstünlüğünü anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Mart 2019

Kâsım bin Sellâm hazretleri fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimidir. 154 (m. 770)’de Afganistan’da Herat’ta doğdu. İlim tahsilinden sonra o devirde büyük bir İslam beldesi olan Tarsus’a giderek kadılık yaptı. 224 (m. 839)’da Medine’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İslâmiyet üç kısımdır: İlim, amel ve ihlâs

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Mart 2019

Kadı Hüseyn Merverrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Horasan’da Merverrûz’da doğdu. Nîşâbur'da büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönderek kadılığa tayin edildi. 462 (m. 1069)’de Merverrûz'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kimse bu kelâmın sahibine âsi olmasın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Mart 2019

Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı târihinde “Vak’a-i Hayriyye” diye bilinen yeniçeri ocağının kaldırılmasına dâir fetvâyı veren Yüzdördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. “Kâdı-zâde” diye şöhret bulmuştur. 1160 (m. 1747)’de Tokat’ta doğdu. 1254 (m. 1838)’de İstanbul’da vefât etti. Eyyûb Sultan civarında, Bostan İskelesi yakınına defnedildi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah efendimizi vesîle ederek istemek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Şubat 2019

Ebû Abdullah Tlemsânî hazretleri tasavvuf büyüklerinden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 607 (m. 1210)’da Cezayir’deki Tlemsan şehrinde doğdu. 683 (m. 1284) yılında Kâhire’de vefât etti. “Misbâh-üz-zulâm” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...