Âhiretin azapları pek acı ve sonsuzdur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Mart 2021

Ahmed Ervâdî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halifelerindendir. Lübnan’da Trablusşam’ın Ervâd kasabasında doğdu. İlim ve irfânını arttırmak için Trablusşam, Mısır ve başka yerlere gitti. Zamânın meşhur âlimleriyle görüştü. Kendilerinden icâzet, diploma aldı. Daha sonra da Şam'da evliyânın göz bebeği Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Kısa zamanda olgunlaştı. Kendisine icâzet verilip insanlara doğru yolun bilgilerini anlatıp öğretmek için Trablusşam'a gönderildi. 1858 (H.1275) senesinde orada vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Açıktan işlenen günah herkese zarar verir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Mart 2021

Muhammed İbnü'l-Hâc El-Abderî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 640 (1243)’de Fas'ta doğdu. İlk tahsilininden sonra Kahire'ye yerleş­ti. Burada meşhur âlimlerden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 737'de (m. 1336) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hatim sevâbına kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Mart 2021

İbrâhîm ibn-i Vesîk el-İşbîlî hazretleri kıraat âlimidir. 567'de (m. 171) Endülüs'­te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada büyük âlimlerden kıraat tahsil etti. Musul, Şam ve Mısır'da kıraat dersleri verdi. 654 (m. 1256)’da İşbîliye'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Mart 2021

Ahmed İbnü'l-Furât hazretleri hadis âlimidir. 180 (m. 796)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Küçük yaşta hadis tahsiline baş­ladı. Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Şam, Mısır ve Cezîre'ye giderek büyük âlimlerden hadis tahsil etti. 258'de (m. 872) İran’da İsfahan'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yavrum! Bu dünya imtihan yeridir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Mart 2021

Ali Sebtî hazretleri Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. Diyarbakırlı olup seyyiddir. Elazığ-Palu ilçesinde vefat etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin kardeşi Muhammed Sahib'in sohbetlerinde kemâle geldi. Muhammed Sahib'in hazırladığı icâzetnâmesini Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri tasdîk etti. İcâzetnâmesini talebelerinden Abdullah-ı Mekkî Palu'ya getirdi ve teslim etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İslâmiyetin aslı üçtür: İlim, amel ve ihlâs

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Şubat 2021

Bülbülcüzade Abdülkerim Efendi, Osmanlı tasavvuf âlimlerindendir. İstanbul'da doğdu. Şeyh Abdülehadi Nûrî hazretlerine intisab edip tahsil ve sülûkünü tamamladıktan sonra hilafet aldı. Selâtin camilerinin bazılarında kürsü şeyhliği hizmetini ifa etti. 1106 (m. 1694)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bakara Kur´ân'ın zirvesi Yasîn ise, kalbidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Şubat 2021

Simkeşzade Hasan Feyzi Efendi Osmanlı ulemasındandır. Şeyh Abdülehad Nuri'den hilâfet aldıktan sonra Bayramiye melâmilerinin şeyhlerinden Şeyh Beşir Efendi'ye intisap etti. 1102 (m. 1690)’da vefat etti. “Beydavî tefsirinin Bakara sûresi bölümüne talikatı” isimli eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Nefis, ahmak ve câhil hizmetçidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Şubat 2021

Nasr bin İbrahim Makdisî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 407 (m. 1016)’da Filistin’de Nablus'ta doğdu. Kudüs, Diyarbekir ve Meyyâfârikin'e (Silvan) giderek ilim tahsil etti. Şam’a yerleşti ve burada talebe yetiştirdi. 490 (m. 1096)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sû-i zan, yanlış karar vermeye sebep olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Şubat 2021

Kabîsa bin Ukbe es-Süvâî hazretleri hadis ve tefsir âlimidir.136 (m. 753)’de Kûfe'de doğdu. Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Ahmed bin Hanbel hazretleri, onun talebelerindendir. 215’te (m. 830) Kûfe'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dargın olanla, üç gün içinde barışmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Şubat 2021

Şemsüddîn Muhammed İsfahanî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 616'da (m. 1219) İran’da İsfahan'da doğdu. Sonra Bağdat'a, Şam’a, nihayet Kahire'ye giderek ilim tahsil etti. Kahire'de Sâhibiyye Medresesi'nde ders verdi. 688 (9 Ağustos 1289) tarihinde Kahire'de vefat etti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...