Kur'an, bize Resûlullahın okuduğu gibi ulaşmıştır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Aralık 2020

Abdülcelîl bin Mûsâ el-Kasrî hazretleri kelâm, hadîs ve tefsir âlîmidir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. sonra Fas'ta Sebde yakınlarındaki Kasr-ı Abdülkerîm'e göç etti. Orada evliyanın meşhurlarından Ebü'l-Hasan ibn-i Gâlib'in sohbetlerinde kemale geldi. 608 (m. 1211)’de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nefsinin emri altına girmeyesin ki

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Aralık 2020

Seyyid Ahmed Kâsânî, Silsile-i aliyye büyüklerinden Kâdî Muhammed Zâhid hazretlerinin halifelerindendir. 866'da (m. 1461) Türkistan’da Fergana’nın Kâsân kasabasında doğdu. Gençliğinde Taşkent'e gidip Nakşibendî şeyhi Kâdî Muhammed Zâhid hazretlerine intisap etti. On iki yıl kendisine hizmet ettikten sonra icazet alarak Semerkant yakınlarındaki Dehbîd köyüne yerleşti. 949'da (m. 1542) burada vefat etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Haram işlememek için kendini çukura atan zat

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Aralık 2020

Hakim-i Tirmizî hazretleri hadîs âlimlerinin ve evliyanın büyüklerindendir. İsmi, Muhammed bin Ali’dir. Buhârâ’nın güneyinde Tirmiz’de doğdu. 320 (m. 932)’de Nişâbûr’da şehîd edildi. Horasan ve Irak’taki muhaddislerden hadîs-i şerîf öğrenmiştir. Ebû Türâb Nahşebî, Ahmed bin Hadraveyh ve İbn-i Celâ gibi evliyâ ile beraber bulunmuş ve onlardan çok istifâde etmiştir.

Devamını oku...

Kur’ân okunan evden Arş'a nûr yükselir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Aralık 2020

Muhammed bin Hüseyn Kalânisî hazretleri kıraat âlimidir. 435 (m. 1043)’de Irak’ta Vâsıf'ta doğdu. Bağdat'a giderek zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ilmini tahsil etti. Bağdat'ta bir müddet kıraat dersleri verdik­ten sonra Vâsıt'a dönerek Vâsıt Camii'nde ders okutmaya başladı. 521'de (m. 1127) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhabbet ve edep timsali bir talebe

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Aralık 2020

Muhammed Şüveymî hazretleri Midyen Eşmûnî hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerindendir. Kaynaklarda doğum ve vefât târihleri bulunmayan Şüveymî, dokuzuncu asrın sonlarında vefât etti. 

Devamını oku...

İnsanlar ne kadar gaflet içindeler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Aralık 2020

Ali bin Humeyd hazretleri Mısır’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da, Kûs kasabasında doğdu. 613 (m. 1216)’da Kınâ şehrinde vefât etti. İsmâil Menfelûtî şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bu odalar kime âittir ey Allah'ın Resûlü?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Aralık 2020

Ebû Hatim Râzî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 195 (m. 810)’da İran’da Rey şehrinde doğdu. 277 (m. 890)’da Bağdâd’da vefât etti. Yüzbin hadîs-i şerîfi, rivâyet edenleri ile birlikte ezberlemiş olup, hadîs ilminde hafızdır, İmâm-ı Buhârî ve İmâm-ı Müslim’in akranlarındandır. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki;

Devamını oku...

Namaz, Allahü teâlâya münâcaat hâlidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Aralık 2020

Ebû Ca’fer Murabba hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezbere biliyordu. 266 (m. 899)’da vefât etti. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Devamını oku...

Âlimlerin huzurunda edepli olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Aralık 2020

Ebû Bekir Şeybânî hazretleri kırâat ve ferâiz âlimidir. 439 (m. 1047)’de Irak’ta Selh’de doğdu. 527 (m. 1133)’de Bağdad’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında şunları buyurdu:

Devamını oku...

Tasavvuf, Allah'a yakınlık demektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Aralık 2020

Fethullah Evdehî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan'da Delhi’de yaşadı. Şeyh Sadreddîn Hakîm'in talebesi oldu. Onun yanında ve hizmetinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerledi ve Çeştiyye icazeti alarak talebe yetiştirdi. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin babası Abdülehad hazretlerinin hocası olan Abdülkuddûs bin Abdullah da, Fethullah Evdehî hazretlerinin talebesidir. Onyedinci miladi (onuncu hicri) asrın başlarında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...