Arkadaşları arasında kendini farklı görmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Mayıs 2017

Takıyyüddîn-i Temîmî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve meşhûr “Tabakât-üs-seniyye fî terâcim-il-Hânefiyye” kitabının sahibidir. Tabakât-üs-seniyye isimli eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Bildiği ile amel etmeyenler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Mayıs 2017

Muhammed ibn-i Sâig hazretleri kırâat ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 636 (m. 1238)’de doğdu. 725 (m. 1325)’de Kâhire’de vefât etti. İlmin fazilet ve üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Yolculukta namaz oruç ve kurban

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Mayıs 2017

Ebû Sa’îd Mehmed Efendi Yirmidokuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1003 (m. 1594) senesinde İstanbul’da doğdu. 1072 (m. 1662) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bundan daha hayırlısı var

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Mayıs 2017

Ubeydullah bin Utbe hazretleri Tabiînden olup, Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisidir. 98 (m. 716) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kullar, belâlarla imtihan edilir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Mayıs 2017

Ebû Ahmed el-Mukrî hazretleri Bağdad’da yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 406 (m. 1015)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahü teâlâdan hayâ etmek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Mayıs 2017

Fahreddîn Mâristaniyye hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 541 (m. 1147)’de doğdu. 599 (m. 1202)’de vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Mayıs 2017

Türâbî Efendi, Sultan İkinci Bâyezîd zamanı Osmanlı âlim ve şâirlerindendir. 922 (m. 1516)’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman evvel oğluna şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Onlar, Rablerinin yanında diridirler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Mayıs 2017

Şeyh Tâceddîn Bârinbârî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. “Tuvayr-ul-leyl” (gece kuşu) lakabı ile meşhûr oldu. 654 (m. 1256)’da doğdu. 717 (m. 1317)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Mayıs 2017

Ahmed Muhtar Efendi yüzonikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. "Turşucuzâde" diye bilinir. 1238 (m. 1822)’de İstanbul’da doğdu. 1292 (m. 1875)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mucize ve kerâmet hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Mayıs 2017

İbrâhim Trablûsî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 853 (m. 1449)’da Lübnan’da Trablus’ta doğdu. 922 (m. 1516)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...