Sûizan, sözlerin en yalanıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Temmuz 2017

Ahmed bin Muhammed Vâsıtî hazretleri Hanbelî mezhebi hadis âlimlerindendir. Hadis ilminde hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîf ezberlemiş idi. 626 (m. 1229)’da Irak’ta Vâsıt’ta doğdu. 698 (m. 1299)’da Bağdad’da vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

Melekleri sevindiren ibadet: Namaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Temmuz 2017

Hasan bin Muhammed Bekrî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 574 (m. 1178)’de Şam’da doğdu. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’in (radıyallahü anh) soyundandır. Ömrünün sonuna doğru Mısır’a gitti. 656 (m. 1258) yılında orada vefat etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîflerde, Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 

Devamını oku...

Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Temmuz 2017

Ebü’l-Ferec Bağdâdî hazretleri fıkıh, hadis ve kelam âlimlerindendir. 477 (m. 1084)’de doğdu. 573 (m. 1177)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Benim ecdadım en iyi insanlardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Temmuz 2017

Saçaklızâde Mehmed Efendi Osmanlı tefsir, hadis fıkıh âlimidir. Maraş’ta doğdu. 1145 (m. 1732)’de aynı yerde vefât etti. “Risale fî îmân-ı vâlideyy Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Onlar, katıksız ekmek gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Temmuz 2017

Zekeriyyâ Ensârî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 826 (m. 1423) senesinde Mısır-Senîke’de doğdu. 926 (m. 1520) senesinde Kâhire’de vefât etti. Küçük yaşta Câmi-ül-Ezher’e girerek bütün ilimleri öğrenip, hepsinde mütehassıs oldu. Tasavvufta Muhammed Gamrî’nin sohbetlerinden de çok istifâde etti. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Tabakât-ül-Kübrâ’sında şöyle yazmaktadır: 

Devamını oku...

Garip Müslümanlara müjdeler olsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Temmuz 2017

İbn-i Seken hazretleri hadîs âlimlerindendir. 294 (m. 908)’de Bağdâd’da doğdu. 353 (m. 964)’de Mısır’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Başkalarının ayıbını araştırma

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Temmuz 2017

Sa’îd bin Mensûr el-Yemenî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Çok kerâmeti görüldü. 660 (m. 1262) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müdâra ederken güler yüzlü ol!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Temmuz 2017

Yahyâ bin Sa’îd hazretleri Tabiînden fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. Medîneli olup kadı (hâkim) idi. 143 (m. 760)’de Hâşimiyye’de vefât etti. Hadîs ilminde huccettir ve çok hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ahiret saadeti onlar içindir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Haziran 2017

Abdülkâdir Cebâlî hazretleri Tunus’ta yetişen fıkıh âlimlerindendir. 1122 (m. 1710)’da Tunus’ta vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onların iyiliklerini yok ederiz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Haziran 2017

Şemseddîn Muhammed Cevcerî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1418)’de Mısır’da, Cevcer’de doğdu 889 (m. 1484)’de vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...