İhtiyacı olana ödünç verilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Ocak 2019

Şerefüddîn İsâ el-Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 740 (m. 1339)’da Gazze’de doğdu, 799 (m. 1397’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Başkasının malına zarar verenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Ocak 2019

İbrâhim Nazîra Efendi Osmanlı kadılarındandır. Edirne’de doğdu. 1188 (m. 1774)’de aynı yerde vefât etti. Fetvalarında buyurdu ki:

Devamını oku...

Zâlim bile olsa, kardeşine yardım et

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Ocak 2019

Burhâneddîn bin Muzaffer hazretleri hadîs âlimlerindendir. 546 (m. 1151)’da doğdu. 620 (m. 1223)’de Musul’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Eshâbımın ismini işitince, susunuz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Ocak 2019

Ebû Mes’ûd-i Dımeşkî hazretleri Şam’da yetişen hadîs âlimlerindendir. “Kitâb-ül-etrâf ales-Sahîhayn” isminde meşhûr bir eseri vardır. 400 (m. 1010)’da, 30 yaşında Bağdâd’da vefât etti. Eshâb-ı kiramın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Devamını oku...

Namaz dînin direğidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Ocak 2019

Tophânelizade Mahmûd Efendi Elliüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Sultan İkinci Mustafa Hân’ın imamlığını yaptığı için, “İmâm-ı Şehriyârî” diye meşhûr olmuştur. İstanbul’da doğdu. 1130 (m. 1717)’de aynı yerde vefât etti. Bir fetvasında namaz hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Aralık 2018

Mengübars bin Yalınkılınç hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Türkmen asıllı olup Bağdad’da yaşamıştır. 652 (m. 1254) yılında vefât etti. “El-Usûl-ül-i’tikâdiyye alâ mezheb-i İmâm-ı Ebî Hanîfe” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Zalim bir hükümdârdı sâlih bir mümin oldu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Aralık 2018

Mecdüddîn İsmâil bin Muhammed hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Şîrâz’da doğdu. 748 (m. 1347)’de orada vefât etti. İbn-i Battûta seyahatnamesinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Kurtuluş, sâlihlerin sohbetindedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Aralık 2018

Mustafa Rızâüddîn Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1679 (H.1090) senesinde Şebinkarahisar’da doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul'da vefât etti. Küçük yaşta İstanbul’a giderek ilim tahsîline başladı. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenip, kısa zamanda yetişti. Edirne’de Arabzâde Hacı Muhammed İlmî Efendinin sohbetlerinde bulundu. Ondan Müceddidiyye yolundan icâzet aldı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cömertliğin en yüksek derecesi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Aralık 2018

Matar Bâzerâyî hazretleri Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerindendir. Necef’te doğdu. 550 (m. 1155)’de vefât etti. Seyyîd Ebü’l-Vefâ hazretlerinin talebelerindendi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkesin gökte iki kapısı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Aralık 2018

Ebû Gıyâs Mansûr bin Mu’temir hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Kütüb-i sitte’nin tamamında ismi geçer. Kûfelidir. 132 (m. 749)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...