Talebe olmadıkça âlim olunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Eylül 2018

Zeynelâbidîn bin Abdürraûf Münâvî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1022 (m. 1613)’de Mısır’da vefât etti. Babası Abdurraûf Münâvî de büyük bir alim idi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mirâc, hem beden hem de ruh ile oldu

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Eylül 2018

Ali bin Ahmed Sellâmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 813 (m. 1410)’de Kâhire’de doğdu. 887 (m. 1472)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her asırda, her kavme peygamber gelmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Eylül 2018

Amasyalı Âkif Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1686 (H.1098) senesinde Amasya'da doğdu. 1760 (H.1173) senesinde Amasya'da vefât etti. Zamanının ileri gelen âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Sultan Bâyezîd Medresesine müderris, daha sonra Amasya Müftüsü olarak vazîfe yaptı. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sen hiç üzülme yâ Resûlallah

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Eylül 2018

Ebû Hafs Ömer bin Ali hazretleri fıkıh, hadîs ve târih âlimidir. 723 (m. 1323)’de Kâhire’de doğdu. 804 (m. 1401)’de Kâhire’de vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Size, Hazreti Ömer’i halife yaptım

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Eylül 2018

Abdülkâdir ibn-i Muzaffer hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 833 (m. 1430)’de Irak’ta Hüseyniyye’de doğdu. 892 (m. 1487)’de vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) faziletleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Peygamberlerin hepsine inanmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Eylül 2018

Şehâbeddîn Ahmed Haskefî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. “İbn-i Molla” diye meşhûr oldu. 937 (m. 1530)’de Batman-Hasankeyf’de doğdu. 1003 (m. 1590)’de Halep’te şehîd edildi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O kâinatın efendisi zamanın güneşidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Eylül 2018

Celâleddîn ibn-i Hatîb Dâreyyâ hazretleri siyer, hadîs ve fıkıh âlimidir. 745 (m. 1344)’de doğdu. 811 (m. 1408)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Açın karnını doyur susayana su ver

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Eylül 2018

Sa’d bin Osman Mısrî hazretleri Hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da doğdu. 592 (m. 1196) yılında Bağdat’ta vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahü teala mutlak yaratıcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Eylül 2018

Tavîl Muslihuddîn Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Kastamonu'ya bağlı Küre'de doğdu. On altıncı asrın başlarında Bursa'da vefât etti. Zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Şeyh İlâhî hazretlerine talebe olup, hizmetinde bulundu. Tasavvufta yüksek mertebelere ulaştı ve kemâle erdi.

Devamını oku...

Hayırlı işe besmele ile başlamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Eylül 2018

Mevlânâ Hüsâmeddîn Pârisâ hazretleri Hâce Alâüddîn-i Attâr’ın yüksek talebelerinden ve halîfelerindendir. Kabri Afganistan’da Belh şehrindedir. Mevlânâ Hüsâmeddîn Pârisâ buyurdu ki:

Devamını oku...