Resûlullaha salevât okumanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Ocak 2021

Ebû Sa’îd Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf âlimidir. İran’da Nişâbûr’da doğdu. Irak’a, Şam’a, Mısır’a ve Hicaz’a gitti. Oralarda zamanın âlimlerinden ilim öğrendi. Daha sonra Nişâbûr’a döndü. 407 (m. 1016) senesinde orada vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı eserindeki Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem ) salât ve selâm getirmenin fazileti bâbında şöyle naklediyor:

Devamını oku...

Mucizeyi de kerameti de yaratan Allah’tır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Ocak 2021

İbn-i Bint-il-Eazz hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 695 (m. 1296)’da  Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Teyemmüme başlarken niyet etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Ocak 2021

Şehîd Mes’ûd Efendi, Otuzaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1066 (m. 1656)’de Bursa’da vefât etti. Evliyaya muhabbeti çok idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cuma, müminlerin bayramıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Ocak 2021

Muhammed bin Ebî Bekr hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. Buhârâ’da müftü idi. 573 [m. 1178] senesinde vefât etti. (Şir’atül-islâm) kitabında, Cuma bahsinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâmdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Ocak 2021

Kemâleddîn Tiflisî hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 602 (m. 1205)’de Gürcistan’da Tiflis’te doğdu. 672 (m. 1273)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teala tövbe edenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Ocak 2021

Muhammed Kettânî hazretleri tasavvuf âlimlerindendir. 554 (m. 1159)’da vefât etti. “Menâzil-ül-muhabbet” adlı eserinde, muhabbetin yüz mertebesini sayıp izah etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Peygamberimize tâbi olmak farzdır, lâzımdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Ocak 2021

Muhammed bin Ebî Bekr hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve kelâm âlimidir. 491 (m. 1098)’de doğdu. 573 (m. 1177)’de vefât etti. En meşhur eseri Şir’at-ül-İslâm adlı eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Zafer ve yardım, ancak Allahü teâlâdandır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Ocak 2021

Muhammed ibn-i Zekî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 550 (m. 1155)’de Şam’da doğdu. 598 (m. 1201)’de aynı yerde vefât etti. Kudüs’ün Haçlılardan geri alındığı gün Mescid-i Aksâ’da okuduğu hutbe dillere destan oldu. Bu hutbesinde, kahraman İslâm askerlerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Kusurlarımdan sana iltica ederim Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Ocak 2021

Ebû Bekr ibn-i Münzir hazretleri fıkıh ilminde mutlak müctehid olup, Mekke’de “Şeyh-ül-harem” diye meşhûr idi. 242 (m. 856)’de İran’ın Nişâbûr şehrinde doğdu. 319 (m. 931)’de Mekke’de vefât etti. Bu mübarek zatın, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizden ve O’nun Sahâbîlerinden rivâyet ettiği duâlardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Kur’ânı biz indirdik, yine biz koruyacağız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Ocak 2021

Burhânüddîn ibn-i Kerekî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 835 (m. 1432)’de Kâhire’de doğdu. 922 (m. 1516)’da aynı yerde vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...