Dünyâda, saâdetin anahtarına kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Ağustos 2019

Hâce Şerefüddîn Ahmed Münîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1263 (H.661) senesinde Hindistan’da Bihar'ın Münîr kasabasında doğdu. 1380 (H.782) senesinde vefât etti. Nizâmüddîn Evliyâ hazretlerinin halifelerinden Necîbeddîn Firdevsî’nin sohbetlerinde yetişti. İcazet verilerek talebe yetiştirdi.
Hâce Şerefüddîn Ahmed Münîrî hazretleri yetmiş altıncı mektubunda buyuruyor ki:

Devamını oku...

Mümin, din kardeşini kendine tercih eder

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Ağustos 2019

Vâ’iz Muhammed Hocendî hazretleri fıkıh âlimlerindendir. Mâverâünnehir’de Hocend’de doğdu. Sonra İsfehân’a yerleşti. 483 (m. 1090) senesinde vefât etti. Bir vaazında şunları anlattı:

Devamını oku...

Sır açıklamak insanı küçük düşürür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Ağustos 2019

Ebû Ca’fer Tusî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 254 (m. 864) senesinde vefât etti. Ma’rûf-i Kerhî ve diğer büyük zâtların da sohbetinde bulundu. Rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîf şöyledir:

Devamını oku...

Efendisinden kölesine yazılmış mektup gibi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Ağustos 2019

Ebü’l-Feth Nişâbûrî hazretleri tefsîr âlimidir. 522 (m. 1128)’de doğdu. İran’da Nişâbûr’da doğdu. 599 (m. 1203)’de Mısır’da vefât etti. Tefsirinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Vesvese şeytandandır ve günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ağustos 2019

Ebû Muhammed el-Buhârî eş-Şâfiî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Bağdâd’da yaşamıştır. 398 (m. 1007) senesinde vefât etti. Fıkıh ilminde zamanının en meşhur âlimi idi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm bir değil binlerce mucizedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ağustos 2019

İbn-i Muhallid hazretleri hadîs, fıkıh ve târih âlimidir. 233 (m. 848)’de Bağdâd’da doğdu. 331 (m. 943) senesinde aynı yerde vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

O, namazlarını hep geciktirirdi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Zâgûlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 472 (m. 1079)’da Türkistan’da Merv’de doğdu. 559 (m. 1164) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Mümine cahillik yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ağustos 2019

Muhammed El-Beclî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Doğum târihi bilinmemekte olup, 621 (m. 1224) senesinde vefât etti. İlim öğrenmenin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim öğretmenin fazileti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Ağustos 2019

Ebû Ali Hâşimî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 345 (m. 957)’de doğdu. 428 (m. 1037)’de Bağdad’da vefât etti. Birçok kitap yazdı. Kitâb-ül-i’tikâd adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Sadaka, Rabb'in gadabını söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ağustos 2019

İbrâhim bin Ya’kûb El-Cürcânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Horasan yakınlarında, Belh şehrine bağlı Cürcân köyünde doğdu. 259 (m. 873)’de Şam’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: 

Devamını oku...