Kullarımdan gereği gibi şükreden azdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Ocak 2018

Mehmed Emîn Efendi Seksenbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Gözlük kullandığından dolayı “Camgöz” diye bilinirdi. 1117 (m. 1705)’de Edirne’de doğdu. 1191 (m. 1777)’de Bursa’da vefât etti. Emîr Sultan Kabristanı'nda medfûndur. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

İskât yapılması için vasiyet etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Ocak 2018

Ahmed Sa’îd Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Seyyid olup, 1150 (m. 1737)’de Şam’da doğdu. 1180 (m. 1766)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bir iyiliğe on misli sevap veririm

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Ocak 2018

Ebu Sahra bin Seleme hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. Basra’nın müftîsi idi. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîf ezberlemiş hadis hafızıdır. Hammâd bin Seleme buyurdu ki:

Devamını oku...

Hakîkî Allah sevgisini tadanlar.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Ocak 2018

Hammâd bin Müslim Debbas, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin hocalarındandır. 525 (m. 1131)’de Bağdad’da vefât etti. 

Devamını oku...

Allahü teâlâya "dost" olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Ocak 2018

Ebü’s-Senâ Harrânî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 511 (m. 1117)’de Urfa-Harran’da doğdu. 598 (m. 1202)’de orada vefât etti. Bir dersinde namazın ehemmiyeti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Ocak 2018

Hamîd-i Tavîl hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerindendir. 68 (m. 761)’de doğdu. Basra’da yaşadı ve 143 (m. 761)’de namazda kıyamda iken düştü ve vefât etti. 

Devamını oku...

Fıkıh âlimlerinden ayrılan dalalettedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Ocak 2018

Ahmed el-Esedî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 611 (m. 1214)’de doğdu. 662 (m. 1264)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O dilemezse, hiçbir şey hareket edemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Aralık 2017

Ali bin Ahmed Mekkî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. İran’da, Rey’de doğdu. Bir süre sonra Şam’a gitti. 598 (m. 1201) yılında orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Aralık 2017

Hüsâmeddîn Hüseyin Efendi Fâtih Sultan Mehmed zamanında yaşamış âlimlerden olup aslen İran’ın Tebrîz şehrindendir. 880 (m. 1475)’de Edirne’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun annesini buraya getirin

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Aralık 2017

İbn-i Zenceveyh hazretleri hadîs âlimlerinden olup hafız, yani ravileriyle birlikte yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilenlerdendi. Horasan’ın Nesâ kasabasında 180 (m. 796)’da doğdu. 251 (m. 865)’de vefât etti. Kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...