O gün mahşer yerine bölük bölük gelirsiniz!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Haziran 2019

Niksârlı Muhyiddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu ve tahsilini burada tamamladı. Sultan İkinci Bâyezîd Hân tahta geçtiğinde İstanbul’a davet etti. Ayasofya’daki tefsîr derslerinde Sultan da hâzır bulunurdu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Cennetten cehenneme açılan pencere

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Haziran 2019

Ebû Bekr el-Ensârî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Ebû Bekr el-Ensârî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Dâvûd Paşa'yı idamdan kurtaran fetva!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Haziran 2019

Molla Vildân hazretleri Osmanlı kadıaskeri olup, Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 893 (m. 1488) senesinde vefât etti. Molla Vildân’ın, Fâtih Sultan Mehmed Hân zamanında Dâvûd Paşa ile ilgili bir fetvâsı meşhûrdur. Fetvâya sebep olan hâdise ve neticesi, “Şakâyık-ı Nu’mâniyye”de şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Son nefeste imân selâmeti ver Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Haziran 2019

Abdullah Pervîz Efendi, Kanunî Sultan Süleymân ve İkinci Selîm Han zamanı âlim ve kadılarındandır. 987 (m. 1579)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hak teâlânın kudreti her şeyde görülüyor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Haziran 2019

Molla Muhterem hazretleri Türkistan’da yetişip, Osmanlı ülkesinde ilim neşreden âlimlerdendir. Taşkend’de doğdu. 980 (m. 1572) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Faydalı ilim, sâlih amel ve güzel ahlâk

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Haziran 2019

Karaçelebizâde Abdülazîz Efendi Otuzüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1000 (m. 1591) senesinde İstanbul’da doğdu. 1068 (m. 1658) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Takvadan faziletli bir şey yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Haziran 2019

Ebû İshâk Ezdî hazretleri büyük hadîs âlimlerinden ve Mâlikî mezhebinin en büyük fakîhlerindendir. 179 (m. 795)’de Basra’da doğdu 282 (m. 895)’de Mekke-i mükerremede vefât etmiştir. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazda âzâlar hareketsiz olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Haziran 2019

İsmâil bin Hammâd bin Ebû Hanîfe hazretleri Hanefî mezhebinin büyük âlimlerindendir. İmâm-ı a’zam hazretlerinin torunudur. Genç yaşta 212 (m. 827) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün kötülüklerden sana sığınırız Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Haziran 2019

Ebû İshak İbrâhim Masmûdî hazretleri Cezayir’deki Tilmsân’da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerindendir. 805 (m. 1402) senesinde vefât etti. Bir vaazında cemaatte şöyle seslendi:

Devamını oku...

"Salât" rahmet istiğfar ve duâdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Mayıs 2019

Muhammed bin Nâsır es-Selâmî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle bilen), sağlam, güvenilir bir zât idi. 467 (m. 1074)’de doğdu. 550 (m. 1155)’de Bağdad’da vefât etti. Babası aslen Türk idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...