İnsanların en faziletlisi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Eylül 2017

Sâbıkuddîn Ebû Bekr Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 486 (m. 1093)’de Endülüs’ün (İspanya) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. Musul’a yerleşti ve 567 (m. 1172)’de orada vefât etti. İlmin fazileti hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Meyyit, selam vereni tanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Eylül 2017

Yahyâ bin Rebî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh, ferâiz, kelâm ve kıraat âlimlerindendir. 528 (m. 1134)’de Vâsıt şehrinde doğdu. 606 (m. 1210)’da Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ameller niyetlere göredir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Eylül 2017

Ebü’l-Hüseyn İmrânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden olup, 489 (m. 1096)’da Yemen’de doğdu. 558 (m. 1163)’de orada vefât etti. İhlâs hakkında şunları söyledi: 

Devamını oku...

Bu hâl, âlim için bir fitnedir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Eylül 2017

İmâm-ı Yezîd bin Ebî Habîb hazretleri Tabiînin büyük âlimlerindendir. 53 (m. 673)’de doğup, 128 (m. 745)’de Mısır’da vefât etti. Emevî halifesi ve büyük İslâm âlimlerinden Ömer bin Abdülazîz onu Mısır’da fetvâ vermek için vazîfelendirdi. Buyurdu ki;

Devamını oku...

Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Eylül 2017

Ebu’l-A’lâ el-Basrî hazretleri hadîs âlimidir. 111 (m. 729)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günahı çok olan çok su dağıtsın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Eylül 2017

Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi Yüzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Seyyiddir. 1172 (m. 1758)’de İstanbul’da doğdu. 1249 (m. 1833)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde su içme âdâbını şöyle anlattı:

Devamını oku...

İşi, sözüne uygun olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Eylül 2017

Ahmed bin Yahyâ el-Adevî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 600 (m. 1204) senesinde doğdu. 749 (m. 1348) senesinde Kudüs’te vefât etti. Buyurdu ki:
 

Devamını oku...

Dilini yersiz sözlerden koru

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Eylül 2017

Yûnus bin Ubeyd hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Basralıdır. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Enes bin Mâlik’i gördü. 139 (m. 756) yılında vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) idi. Yûnus bin Ubeyd’in, Hazreti Hasan’dan rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: 

Devamını oku...

İnsanların elindekine düşkün olma ki

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Eylül 2017

Ebü’l-Feth Kavvâs hazretleri hadîs âlimlerindendir. 303 (m. 915)’de Bağdâd’da doğdu. 385 (m. 995) yılında, aynı yerde vefât etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Eylül 2017

İbn-i Hübeyre hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Abbasî halîfesi Muktefî’nin veziri idi. 499 (m. 1105)’de Irak’ta doğdu. 556 (m. 1161)’da Bağdad’da vefât etti. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yaptığı açıklamalar meşhûrdur. Şöyle anlattı:

Devamını oku...