Rahmân ism-i şerîfinin manası

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Temmuz 2018

Bedreddîn ibn-i Cemâa hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 639 (m. 1241)’de Suriye’de Hama’da doğdu. 733 (m. 1333)’de Kâhire'de vefât etti. Keşf-ül-me’ânî isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Temmuz 2018

Şehâbeddîn ibn-i Asker hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’de Bağdat’ta doğdu. 732 (m. 1332)’de orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kendine istediğini herkes için iste

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Temmuz 2018

İbn-i Abd-i Rabbih hazretleri Endülüs âlimlerindendir. 246 (m. 860)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğup, 328 (m. 940)’da burada vefât etti. El-Ikd -ül-ferîd kitabından seçmeler:

Devamını oku...

Kötülükten kaçan çok ecir kazanır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Temmuz 2018

Ebû Ahmed Nişâbûrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 293 (m. 905)’de doğdu. 375 (m. 985)’de vefât etti. “Hüseynek” ismiyle tanınmıştır. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ölü ve diriye de sevap bağışlanabilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Temmuz 2018

Hüsâmeddîn Sığnakî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. “Hidâye” adındaki eseri şerh etti. Ayrıca Pezdevî’nin “Usûl”ünü de şerh etmişti. 711 (m. 1311)’de Halep’te vefât etti. “Hidâye Şerhi” isimli fıkıh kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zulmedeni affet, akrabanı gözet

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Temmuz 2018

Ebü’l-Kâsım ibn-i Beşkuval hazretleri hadîs âlimidir. 494 (m. 1101)’de doğdu. 578 (m. 1182)’de İspanya’da Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hanefi'de namazın sünnetleri

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Haziran 2018

Mehmed Şerif Efendi 109. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1130'da (m. 1717) doğdu. Medrese tahsilinden sonra kadılık, Anadolu, sonra Rumeli kazas­kerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâmlığa getirildi. 1204'te (m. 1790) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Beş vakit namaz kılmanın önemi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Haziran 2018

Fahreddîn Ahmed ibn-i Fasîh hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve şâirdir. 680 (m. 1281)’de Kûfe’de doğdu. 755 (m. 1354)’de Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazı inkâr edenlerin hâli

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Haziran 2018

Nûreddîn ibn-i Ezrak hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 809 (m. 1407)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyada iken cennet ile müjdelenenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Haziran 2018

Lâhık bin Humeyd hazretleri fıkıh ve hadis âlimi olup Tabiînin büyüklerindendir. Basra'da doğdu. Horasan'a yerleşti ve orada 100 (m. 718)’de vefât etti. Hulefa-i Râşidînin üstünlükleri hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...