Küçüklere acımak ve büyüklere saygılı olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Mayıs 2018

Ebû Abdullah ibn-i Dübeysî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 557 (m. 1162)’de Irak’ta Vâsıt şehrinde doğup, 637 (m. 1239)’de Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Mayıs 2018

Ebû Saîd ibn-i Dost hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 357 (m. 968)’de İran’da Nişâbûr’da doğdu. 431 (m. 1040)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahı anmayı âdet hâline getirmek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Mayıs 2018

Abdurrahmân bin Diyba  hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 866 (m. 1461)’de Zebîd şehrinde doğdu. 944 (m. 1537)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Mayıs 2018

Nâsîhuddîn ibn-i Dehhân hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh âlimlerinin en meşhurlarından idi. 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Duâ âdabı hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Onları mutlaka hesaba çekeceğiz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Mayıs 2018

Sa’dullah ibn-i Decâcî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 482 (m. 1089)’da Bağdad’da doğdu. 564 (m. 1169)’da orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Dinde yapılan her yenilik bidattir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Mayıs 2018

Ebü’l-Velîd ibn-i Debbâg hazretleri hadîs âlimidir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia)’da doğdu. Dâniyye’de (Denia) kadı iken, 546 (m. 1151)’de vefât etti. Mursiye’de (Murcia) defnedildi. Dinde Bidat çıkarmanın kötülüğü hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Dünyâyı âhirete tercih edenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Mayıs 2018

Takıyyüddîn ibn-i Dakîkul-ıyd hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 625 (m. 1228)’de Hicaz’da Yenbu şehrinde doğdu. 702 (m. 1302)’de Kâhire’de vefât etti. "El-Muhallâ” kitabına yazdığı mukaddimede şöyle buyurmaktadır: 

Devamını oku...

Sen o peygamberin hanımı olursun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Mayıs 2018

Tâceddîn ibn-i Sâî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat ve târih âlimidir. 593 (m. 1197)’de Bağdad’da doğdu. 674 (m. 1275)’de aynı yerde vefât etti. 26 cildlik târih kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Mayıs 2018

Şemseddîn Muhammed ibn-i Cezerî hazretleri Kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Şam’da doğdu. 833 (m. 1429)’da İran’da Şîrâz’da vefât etti. Yazdığı Hısn-ül-hasîn kitabından bazı bölümler:

Devamını oku...

Zenginin fakir hanımına zekât verilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Mayıs 2018

Çelebizâde İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1173 (m. 1760)’da İstanbul’da vefât etti. Verdiği fetvalardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...