Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Aralık 2017

Ali Sükâkînî hazretleri hadîs âlimidir. 758 (m. 1357)’de Mısır'da vefât etti. Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü teâlâ anh” hakkında naklettiği hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Sıkıntı ve borç içinde olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Aralık 2017

Ahmed Nehhâs hazretleri tefsîr, hadîs ve edebiyat âlimidir. Mısır’da doğdu. 338 (m. 950)’de Nil Nehrinde boğularak vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Her sınıfın bir himmeti vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Aralık 2017

Abdullah Ebherî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 330 (m. 941)’de vefât etti. Şöyle anlatılır: 

Devamını oku...

Sözünde durmak güzel bir haslettir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Aralık 2017

Muhammed Ebû Hamza Bezzâr hazretleri Kelâm, fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 289 (m. 901)’de Bağdad’da vefat etti. İmâm-ı Ahmed bin Hanbel, bu zâta çok saygı gösterirdi. Evliyâ hâllerine âit bir mesele olursa, “Ey Ebâ Hamza! Bu hususta ne buyurursun?” diye sorar, aldığı cevaplara hayran olurdu. Ebû Hamza buyurdu ki:

Devamını oku...

Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Aralık 2017

İbn-i Taber Mervezî hazretleri Taberistan’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. Merv’de doğdu. 376 (m. 986)’da Buhârâ’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız idi. Yüz bin hadîs-i şerîfi rivâyet edenlerle birlikte ezbere bilirdi. Naklettiği bazı Hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Tekebbür etmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Aralık 2017

Ömer Cenzî hazretleri tefsîr, nahiv ve edebiyat âlimidir. 478 (m. 1085)’de Azerbaycan’da Gence’de doğdu. 550 (m. 1155)’de Türkistan’da Merv’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennemlik ol diye lanetlemeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Aralık 2017

Ebû Dâvûd Tayâlisî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 133 (m. 750)’de doğdu. 204 (m. 819)’da vefât etti. Hadis kitabına, 2767 hadîs-i şerîf ihtivâ etmektedir. Burada Ebû Dâvûd Tayâlisî buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbini nasûh tövbesi ile süsle

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Aralık 2017

Mustafa Âşir Efendi Doksanüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Aslen Kastamonuludur. 1141 (m. 1728)’de doğdu. 1219 (m. 1804)’de İstanbul’da vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suâllere şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Aralık 2017

Muhammed Zûzenî hazretleri Maveraünnehr’de yetişen fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerindendir. 370 (m. 980)’de Buhârâ’da vefât etti. Tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Aralık 2017

Ebû Ca’fer el-Verrâk hazretleri hadîs âlimi olup, Ravîleriyle birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...