Allahü teâlânın sevdiği kullar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Haziran 2020

Abdurrahman İbn-i Ebî Hatim hazretleri hadis, tefsir ve fıkıh âlimidir. 240'ta (m. 854) İran’da Rey'de doğdu. İlim tahsili için Şam ve Mısır'a giderek zamanın büyük âlimlerinden icazet aldı. 327 (m. 938)’de vefat etti. Tefsirinde şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Kendisine dünya ve âhiret iyilikleri verilen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Haziran 2020

Abdullah ibn-i Ebî Dâvûd hazretleri Sünen hadis kitabının sahibi Ebû Davud'un oğlu olup hadis hafızıdır. 230'da (m. 844) İran’da Sicistan'da doğdu. Nîşâbur, İsfahan, Basra, Bağdat, Medine, Mekke, Mı­sır, Şam, gibi şehirlere giderek âlimlerden hadis-i şerifler topladı. 316'da (m. 929) Bağdat'ta vefat etti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Komşuya ve misafire ikram etmenin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Haziran 2020

Abdullah bin Zübeyr Humeydî hazretleri Tebe-i tabiînden büyük bir hadis âlimidir. 219 (m. 834)’de Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İman, Allahü teâlânın fazlıdır, ihsânıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Haziran 2020

Ebû Bekr Muhammed Endelüsî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 518'de (m. 1124) Endülüs’te (İspanya) Mürsiye'de (Murcia) doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Mâliki fıkhı tahsil etti. Belensiye (Valencia), Şâtıbe (Jativa) Ûryûle (Drihuela) ve Mürsiye’de (Murcia) kadılık yaptı. Bu vazifede iken 599 (m. 1202)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ahmak olan nefsinin arzuları peşinde koşar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Haziran 2020

İbn-i Ebî Cemre hazretleri hadis âlimidir. Endülüs’te (İspanya) doğdu. İlim tahsili için Tunus’a, sonra Mısır’a gitti. Burada meşhur âlimlerden hadis ilmi tahsil etti. 699'da (m. 1300) Kahire'de vefat etti. Sahîh-i Buhâri muhtasarı ve bu muhtasara yazdığı şerhle tanınır. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Meyyitin vasiyet ettiği mallar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Haziran 2020

Ahmed Havlânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Tahsil için Mısır'a gitti. Orada zamanın meşhur âlimlerinden Mâliki fıkhını öğrendi ve çok talebe yetiştirdi. 432 (m. 1041)’de vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Namaz, müminlerin mîracıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Haziran 2020

Mes'ûd bin Ahmed Hârisî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 652 (m. 1254)’de Kahire'de doğdu. Medrese tahsilinden sorna İbn-i Tolun ve Mansûriye camilerinde ders ver­di. Sonra Mı­sır kâdılkudâtlığına getirildi. 711 (m. 1312)’de Ka­hire'de vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Size cömertlik ve güzel huy yaraşır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Haziran 2020

Muhammed Harâitî hazretleri hadis hafızıdır. Irak’ta Sâmerrâ'da 237 (m. 851)’de doğdu. Ahmed bin Hanbel ve 100'den fazla muhaddis ve âlimden hadis ilmi tahsil etti. Şam ve Filistin’de Askalân'da hadis dersleri verdi. 327 (m. 939)’da Askalân'da vefat etti. Mekarim-ül-ahlâk kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Sizi ve bütün yaptıklarınızı Allahü teala yaratıyor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Haziran 2020

Ebû Abdullah Halîmî hazretleri kelâm ve Şafiî fıkıh âlimidir. 339 (m. 950)’de İran’da Cürcân'da doğdu. Küçük yaşta Buhara'ya gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden kelam ve fıkıh ilmi tahsil etti. Tahsilini ta­mamladıktan sonra kadılık vazifesinde bulun­du ve "şeyhü'ş-Şâfiiyyîn” adıyla meş­hur âlim oldu. 403 (m. 1012)’de Buhara'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İmâma uymanın on şartı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Haziran 2020

Ebû Bekr Hâherzâde hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Buhara’da doğdu. Ebû Nasr Hâzimî, Ebû Saîd İsfahânî gibi âlimlerden tahsil gördü. Zama­nında Hanefîler'in Mâverâünnehir’deki en meşhur âlimi oldu. Bundan dolayı kendisine "Devrin Numân'ı" denildi. Orada bir­çok talebe yetiştirdi. 483 (m. 1090)’de Buhara'da vefat etti. Şerh-i muhtasâr-ı Kudûrî isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...