Şeytanın hileleri pek çoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mart 2017

Ebû Bekr Kefevî hazretleri Kanunî Sultan Süleymân zamanında Kırım’da yetişmiş âlim ve velîlerdendir. 970 (m. 1562) senesinde, Kefe’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cepheden kaçmak büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mart 2017

Ebü’l-Meâlî Şeyzele hazretleri Şafiî âlimlerindendir. İran’ın Geylan şehrinde doğdu. 494 (m. 1101) senesinde Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebedî olarak yaşamak istiyorsan

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mart 2017

Ali bin Vehb-i Sincârî hazretleri Irak’ta yaşayan evliyânın büyüklerindendir. Hayâtı Kuzey Irak’ta Sincâr’ın Bazâr kasabasında geçti. İnsanlar, onun tatlı ve kalplere şifâ olan sözlerini işitmek için etrâfına toplanırlardı.

Devamını oku...

Sıratı kolay geçmek istersen

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mart 2017

İbnü’l-Felekî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 427 (m. 1036) senesinde İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mart 2017

Ebû Ubeyd ibn-i Harbeveyh hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 232 (m. 848) senesinde Bağdâd’da doğdu. 319 (m. 931)’de aynı yerde vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde koğuculuk ve şarabın kötülüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Sonsuz öncelerde yoktan var olmak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mart 2017

Alâüddîn Tûsî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve kelâm âlimlerindendir. İran’da Tûs’ta doğdu, 887 (m. 1482) yılında Semerkand’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, dünyâya ibret gözü ile bakar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mart 2017

Mehmed Nûrullah Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 930 (m. 1523)’de doğdu. 989 (m. 1581)’da vefât etti. Kabri, İstanbul’da Ahîzâde Mescidi kabristanındadır. Hikmetli sözleri vardır, buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah, sevdiklerine ihsân eder

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mart 2017

Abdüsselâm Kaylevî hazretleri fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Bağdad’ın Kayle köyünde doğdu. 859 (m. 1455)’de vefât etti. Bir sohbetinde şunları söyledi:

Devamını oku...

Âlimin, âbide olan üstünlüğü

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mart 2017

Ebû Nasr Deylemî hazretleri Hadîs âlimidir. (Müsned-ül-firdevs) kitâbı meşhurdur. Kitabında yer alan hadis-i Şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kim bana mirasçı olursa

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mart 2017

İsmail Mardînî hazretleri fıkıh âlimidir. "İbn Fellûs" diye tanınmıştır; 594 (m. 1198)’de Mardin'de doğdu. Şam’a giderek zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 629'da (m. 1232) Şam’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...