Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Nisan 2017

Mehmed Nahîfî Efendi, Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. 1062 (m. 1652)’de doğdu. 1151 (m. 1738)’de İstanbul’da vefât etti. Sohbetlerinde, evliyanın büyüklerinden bahseder, onların nasihatlerini anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâbe-i muazzama ne zaman yapıldı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Nisan 2017

Cemal el-Uceylî hazretleri Mısır’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. Mısır’da Uceyl köyünde doğdu. 1204 (m. 1789)’da Kâhire’de vefât etti. El-Fütühât-ül-ilâhiyye bi tavdîhi tefsîr-i Celâleyn adlı eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Fâtiha neleri açmaz ki

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Nisan 2017

Süleymân bin Yesâr hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, Medîne-i münevveredeki fukaha-i seb’adan (yedi büyük fıkıh âlimi) biridir. 31 (m. 651)’de doğdu. 104 (m. 722) senesinde vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Dinimizin emir ve yasaklarına uymak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Nisan 2017

Sun'ullahzâde Said Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1514 (H. 920) senesinde Tebriz'de doğdu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin halîfelerinin sohbet ve derslerinde bulundu. Kânûnî Sultan Süleymân’ın Tebriz seferinde Pâdişâhla birlikte İstanbul'a geldi. 1572 (H. 980) senesinde İstanbul'da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şefâat istemekte ve türbeye adakta niyet

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Nisan 2017

Takıyyüddîn ibn-i Kudâme hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Kâdı’l-kudât idi. 628 (m. 1231)’de Şam’da doğdu. 715 (m. 1316)’da vefât etti. 705 (m. 1305) senesinde İbn-i Teymiyye’nin bozuk yolu meydana çıktığı zaman, Takıyyüddîn İbni Kudâme devamlı olarak Ehl-i sünnet itikâdında olmanın faziletini, kıymetini anlatmıştır. Bu hususta buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimlerden sorup öğreniniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Nisan 2017

Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de Endülüs’te (İspanya) Batalyûs’ta (Badajoz) doğdu. 474 (m. 1081)’de Mursiye’de (Murcia) vefât etti.

Devamını oku...

İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Nisan 2017

Ebû Rebî’ ez-Zührânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Basra’da 140 (m. 757)’de doğmuştur. Daha sonra Bağdâd’a yerleşmiş ve orada 234 (m. 849)’da vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allah yolunda" olmak ne demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Nisan 2017

Ebû Eyyûb el-Hâşîmî hazretleri Meşhûr hadis âlimlerindendir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Yarın öleceksin dense ne yapardın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Nisan 2017

Süleym Râzî hazretleri Fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 365 (m. 976)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Daha sonra Bağdad’a yerleşti. Hac dönüşünde, 447 (m. 1055)’de Kızıldeniz sahilinde Medine’nin Câr iskelesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sığınağım sensin başka kime giderim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Nisan 2017

Abdurrahmân Süheylî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. 508 (m. 1114)’de doğdu. Mâleka (Malaga)’da 581 (m. 1186)’da Fas’ta Merrâkeş’te vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...