Bekara suresini okumanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ağustos 2017

Ebû Tâhir Ahmed ibn-i Sivâr hazretleri Kıraat âlimidir. 412'de (m. 1021) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis ve kıraat ilmi tahsil ederek Irak'ın şeyhülkurrâsı oldu. 496'da (m. 1103) Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Birbirinize yiyecek ikram ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ağustos 2017

Ahmed bin Sinân el-Kattan hazretleri hadîs âlimlerindendir. 256 (m. 869) senesinde vefât etti. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilip hafızdır. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Aldatarak satmak hıyanet olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ağustos 2017

İbn-i Semûre el-Ca'dî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 547 (m. 1152)’de Yemen'de doğdu. Buradaki büyük fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'in çeşitli şehirlerinde kadılık ve müftülük yaptı. 580'de (m. 1184) Ebyen’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İzin verilen hayvanı avlamak caizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ağustos 2017

İbn-i Râşid hazretleri Mâlikî fıkıh alimidir. Tunus yakınlarındaki Kafsa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Mısır'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Tunus’a döndü ve talebe yetiştirdi. 736'da (m. 1336) orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ümit ediyorum ki sen o kimselerdensin

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ağustos 2017

İshak ibn-i Râheveyh hazretleri hadis, fıkıh ve tefsir âlimidir. 161 (778)’de Merv’de dünyaya gel­di. Abdullah bin Mübarek ve İmam-ı Şafiî gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ahmed bin Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî rivayette bulundular. 238'de (m. 853) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Saadete kavuşmak isteyen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ağustos 2017

Mehmed Kâmil Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1824 (H.1240) senesi Edremit yakınında Ayvacık kasabasında doğdu. 1911 (H.1330) senesi İstanbul'da vefât etti. Kâmil Efendi tahsil çağına gelince, İstanbul'a gelerek çeşitli medreselerde tahsilini tamamlayıp icâzet aldı. 

Devamını oku...

Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Ağustos 2017

Ahmed Me’ârif hazretleri hadîs, tefsîr, fıkıh, âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Talemenke’de (Talamanca) 339 (m. 951)’de doğdu. 429 (m. 1038)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Ağustos 2017

Ebû Abdullâh el-Kurtubî hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlimidir. 324'te (m. 935) Endülüs’te (İspanya) İlbîre'de (Elvira) doğdu. İlk tahsilini İlbîre ule­mâsından gördükten sonra Beccâne (Pechina) ve Kurtuba'da (Cordoba) tahsiline devam etti. Tekrar İlbîre'ye dönerek talebe yetiştirdi. 399 (m. 1008)’de orada vefat etti. Eshâb-ı kiram efendilerimizin üstünlüğü hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Ağustos 2017

Muhammed ibn-i Ebî Ya'lâ hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 451'de (m. 1059) Bağ­dat'ta doğdu. Kâ­dî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın oğludur. Babasından ve zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 526 (m. 1131)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ağustos 2017

Hayseme bin Süleyman hazretleri hadis hafızıdır. 250 (m. 864)’de Lübnan’da Trablus'ta doğ­du. İlk tahsilinden sonra hadis öğrenmek için Hicaz, Irak, Yemen, Halep, Bağdat, Medâin, Nîşâbur gibi ilim merkezlerini dolaştı. Daha sonra Trablus büyük camisinde hadis dersi vermeye başladı. 343'te (m. 955) Trablus'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...