En kıymetli amel edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Nisan 2018

Ali Şebrâmelisî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 997 (m. 1598)’de Mısır’da Şebrâmelis nahiyesinde doğdu. 1087 (m. 1676)’da Mısır’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her günah işledikçe tövbe et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Nisan 2018

Hüseyn Mâsercisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimi olup, hafız, yani râvileriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 297 (m. 910)’de İran’da, Nişâbûr’da doğdu, 365 (m. 976)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Nisan 2018

Ahmed bin Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 493 (m. 1100) yılında hacdan dönerken Cidde’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Nisan 2018

Kâdı Saymerî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. İran’ın Saymer şehrinde 351 (m. 962)’de doğdu. 436 (m. 1045)’de vefât etti. “Ahbâr-ı Ebû Hanîfe ve eshâbihî” kitabından seçmeler:

Devamını oku...

Eshâbım, ümmetim için sığınaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Nisan 2018

Atâ bin Sâib hazretleri Tabiînden meşhûr bir hadis âlimidir. Kûfelidir. 136 (m. 753)  senesinde vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Nisan 2018

İmâm-ül-Haremeyn Taberî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 418 (m. 1027)’de İran’da Taberistan’da doğdu. 498 (m. 1105)’de Mekke’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Nisan 2018

Ebû Ali Hirevî hazretleri hadîs âlimi olup, hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 211 (m. 926)’da Afganistan’da Herat’ta doğdu. 301 (m. 913)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Nisan 2018

Ankaralı Mehmed Emin Efendi 56.  Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1028'de (m. 1619) Ankara'da doğdu. Ankara Müf­tüsü Kırşehirli Mehmed Efendi'nin hiz­metinde bulunarak ondan ilim tahsil etti. Sonra İstanbul’a gelerek müderrislik, kadılık, önce Anadolu, sonra da Rumeli kadıaskerliği yaptı. Nihayet Şey­hülislâmlığa getirildi. 1098'de (m. 1687) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Nasihat, müminlere elbette fayda verir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Nisan 2018

Sirâcüddîn Decîlî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 664 (m. 1265)’de doğdu. 732 (m. 1331)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Nisan 2018

İbn-i Hayran hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Bağdâd’da yaşadı. 310 (m. 923) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...