Kerâmeti inkâr edene hayret ediyorum

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Kasım 2019

Ebû Zekeriyyâ Tikritî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 531 (m. 1136)’de Irak’ta Tikrit’te doğdu. 616 (m. 1219) senesinde Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Kasım 2019

Ebû Bekr Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. İran’da Hemedan’da 308 (m. 920) târihinde doğdu. 398 (m. 1007) de vefât etti. Vefatından kısa bir zaman önce oğluna şunları vasiyet etti:

Devamını oku...

İnsanların malına göz dikme ki!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Kasım 2019

Ahmed bin Abdülvâhid hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 564 (m. 1168)’de Şam’da doğdu. 623 (m. 1226)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Sesli ve sessiz zikir hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Kasım 2019

Mustafa Âsım Efendi yüzüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1187 (m. 1773) senesinde İstanbul’da doğdu. 1262 (m. 1846) senesinde aynı yerde vefât etti. İkinci Mahmûd Hân ve Sultan Abdülmecîd Hân devrinde onyedi sene şeyhülislâmlık yaptı. Tarikatler hakkında şunları söyledi:

Devamını oku...

Her kim Mevlâ'sına kavuşmak isterse

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Kasım 2019

Seyyid Yahyâ Bin Sâbit hazretleri evliyânın büyüklerinden olup Seyyid Ahmed Rufai hazretlerinin dedesidir. 460 (m. 1068)’de Basra’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan kadar isyankâr bir mahlûk yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Kasım 2019

Halîl bin Aybek hazretleri fıkıh, nahiv ve tarih âlimidir. Türkmen asıllıdır. 696 (m. 1296)’da Filistin’de bulunan Safd beldesinde doğdu. 764 (m. 1362)’de vefât etti. Âlimlerin hâl tercümelerini ihtivâ eden “El-Vâfi bil-vefeyât” isimli eseriyle meşhûr oldu. Bu eserinden bir menkıbe:

Devamını oku...

Kabir üzerinde oturmak uyumak mekruhtur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Kasım 2019

Abdüsselâm Tenûhî hazretleri Mâlikî âlimlerinin büyüklerindendir. "Sehnûn" lakabı ile anılırdı. 160 (m. 776)’da Hicaz’da doğup, 240 (m. 854)’de Fas’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İbâdetlerin kabul olması helâl lokmaya bağlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Kasım 2019

Sehl Bin Muhammed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Fıkıh ilminde imâm olup, meselede müctehid idi. İran’da Nişâbûr’da doğdu. 387 (m. 997)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ânın hatmedildiği yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Kasım 2019

Ya’kûb bin İshâk Hadramî hazretleri "On Kırâat İmamı"ndan dokuzuncusudur. Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuş şekillerini ve bununla ilgili usûlleri, kaideleri naklen bildiren kırâat imâmlarındandır. 205 (m. 820)’de 88 yaşında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalplerin pasını istiğfar temizler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Kasım 2019

Ebü’l-Hakem Seyyâr hazretleri Tabiîn devrinde yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Basra’da doğdu. 122 (m. 739)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...