İmam olmanın sorumluluğu

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Ağustos 2018

Seyfeddîn ibn-i Kutluboğa hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Türkmen asıllıdır. 798 (m. 1396)’de doğdu. Tefsîr, kelâm ve fıkıhta asrının İmâmı sayıldı. 881 (m. 1477) senesinde Kahire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimler olmasaydı insanlar helak olurdu

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Ağustos 2018

Abdullah ibn-i Kurtubî hazretleri hadîs, kırâat ve lügat âlimidir. 556 (m. 1161)’de Endülüs’te (İspanya) Malaga’da doğdu. 611 (m. 1214)’de Malaga’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kalp ile hâlis niyet etmedikçe

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Ağustos 2018

Şeyh Yavsî Efendi Osmanlı evliyâsının büyüklerinden olup Şeyhulislâm Ebüssü'ûd Efendinin babasıdır. Çorum-İskilip'te doğdu. 1514 (H.920) senesinde aynı yerde vefât etti. Şeyh Muslihuddîn'in derslerine devam etti. Sonra Şeyh İbrâhim Kayserî'nin sohbetlerinde bulundu. İcâzet aldı. 

Devamını oku...

Saçıma düşen aklar ölümü hatırlatıyor

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Ağustos 2018

Muvaffakuddîn Makdisî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 541 (m. 1146)’de, Nablus’ta doğup, 620 (m. 1233)’de Şam’da vefât etti. Namazı cemaatle kılmanın fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Namaz gözümün nûrudur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Ağustos 2018

Seyfeddîn ibn-i Mecdî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 605 (m. 1208)’de Şam’da doğdu. 643 (m. 1245)’de Şam’da vefât etti. Namaz hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Kim amel ederek tövbesini düzeltirse

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Ağustos 2018

Abdürrahmân ibn-i Kudâme hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh, usûl ve hadîs âlimlerindendir. 597 (m. 1200)’de Şam’da doğdu. 682 (m. 1283)’de orada vefât etti. Tövbe hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullaha hürmet ve tazim farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Ağustos 2018

Yahyâ bin Muhammed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. “İbn-i Kirmânî” diye meşhûr oldu. 762 (m. 1361)’de Bağdad’da doğdu. 833 (m. 1430)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazlardan sonra duâyı sessiz etmeli

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Ağustos 2018

Mehmed Zeynî Efendi 87. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1078'de (m. 1667) İstanbul'da doğdu. Medrese tahsili sırasında Şeyhülislâm Ebezâde Ab­dullah Efendi'ye damat oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerliği yaptı. Nihayet Şeyhülislâmlığa getirildi. 1164 (m. 1751) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Namaz kılan bir mümin, yükselir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Ağustos 2018

Abdullah-ı Dehlevî hazretleri “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmisekizincisidir. Seyyid olup, 1158 (m. 1745) senesinde Hindistan’ın Pencap bölgesinde doğdu. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerine talebe oldu. Onun sohbeti ve teveccühleri ile kemâle gelerek, zamanının bir tanesi oldu. Çok kerâmetleri görüldü. 1240 (m. 1824) senesinde Delhi’de vefât eyledi. 

Devamını oku...

Resûlullahı canından çok sevmedikçe

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Ağustos 2018

Muhammed bin Sa’îd Adenî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Kebben" adıyla meşhûr olmuştur. 776 (m. 1374) senesinde Yemen’de doğdu. 842 (m. 1438) senesinde aynı yerde vefât etti... Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...