Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2017

Harmele bin Yahyâ hazretleri İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. 166 (m. 782)’de Mısır’da doğup, 243 (m. 858)’de yine orada vefât etti. Abdullah bin Vehb’den şöyle rivâyet etti. 

Devamını oku...

Bu hâlim için eman dilerim

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ekim 2017

Karamânî Hamza Efendi Fâtih Sultan Mehmed Hân devri tefsîr âlimlerindendir. Karamân’da doğdu. 871 (m. 1468)’de İstanbul’da vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ekim 2017

Ebû Ammâre Zeyyât hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700) doğmuş, ondan altı yıl sonra 156 (m. 773)’de Irak’ta, Hulvan’da vefât etmiştir. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, Hamza’ya “İki şeyde bizden üstünsün. Biz bu iki şeyde seninle münâzara etmeyiz, elinden almak istemeyiz. Biri Kur’ân-ı kerîm okumak, diğeri de ferâiz ilmidir” buyurmuştur. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Her incinin bir sedefi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ekim 2017

Hamza Dehrisevî hazretleri Hindistan’da yetişen İslâm âlimlerindendir. Nevher beldesinden olup, 957 (m. 1550)’de, namaz kılarken rûhunu teslim etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Ekim 2017

Ali bin Ahmed Zeydî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 529 (m. 1134) senesinde doğdu. 575 (m. 1180) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İmân azalmaz ve çoğalmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Ekim 2017

Ahmed bin Süleymân ez-Zâhid hazretleri fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 820 (m. 1417)’de Kâhire’de vefât etti. Talebelerine Ehl-i sünnet itikadını şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allah ve Resûlünün sevgisi için

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Ekim 2017

Übeyy Nersî hazretleri hadîs ve kırâat âlimidir. 424 (m. 1033)’de Kûfe’de Ners köyünde doğdu. 510 (m. 1116)’da Hılle’de vefât etti. Hadîs ilminde âlimler kendisine çok güvenirdi. Übeyy-ün-Nersî’nin bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Hiç kimseyi onun önüne geçirmez

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Ekim 2017

Vassaf Abdullah Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının yetmişincisidir. 1073 (m. 1662)’de Akhisar’da doğdu. 1174 (m. 1761)’de İstanbul’da vefât etti. Ebû Bekir ve Ömer’in (radıyallahü anhüma) faziletleri ile ilgili şunları anlattı:

Devamını oku...

Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Ekim 2017

Ebû Sevr hazretleri büyük fıkıh ve hadis âlimidir. 170'te (m. 786) Bağ­dat'ta doğdu ve orada tahsil gördü. Fıkıhta ve hadiste mutlak müctehid idi. İmam-ı Azam hazretlerinin en büyük talebesi olan Muhammed Şeybânî'den ve İmam-ı Şâfiî hazretlerinden fıkıh öğrendi. Kendisi bir mezheb kurdu, fakat kısa zamanda unutuldu. 246 (m. 860)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Bid’at sahibi kimse tövbe etmedikçe

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Ekim 2017

Ebû Hüseyn Teymî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 158 (m. 774)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...