Tekebbür etmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Aralık 2017

Ömer Cenzî hazretleri tefsîr, nahiv ve edebiyat âlimidir. 478 (m. 1085)’de Azerbaycan’da Gence’de doğdu. 550 (m. 1155)’de Türkistan’da Merv’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennemlik ol diye lanetlemeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Aralık 2017

Ebû Dâvûd Tayâlisî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 133 (m. 750)’de doğdu. 204 (m. 819)’da vefât etti. Hadis kitabına, 2767 hadîs-i şerîf ihtivâ etmektedir. Burada Ebû Dâvûd Tayâlisî buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbini nasûh tövbesi ile süsle

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Aralık 2017

Mustafa Âşir Efendi Doksanüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Aslen Kastamonuludur. 1141 (m. 1728)’de doğdu. 1219 (m. 1804)’de İstanbul’da vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suâllere şöyle cevap verdi:

Devamını oku...

Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Aralık 2017

Muhammed Zûzenî hazretleri Maveraünnehr’de yetişen fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerindendir. 370 (m. 980)’de Buhârâ’da vefât etti. Tefsirinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Aralık 2017

Ebû Ca’fer el-Verrâk hazretleri hadîs âlimi olup, Ravîleriyle birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Aralık 2017

Ahmed bin Handan hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Nişâbûr’da doğdu.. Ömrünün son yirmi yılını Mekke’de geçirdi. 311 (m. 923)’de orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Aralık 2017

Ebû Bekr-i Sûsî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Şam yakınlarında bulunan Remle kasabasında otururdu. 386 (m. 996)’da Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sana söz getiren senden de götürür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Aralık 2017

İbn-ül-Hanbelî hazretleri Hanbelî âlimlerindendir. 536 (m. 1142) senesinde Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Az da olsa devamlı olan amel makbuldür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Aralık 2017

Abdurrahmân bin Muhammed el-Bağdâdî hazretleri Hadîs ilminde meşhur âlimlerdendir. 375 (m. 985)’te vefât etti. Kitabında naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Emri altındakilere merhamet etmeyen

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Aralık 2017

Ebû Hâzım hazretleri büyük Hanefî kadılarındandır. Basra’da doğdu. 292 (m. 905)’de Bağdât’ta vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...