Konuşmanın edepleri ve incelikleri

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mayıs 2019

Şemseddîn Zeynî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 662 (m. 1263)’de doğdu. 726 (m. 1326)’da Medîne-i münevverede vefât etti. İlim öğrenirken dikkat edilecek hususları anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Ameller imandan parça değildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mayıs 2019

Ebû Abdullah Muhammed Tâî hazretleri kelâm ve Mâlikî fıkıh âlimidir. 370 (m. 980)’de Bağdâd’da vefât etti. Bir dersinde “İman” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Kendisine cennetten kapı açılan kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mayıs 2019

İbn-ül-Hall hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Mübârek’tir. 475 (m. 1082)’de doğdu. 552 (m. 1157)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahtan başka ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mayıs 2019

Hayâtîzâde Mehmed Emîn Efendi Altmışbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1160 (m. 1748)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Gıybet ve iftira hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mayıs 2019

Zeynüddîn Hemedânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 548 (m. 1153)’de İran’da Hemedan’da  doğdu. 584 (m. 1188)’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilen) derecesinde âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Cömertlik ve güzel huy üzere yaratılanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mayıs 2019

İbn-i Mûsâ Cemâleddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 789 (m. 1387)’de Mekke’de doğdu. 823 (m. 1420)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlimde, önemli olan öne alınmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mayıs 2019

Turûd (Türüt) Efendi Kanunî Sultan Süleymân zamanının âlimlerindendir. Konya-Beyşehir’de doğdu. 975 (m. 1568)’de İstanbul’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İhtiyâcı olan ilmi öğrenmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mayıs 2019

Şemsüddîn Mûsulî hazretleri fıkıh, lügat ve nahiv âlimidir. 699 (m. 1300)’de Lübnan’da Ba’lbek’te doğdu. 774 (m. 1372)’de Trablusşâm’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mayıs 2019

Yahyâ bin Abdürrahmân Acîsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m. 1375) senesinde Fas’ta doğdu. 862 (m. 1457) senesinde Kâhire’de vefât etti. İlim öğrenmek için memleketinden ayrılıp, Mısır’da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet alıp talebe yetiştirdi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Mayıs 2019

İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 271 (m. 884)’de doğdu. 328 (m. 940)’de vefât etti.
Bu mübarek zat, bir gün hastalanmıştı. Dostları ziyâretine gittiler. Babasının pek üzgün ve endişeli olduğunu gördüler. Bu kadar endişe etme, üzülme dediler. Babası şöyle cevap verdi: “Nasıl üzülüp endişelenmeyeyim. O, şu gördüğünüz kitapların hepsini ezbere biliyor” diyerek kitaplarını gösterdi. Kendisi de, onüç sandık dolusu kitap ezberlediğini söylemiştir. İbn-i Enbârî buyurdu ki: 

Devamını oku...