​Muhâcirler, Ensâr ve diğer Eshâb-ı kirâm...

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Haziran 2018

Celâleddîn ibn-i Bülkînî hazretleri tefsîr, hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de Kâhire’de doğdu. 824 (m. 1421)’de Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İşte bunlar hakikat ehlidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Haziran 2018

Ebü’s-Sâdât Aksarâyî hazretleri fıkıh ve tefsîr âlimidir. Aslen Aksaraylıdır. 790 (m. 1388) de doğdu. 859 (m. 1455)’de Harem-i şerîfte vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyânın âfeti şiddetli istektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Haziran 2018

Bahâeddin Erzincânî hazretleri ilk Halveti şeyhlerindendir. Erzincan'ın Kerliç ka­sabasında doğdu. Gördüğü bir rüya üzerine Şirvan'a gidip Yahyâ Şirvânî'ye intisap etti, icazet ile halife tayin edilerek Erzincan'a gön­derildi. 868'de (m. 1464) orada vefat etti­. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teala seni ateşten korusun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Haziran 2018

Mahmûd ibn-i Beylûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Haleb’de doğdu. 1007 (m. 1598)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...

Duânın kabul olduğu vakit

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Haziran 2018

Sa’deddîn ibn-i Deyrî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh, tefsîr, kelâm âlimlerinin büyüklerindendir. 768 (m. 1367)’de Kudüs’te doğdu. 867 (m. 1462)’de Mısır’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Haziran 2018

Ubeydullah Ukberî hazretleri hadîs, kelâm ve Hanbelî fıkıh âlimidir. 304 (m. 917)’de doğup, 387 (m. 997)’de Irak’ta Ukbera’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Devamını oku...

Onların, açlıktan yüzleri sararmıştı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Haziran 2018

Ahmed Veliyyüddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 813 (m. 1410)’da Kâhire’de doğdu. 891 (m. 1485)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Haziran 2018

İbrâhim Halvetî hazretleri Osmanlı âlim ve velilerindendir. Kayseri'de doğdu. 1455 (H.860) târihinde Kayseri'de vefât etti. Erzincan'a gidip Pîr Muhammed Erzincânî hazretlerinin talebesi olmakla şereflendi. Kısa zamanda olgunlaşıp, icâzet aldı. Hocası onu insanlara ilim ve edeb öğretmesi için Kayseri'ye gönderdi.

Devamını oku...

Salevat okuyanlar fakirlik görmezler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Haziran 2018

Abdurrahmân ibn-i Attâb Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi olup, 433 (m. 1041)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 520 (m. 1126)’de orada vefât etti. “Şifâ-üs-sudûr” isimli kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zaruret olmadan dilenmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Haziran 2018

Şemseddîn Muhammed ibn-i Adlân hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 663 (m. 1264)’de Mısır’da doğdu. 749 (m. 1349)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...