Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Aralık 2019

Süleyman bin Mûsâ el-Kelâî hazretleri hadis âlimidir. 565'te (m. 1170) En­dülüs'te (İspanya) Mürsiye (Murcia)’da doğdu. Belensiye'ye (Valencia) git­ti ve orada hadis tahsiline başladı. Kelâî, düşmana karşı çar­pışırken 634'te (m. 1237) Belensiye yakınlarındaki Enîşe'de (el-Puig) şehid oldu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Bilmemek özür değil günâh olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Aralık 2019

Kemâhlı Hâcı Feyzullah Efendi Erzincan'ın Kemâh beldesindendir. Erzincan’da Terzi Baba diye meşhûr Hayyât Vehbî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Terzi Baba, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin “kuddise sirruh” yolunu oralarda yaymakta idi. Feyzullah Efendi sonra medrese tahsilini tamamlayıp uzun seneler Aydın-Söke’de müderrislik yapmış, 1323 [m. 1905] de vefât etmişdir. Kemâhlı Hâcı Feyzullah Efendi birçok kitap yazdı. Bunlardan en meşhuru, “Ferâid-ül-fevâid”dir. Bu eseri, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin “İ’tikâdnâme” kitâbından tercüme etmiştir. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Bana nasıl namaz kılacağımı öğret

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Aralık 2019

İbrâhîm el-Keccî hazretleri hadis hafızıdır. 192 (808)’de Basra'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat'ta hadis ilmi üzerinde âlim oldu ve çok talebe yetiştirdi. 392 (m. 904)’de Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Medîne görülünce salevat getirilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Aralık 2019

Bedrüddîn Karâfî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 939'da (m. 1533) Kahire'nin Karâfe semtinde doğdu. Zamanın büyük âlimlerinin derslerine devam ederek fıkıh âlimi oldu ve kadılık mesleğine girdi. Mısır'ın en meşhur kadılarındandır. 1008'de (m. 1600) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Niyetsiz sevap yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Aralık 2019

Muhyiddîn Karabâğî hazretleri Osmanlı fıkıh âlimidir. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde doğdu. Orada ilk tahsilinden sonra İstanbul'a geldi. Burada medrese tahsilinin tamamladıktan sonra İznik'teki Süleyman Paşa Medresesi'ne tayin edildi. 942 (m.1535)’de orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Namaz kıyâmet günü nûr ve burhan olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Aralık 2019

Kabîsa bin Züeyb hazretleri tabiînin hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatta iken 8 (m. 629) yılında Medine'de doğdu, fakat Resûlullah'ın vefatında yaşı küçük olduğu için sahâbî sayılmamış­tır. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervân'ın davetiyle Şam’a gitti. 86 (m. 705)’de orada vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İslâmın beşinci şartı hacdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Aralık 2019

İsmail Şehîd hazretleri Hindistan'da yaşamış olan âlim ve velîlerdedir. Asıl adı Şâh Muhammed İsmâîl Dehlevî olup 1193'te (m. 1779) Muzaffernagar bölgesinin Phulat belde­sinde doğdu. Şah Veliyyullah-ı Dehlevî'nin torunudur. Hindistan’ı işgal eden İngilizlere karşı savaşırken 1246 (m.1831)’de Peşâver'de şehid oldu. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Özür, yalnız abdesti bozan şeylerdir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Aralık 2019

Ahmed bin İshâk el-Enbârî hazretleri Hanefî kadılarındandır. 231 (m. 845)’de Irak’ta Enbâr'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden fıkıh tahsil ettikten sonra çeşitli şehirlerde kadılık, sonra da Baş Kadılık vazifesi yaptı. 318'de (m. 930) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Talebenin riâyet etmesi gerekenler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Aralık 2019

İlmüddîn Ali Sehâvî hazretleri tefsir, hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 558 (m. 1163) senesinde Sehâ’da doğdu. 643 (m. 1245)’de Şam’da vefât etti. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Şam'a gitti. Orada kırk seneden fazla ders verdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullahın kabr-i şerîfini ziyaret hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Aralık 2019

Hayatî Ahmed Efendi Osmanlı fıkıh âlimidir. 1166 (m. 1753)’de Elbistan'da doğdu. Elbistan Müftüsü Seyyid Ahmed Efendi'nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Elbistan'da on yıl kadar müftülük yaptı. İstanbul'a gi­derek Ayasofya Medresesi'nde müderris oldu. 1229 (m. 1814)’de İstanbul'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...