Küfr-i inadi ve küfr-i cehli nedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Şubat 2019

Alâüddîn Zâhid Buhârî hazretleri tefsîr, kelâm, usûl ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 546 (m. 1151)’de Buhârâ’da vefât etti. Söylendiği zaman, küfre düşüren sözleri şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Şubat 2019

Seyyidî Hamîdî hazretleri Osmanlılar devrinde yetişen büyük âlimlerdendir. Isparta’da doğdu. 913 (m. 1507)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları söyledi:

Devamını oku...

Kâfirlerle dost, arkadaş olmayınız!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Şubat 2019

Kara Çelebi hazretleri Osmanlılar zamanında Bursa’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 965 (m. 1557) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Elemlerin, kederlerin yok olması için

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Şubat 2019

Ahmed Şihâbüddîn Kalyûbî hazretleri Şafiî mezhebi âlimidir. Mısır’ın Kalyûb şehrinde dünyâya geldi. 1069 (m. 1659)’da vefât etti. “Tuhfet-ür-râgıb” kitabının son sözünde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zaruret olmadan dilenmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Şubat 2019

Ali bin Muhammed Kalsâdî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 815 (m. 1412)’de Endülüs’te (İspanya) Besta (Baeza) şehrinde doğdu. 891 (m. 1486)’de Cezayir’de Becâye şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Çocuk kokusu cennet kokusudur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Şubat 2019

Kâfzâde Fâizî Efendi Osmanlı âlimlerinden ve şâirlerindendir. 998 (m. 1589)’de İstanbul’da doğdu. 1031 (m. 1622)’de aynı yerde vefât etti. Çeşitli derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Belalardan ve nazardan korunmak için

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Şubat 2019

Muhyiddîn Kâfiyecî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 788 (m. 1386)’de İzmir’e bağlı Bergama’da doğdu. 879 (m. 1474)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ölümü çok hatırlayan kimse az konuşur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Şubat 2019

Ahmed Kâdir-billâh hazretleri Yirmibeşinci Abbasî Halifesi olup, kelâm, hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi idi. 336 (m. 947)’de doğdu. 381 (m. 991)’de hilâfete geçti. Kırkbir sene üç ay hilâfet makâmında kalıp, 422 (m. 1031) yılında vefât etti. Birçok talebe yetiştirip, kıymetli kitaplar yazdı. 

Devamını oku...

Yetmiş iki sıddîk sevabı alan genç

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Şubat 2019

Zeynüddîn Sübkî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 659 (m. 1261)’de Mısır’da Sübk-il-abîd denilen yerde doğdu. 735 (m. 1334)’de Mısır’da Mahılle denilen yerde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 

Devamını oku...

İnsan, kulluk yapması için yaratılmıştır!.

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Şubat 2019

Kâdı Muhammed Zâhid hazretleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin ondokuzuncusudur. Semerkand’da doğdu. Ya’kûb-ı Çerhî hazretlerinin torunudur. Ubeydüllah-i Ahrâr’a talebe oldu. Onun vefâtından sonra halîfesi oldu. 936 (m. 1529)’da Semerkand’da Vahş köyünde vefât etti. “Mesmûât” adlı eserinde, hocası Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin sohbetlerinde dinlediklerini toplamıştır. Bu eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...