Önce iman eden daha kıymetlidir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Ekim 2018

Kutbüddîn Muhammed ibn-i Sultan hazretleri târih ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 870 (m. 1465)’de doğdu. 950 (m. 1543)’te Şam’da vefât etti. Tarih kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Alışveriş helâl faiz haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Ekim 2018

Ali ibn-i Sogdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Mâverâünnehr’de bulunan Sogd kasabasında doğdu. 461 (m. 1068)’de Buhârâ’da vefât etti. “En-Nutafu fil-fetâvâ” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

İnsanlara karşı güzel ahlâklı ol

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Ekim 2018

Fethüddîn Muhammed Ya’merî hazretleri hadîs, nahiv, târih ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlîmidir. 671 (m. 1272)’de Kâhire’de doğdu. 734 (m. 1334)’te aynı yerde vefât etti. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) ahlâkı hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölüme hazırlık yapanlar yok mu

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Ekim 2018

İbn-i Sem’ûn hazretleri vaaz ve nasîhatleriyle meşhur âlimdir. "Nâtıku bil-Hikmeti" (Hikmetli konuşan) lakabı verilmiştir. 300 (m. 912)’de Bağdâd’da doğdu. 387 (m. 997)’de orada vefât etti. Ebû Tâhir bin Halef anlatır:

Devamını oku...

Âhiret nimetlerine kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Ekim 2018

Eğinli Fevzi Efendi, son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1871 (H.1288) târihinde Erzincan’ın Eğin ilçesinde doğdu. 1924 (H.1343) târihinde İstanbul'da Fâtih-Çarşamba'da vefât etti. 

Devamını oku...

Eshabım gökteki yıldızlar gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Ekim 2018

Ebü’l-Fazl Ahmed bin Sadaka hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 829 (m. 1426)’de Kâhire’de doğdu. 905 (m. 1500)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabirde gelen iki melek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Ekim 2018

Alâeddîn ibn-i Sayrafî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 773 (m. 1371)2de Şam'da doğdu. 844 (m. 1440)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Küfre düşüren söze önem vermemek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Ekim 2018

Ebüssenâ Ahmed ibn-i Sâlih hazretleri Şâfıî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 820 (m. 1417)’de Kahire'de doğdu. 863 (m. 1459)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Akıllı insan, kendi ayıplarını görendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Ekim 2018

Abdullah ibn-i Mühellâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 950 (m. 1543) senesinde Yemen’de Da’liyye denilen yerde doğdu. 1028 (m. 1619) senesinde Yemen’de Şüc’a denilen yerde vefât etti. Kıymetli sohbetleri vardır. Akıl ile ilgili bazı nasihatleri şunlardır:

Devamını oku...

Her gece kendini hesaba çekenler.

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Ekim 2018

Şerefüddîn İsmâil bin Ebî Bekr hazretleri Şafii âlimlerdendir. 754 (m. 1353)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de doğdu. 837 (m. 1434)’de Zebîd’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...