Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Şubat 2018

Ali Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 1132 (m. 1719)’da Şam’da doğdu. 1184 (m. 1770)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rabbim şefaat için bana izin verir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Şubat 2018

Abdülmelik Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde âlimdir. 407 (m. 1016)’de İran’da, Nişâbûr’da vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı kitabından bir bölüm:

Devamını oku...

Namaz müminin mi’râcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Şubat 2018

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi 16. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 918'de (m. 1512) Edirne'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra İstanbul’a gelerek Ebüssuûd Efendi'nin derslerine devam etti. Çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra Şeyhülislâmlık maka­mına getirildi. 988'de (m. 1580) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İslâmı yıkmaya yardım edenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Şubat 2018

Ahmed bin Abdülmelik hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. El-Müezzin diye tanınır. 388 (m. 998)’de İran’da Nişâbûr’da, doğdu. 470 (m. 1078)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Şubat 2018

Fahrüddîn ibn-i Asâkir hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. 555 (m. 1160)’da doğup, 620 (m. 1223)’de, Şam’da vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerfiler:

Devamını oku...

​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Şubat 2018

Esed bin Mûsâ hazretleri hadîs hafızlarından (yüz bin hadis-i ravileriyle birlikte ezbere bilen) idi. “Esedü’l-Hadîs” (Hadîs Aslanı) lakabı ile meşhur oldu. 132 (m. 749)’da Basra’da doğdu. 212 (m. 827)’de Mısır’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İlminin faydasını görmeyen âlimler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Şubat 2018

Ahmed bin Abdülkâdir hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de doğdu. 749 (m. 1348)’da vefât etti. Vefatından kısa bir zaman önce oğluna şunları vasiyet etti:

Devamını oku...

Abdest alınan ve alınmayan sular

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Şubat 2018

Ebû Nasr-ı Akta hazretleri fıkıh âlimidir. 474 (m. 1082)’de İran’da İsfahân yakınlarında, Ram Hürmüz şehrinde vefât etti. (Kudûrî) şerhi kitabını yazmıştır. Bu kitapta buyuruyor ki:

Devamını oku...

Evliyâ görülünce Allah hatırlanır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Şubat 2018

Ahmed Nablusî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 628 (m. 1231)’de Filistin’de Nablus’ta doğdu. 697 (m. 1298)’de Şam’da vefât etti. “El-Bedr-ül-münîr fî ilm-it-ta’bîr” adındaki eserinde naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Şubat 2018

Muâfâ Nehrevânî hazretleri kıraat, tefsir ve hadis âlimidir. 308 (m. 917)’de Irak'ta Nehrevan'da  doğdu. Bağdad’da zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 390 (m. 1000)’de Nehrevan'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...