Ana-baba hakkına riâyet etmemek

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Ekim 2017

Zeynî Çelebi Osmanlı âlimlerinin meşhûrlarındandır. Bursa’da doğdu. 926 (m. 1520)’de Haleb kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Kırk yıllık günaha kefaret olan oruç

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Eylül 2017

İbn-ül-Uşârî hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 366 (m. 976)’da Bağdad’da doğdu. 451 (m. 1087)’de vefât etti. Çok hadîs-i şerîf ezberlemiş olup Hâfız idi. Yani yüzbinden çok hadîs-i şerîfi senetleri ve râvîleri ile birlikte ezbere biliyordu. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’ın faziletlerini bildiren birçok hadîs-i şerîf bildirmektedir, Ayrıca onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde, mübârek günlerden birisi olan Aşure gününün fazileti hakkında Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Devamını oku...

Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Eylül 2017

Şemseddîn Ubeydullah Makdisî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 635 (m. 1237)’de doğup, 684 (m. 1285)’de Filistin’de Nablus’un Cemâil köyünde vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe edenin günahı affedilir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Eylül 2017

İmam-ı Vâhidî hazretleri tefsîr âlimlerindendir. İran’da Sâve şehrinde doğdu. 468 (m. 1075)’de Nişâbûr’da vefât etti. İmâm-ı Vahidî hazretleri, “Vesît” ismindeki tefsîrinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Eylül 2017

Ahmed Menînî hazretleri hadîs âlimidir. 1089 (m. 1679)’da Lübnan’da Trablus’un Menîn köyünde doğdu. 1172 (m. 1759)’da Şam’da vefât etti. "Lâ ilâhe illallah" kelime-i tayyibesi hakkında naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Kabir azâbı rüyâ gibi değildir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Eylül 2017

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 909 (m. 1503) senesinde Amasya’da vefât etti. Kabir hâlleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Bid’atlerin hepsi dalâlettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Eylül 2017

Ebû Ali Muhammed bin Ali hazretleri Fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. "Üstâd-ül-Azam" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid olup, Hazreti Hüseyin’in evlâdındandır. 574 (m. 1178)’de, Yemen’de Terim’de doğdu. 653 (m. 1256) senesinde orada vefât etti. “Bedâi’u ulûm-il-mükâşefât-i vet-tecelliyât” kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Onlar hayattayken kıymetlerini bilelim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Eylül 2017

Üsküdârlı Mehmed Emîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Babası Seyyid Abdülhayy Efendi, evliyânın büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin kızından torunudur. 1149 (m. 1736) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Birgivî Muhammed Efendi’nin Adâb risalesine şerh” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Rûhları bedenlerine geri verilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Eylül 2017

Molla Üveys hazretleri Osmanlı âlimlerdendir. 969 (m. 1561)’de Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1037 (m. 1627)’de Üsküp’de kadı iken vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...

Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Eylül 2017

Ahmed Huveyyî hazretleri Şafiî mezhebi kelâm âlimlerindendir. 583 (m. 1187)’de Azerbeycan’ın Huvey kasabasında doğdu. 637 (m. 1240)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...