Veren el, alan elden hayırlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Haziran 2018

Hamûde bin Abdülazîz hazretleri hadîs âlimidir. 1146 (m. 1733)’de Tunus’ta doğdu. 1202 (m. 1787)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Haziran 2018

Cemâleddîn ibn-i Abdilberr hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen, Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 368 (m. 978)’de Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 463 (m. 1071)’de Şâtibe’de (Jativa) vefât etti. Lizbon kadısı idi. Hadîs ilminde hâfız idi. Yani yüz binden ziyade hadîs-i şerîfi, rivâyet edenlerin hâl tercümeleri ile birlikte ezbere bilirdi.

Devamını oku...

Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Haziran 2018

Ebû Ali Hüseyin hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 790 (m. 1388)’de Bulak kasabasında vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Harama bakmak kalp aynasını karartır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Haziran 2018

Hüsâmeddîn Suhte hazretleri Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın sohbetlerinde yetişen velîlerdendir. Sekizinci hicri asrın başlarında Hindistan’da, Ecmir’de vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Haziran 2018

Ali ibn-i Balabân hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 675 (m. 1276)’de doğdu. 739 (m. 1339)’de Kâhire’de vefât etti. Türkmen soyundan idi. Bir dersinde İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Duanın kabul olması için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Haziran 2018

Ebû Bekr-i Belhî hazretleri Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Belh şehrinde doğdu. Büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra buraya kâdı tayin edildi. 559 [m. 1165]’de vefât etti. Makâmât kitâbı meşhûrdur. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Mayıs 2018

Cemaleddin ibn-i Abdilberr hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 368 [m. 978] de İspanya’daki Kurtuba’da (Cordoba) doğdu, 463 [m. 1071] de Şâtıbe’de (Jativa) vefat etti. (El-isti’âb fî-ma’rife-til-eshâb) kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ölümü unutanın hâli nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Mayıs 2018

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'de yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O, sizlere dîninizi öğretmek için geldi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Mayıs 2018

İbn-i Sabbâg el-Bağdâdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 400 (m. 1009)’da Bağdad’da doğdu. 477 (m. 1084)’de orada vefât etti. “Et-Tarik-üs-sâlim ilallah” kitabından alınan bir bölüm:

Devamını oku...

Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Mayıs 2018

Ebû Abdullah Basrî hazretleri târih ve hadîs âlimidir. "İbni Sa’d" adıyla meşhur oldu. 168 (m. 784)’de Basra’da doğdu. 230 (m. 845)’te vefât etti.  “Tabakât-ül-kübrâ” adlı eserinin önsözünde buyuruyor ki:

Devamını oku...