Yunan bozguna uğradı fakat şehîdimiz çok!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Kasım 2020

Ömer Lütfi Efendi Çorum velîlerindendir. "Çerkez Şeyhi" ismiyle meşhur oldu. 1849 (H. 1266)'da Kafkasya'da doğdu. Yedi yaşında âilesi ile birlikte Trabzon'a yerleşti. Sonra Tokat'ın Batmantaş köyüne taşındılar. Tahsîlini tamamlaması için İstanbul'a gitti. Mederse tahsili sırasında Edirneli Şeyh Seyyid Muhammed Nûrî’ye talebe oldu. On bir senelik bir tahsil hayâtından sonra icâzet aldı. Önce Sivas'ın Aziziye kasabasına bağlı Kazancı köyüne ilim yaymak için gönderildi. Sonra Çorum'un Bakırboğazı köyüne, sonra da Çorum'a yerleşti. Burada çok talebe yetiştirdi. Kerametleri görüldü..

Devamını oku...

Onlar, melekler gibi görünmez olurlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Kasım 2020

Ahmed bin Muhammed Nîşâbûrî hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 240'ta (m. 854) İran’da Nîşâbur'da doğdu. Nîşâbur, Mekke ve Bağdat'ta zamanın büyük âlimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 325'te (m. 937) ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennet için ağlayan cennete kavuşur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Kasım 2020

Ebû Bekr Ahmed Dîneverî hazretleri hadis âlimidir. 280'de (m. 893) İran’da Dînever'de doğdu. Tahsil için gittiği Bağdat, Basra, Şam, Harran, Cizre gibi ilim merkezlerinde Nesâî, Begavî, İbn-i Ebû Dâvûd gibi hadis âlimlerinden istifade etti. Tahsilini tamamladıktan son­ra Dînever'e döndü. 364'te (m. 975) vefat etti. Şu hadis-i şerifleri o mübarek zat rivayet etmiştir:

Devamını oku...

Talebe, gafletten uyanmak isterse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Kasım 2020

Çerkeşli Mustafa Efendi Şabaniyye tarikatının büyük şeyhlerinden bir zat olup Çankırı’nın Çerkeş ilçesindendir. Kuşadalı İbrahim Efendinin talebesinin talebesiidir. 1329 (m. 1911)’de Çerkeş’te vefat etti. Bir âlimler ve arifler silsilesi teşkil eden Çerkeşîzadeler, bu zatın evlât ve torunlarıdır. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dervişlik, Allah'ı unutmamaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Kasım 2020

Muhammed bin Mü'min Âbizî hazretleri büyük velîlerdendir. Afganistan’da Âbiz köyünde doğdu. 1486 (H.892) senesinde Herat'ta vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Sa'deddîn-i Kaşgârî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti, yüksek olgunluklara kavuştu. O büyük zâtın talebelerinin en önde gelenlerinden ve hizmetinde en çok bulunanlardan oldu. Her an Mevlânâ Sa'düddîn'in mânevî terbiyesi ve koruması altında idi.

Devamını oku...

O, kimseden bir şey istemezdi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Kasım 2020

Fâtıma binti Müsennâ hazretleri hanım evliyânın büyüklerindendir. 7. Hicri asırda Endülüs’ün (İspanya) İşbîliyye (Sevilla) şehrinde yaşamıştır. Fâtıma binti Müsennâ hazretleri, Muhyiddîn-i Arabî’yi çok severdi. Kendisine; “Ben senin manevî annenim. Nûr ise senin normal annendir” buyururdu. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin annesinin ismi Nûr idi ve sık sık Fâtıma hazretlerini ziyâret ederdi.

Devamını oku...

Günâhına tövbe etmek herkese farz-ı ayndır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Kasım 2020

Bibi Hacere Begüm (Hanım) Hindistan'da yetişen hanım velîlerdendir. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin neslindendir. Büyük âlim Ebü'l-Hayr Fârûkî'nin hanımı olup, Şeyh Hüseyin Efendinin kızıdır. 1867 (H.1284) senesinde doğdu. Babasından ilim öğrendi. Ev işlerinde çok mâhirdi. Allahü teâlâ ona olgun bir akıl ihsân etmişti. Müceddidiyye yolunda en mükemmel şekliyle yetişmişti. 

Devamını oku...

Allahü teâlânın birinci emri iman etmektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Kasım 2020

Abdurrahmân İbnü'l-Kâsım hazretleri İmam-ı Mâlik'in önde gelen talebelerindendir. 128 (746)’da Filistin'de Remle’de doğdu. Aile­si ile birlikte Kahire'ye göç edince buradaki âlimlerinden ilim tahsil etti. Sonra Medine'ye giderek yirmi yıl İmam-ı Mâlik hazretlerinin dersleri­ne devam etti. 191 (m. 806)’de orada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, halk arasında Hakk ile olurlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Kasım 2020

Demirtaş Mehmed Efendi, Dede Ömer Ruşenî hazretlerinin baş halifelerinden olup Kütahyalıdır. Tahsil yapmak üzere Mısır'a gittiği zaman Ruşenî halifelerinden Hasan Ayntabi'nin sohbetleriyle müşerref olduktan sonra Tebriz'de Ruşenî hazretlerine giderek icazet alıp Mısır'a döndü ve Kahire’de  935 (m. 1528)’de vefat etti. “Cem'u'l-Esrâr ve Keşfü'l Estar” isimli bir eseri vardır. Burada buyuruyor ki:

Devamını oku...

Kalp nûrunu, sohbete olan gayrette aramalı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Kasım 2020

Hayât bin Kays el-Harrânî hazretleri Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerindendir. Urfa'ya bağlı Harrân kazasında doğup yetişti. 1185 (H.581) yılında orada vefât etti.
Hayât bin Kays hazretleri büyük himmet sâhibi olup, yüksek makamlara kavuşmuştu. Keşif ve kerâmetleri, açık ve meydanda bir zât idi. Ebû Abdullah el-Kureşî diyor ki:

Devamını oku...